Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

GENEALOGISCHE CONTACTDAG - ZONDAG 9 NOVEMBER TE BORN

Expand Messages
 • Mathieu Kunnen
  L.S., Op zondag 9 november 2003 van 11:00 uur tot 16:00 uur Regionale Contactdag als ontmoeting tussen Heemkunde en Genealogie, ingericht door de sectie
  Message 1 of 1 , Nov 4, 2003
   L.S.,

   Op zondag 9 november 2003 van 11:00 uur tot 16:00 uur
   Regionale Contactdag als ontmoeting tussen Heemkunde en Genealogie,
   ingericht door de sectie genealogie van het Limburgs Geschied en Oudheidkundig Genootschap

   * Plaats: Kasteelhoeve Born (voorheen gemeentehuis Born, tegenwoordig Stadsarchief Sittard-Geleen), Kasteelhof 1 te Born
   Zie ook: http://www.stadsarchief-sittard-geleen.nl/

   * Doel: de leden van en belangstellenden in de deelnemende organisaties de gelegenheid bieden om kennis te nemen van:
   - de mogelijkheden van onderzoek naar het verleden van en in de regio
   - de resultaten van reeds uitgevoerde onderzoeken
   - de (lopende en/of op te starten) projecten van onderzoek

   * Programma:
   - Ontvangst met koffie
   - 11:00 uur: Opening door Peer Boselie, archivaris Sittard-Geleen
   - 14:00 uur: Lezing door Theo Oberndorf met als onderwerp: "De betekenis van de woonomgeving voor genealogie"
   Tussendoor:
   - snuffelen naar de mogelijkheden van onderzoek bij de diverse deelnemende organisaties
   - in het Stadsarchief zijn de Gendawin-gegevens op de computers beschikbaar; de server staat stand-by en hiermee kan "gespeeld"worden. De archieven van de gemeente zijn verder in te zien zoals het ook op een normale dag mogelijk is!

   - voor het grensoverschrijdend element zorgt de "Heinsberger Mailingliste" met publicaties en CD-roms uit het Duitse grensgebied van de verenigingen van Erkelenz, Wegberg, WGfF, computergenealogie e.d. en demonstraties van cd's

   - en de "Studiekring Heem en Erfgoed Kinrooi" met genealogische bestanden uit het grensgebied Kinrooi-Hunsel-Thorn-Maaseik, huwelijken uit de burgerlijke stand van de Belgisch Limburgse gemeenten en CD-roms "Notariaat Maaseik" die (zolang de voorraad strekt) te koop zullen zijn à 5 euro per stuk !

   * Organisatie:
   - Commissie Heraldiek van het L.G.O.G.
   - Heemkunde Vereniging Bicht
   - Heemkunde Vereniging Geleen
   - Heemkunde Vereniging Nieuwstadt
   - Heinsberger Mailingliste
   - Sectie Genealogie van het L.G.O.G.
   - Stadsarchief Sittard-Geleen
   - Stichting de Maaskentj
   - Vereniging Sittards Verleden
   - Studiekring Heem en Erfgoed Kinrooi

   Alle genealogen en heemkundigen zijn hartelijk welkom a.s. zondag te Born !!

   Beste groeten van

   Mathieu Kunnen, 3640 Kinrooi

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.