Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [pro-gen] progen-Acces

Expand Messages
 • Don Arnoldus
  ... Hallo Werner, Welkom bij deze groep. PRO-GEN heeft o.a. een export-mogelijkheid (ASCII-Export) waarbij de inhoud van de diverse velden wordt weggeschreven
  Message 1 of 2 , Jan 19, 2004
  • 0 Attachment
   Werner Peene <werner.peene@...> schreef:

   > Ik ben zopas toegetreden tot de discussiegroep en mogelijks val ik in
   > herhaling. Wie kan mij raad geven om een progen bestand over te
   > zetten in Acces?

   Hallo Werner,

   Welkom bij deze groep.

   PRO-GEN heeft o.a. een export-mogelijkheid (ASCII-Export) waarbij de
   inhoud van de diverse velden wordt weggeschreven in een zgn.
   komma-gescheiden bestand. Zo'n bestand kan worden geïmporteerd in
   Access. Voorwaarde is wel, dat de database-structuur in Access de
   PRO-GEN-velden herkent. Bij de export in PRO-GEN kan precies worden
   aangegeven welke velden moeten worden meegenomen in het data-bestand
   (overigens een 'gewoon' ASCII-bestand).

   Experimenteer eens met deze export-functie van PRO-GEN. Het biedt
   ongekende mogelijkheden.

   Om deze export-functie te bereiken, typ je vanuit het hoofdscherm
   achtereenvolgens: h e a, maak een selectie van de te exporteren records,
   geef een bestandsnaam (max. 8 tekens) aan resp. het persoonsbestand en
   het relatiebestand (ook een andere schijf en een ander pad is mogelijk),
   selecteer desgewenst de velden met het menu ASCII-uitvoeropties. In de
   gebruikersdocumentatie op pag. 89 e.v. meer over deze functie.

   Ook een weg andersom is mogelijk. Als je reeds gegevens in Access hebt
   verwerkt, overdenk dan eens hoe het beste je stamboomgegevens kunnen
   worden bijgehouden: in een eigengemaakte Access-definitie of met een
   door vele honderden genealogen gebruikt, specifiek stamboomprogramma.

   Succes ermee!

   Vriendelijke groeten / Best wishes
   Don Arnoldus, Oudkarspel, Noord-Holland, NL
   --
   ====================================
   Bezoek mijn websites via http://www.don.arnoldus.nl/
   » Genealogie in Noord-Holland
   » SWINX - Zoeklijst Nederlandse Familienamen
   » Homepage van de familie Arnoldus
   Visit my websites via http://www.don.arnoldus.nl/
   ====================================
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.