Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Extreem? 2 Geb. records van dezelfde geboortedatum, maar toch hetzelfde kind.

Expand Messages
 • J. de Boer
  Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij overlijdensakten, als een persoon in een gemeente komt te overlijden waar hij niet woont. Er zijn dan doorgaans ook
  Message 1 of 10 , Aug 18, 2003
   Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij overlijdensakten, als een
   persoon in een gemeente komt te overlijden waar hij niet woont. Er
   zijn dan doorgaans ook twee akten, in de gemeente van overlijden, en
   in de woongemeente. Deze laatste dient dan weliswaar
   geïnterpreteerd te worden als bericht van overlijden, maar hij
   staat wel terdege als gewone overlijdensakte geregistreerd. Dat kun
   je dus ook niet als afzonderlijk record invoeren. Ik ben zelfs akten
   tegengekomen waar deze wegens een geconstateerde fout door middel van
   een kanttekening werd geroyeerd, en dat daarna "doodleuk" (fraaie
   woordspeling) een nieuwe akte werd opgesteld. Zo heb ik ooit eens van
   één persoon drie overlijdensakten onder ogen gehad. Daarvoor
   hebben we dus de infovelden.

   Ik snap het probleem wel, nl. de wens om alle akten zichtbaar te
   maken, want hoewel de interpretatie van de laatste geboorteakte een
   akte van erkenning zou moeten zijn, maar daar hadden ze (althans bij
   de BS) geen aparte akten voor, staat hij in het genoemde geval wel
   als gewone geboorteakte geregistreerd. Dit is eigenlijk een gevolg
   van onzorgvuldigheid van de ambtenaar. Die maakten in die tijd er wel
   vaker een potje van, want correcter zou zijn geweest om die erkenning
   als kanttekening op de eerste akte te vermelden. Dit laatste werd nl.
   veel gedaan, vaak bij het huwelijk van de betrokken ouders ingeval
   van een voorhuwelijks kind, of zelfs jaren later bij het huwelijk van
   de persoon zelf.

   Maar het is ook inherent aan het in de beginjaren van de BS ontbreken
   van een bevolkingsregister. Al met al, de enige oplossing is dus
   inderdaad wat Mathieu al voorstelde: Infovelden.

   Met vriendelijke groet,
   Jan de Boer

   --- In pro-gen@yahoogroups.com, "Mathieu Kunnen"
   <mathieu.kunnen@s...> wrote:
   > Hallo Leonard,
   >
   > Wat je schrijft kan volgens mij niet kloppen.. En eigenlijk schrijf
   je dat
   > zelf ook al!
   >
   > - het kind wordt zeker niet tweemaal aangegeven
   > - iedereen heeft één geboorteakte (zeker geen twee): ook dit
   kind
   waarvan
   > sprake, is slechts éénmaal aangegeven en toen werd er een
   geboorteakte
   > opgesteld
   > - daarna werd het kind erkend en werd dus een akte van erkenning
   opgesteld
   > (en dit is dus niet hetzelfde als een geboorteakte !)
   > - éénzelfde persoon tweemaal invoeren (twee verschillende
   recordnummers) in
   > uit den boze: dit heeft toch geen enkele zin! Veronderstel eens dat
   straks
   > ook erkenning volgt door de vader. Ga je het kind dan een derde keer
   > invoeren? Veronderstel eens dat het kind later geadopteerd zou
   worden. Ga je
   > het dan een vierde keer invoeren? enz., enz.
   > - Je vraag: kan ik 2 kinderen (dus 2 records) met dezelfde
   (geboorte-)datum
   > ontkoppelen als tweeling? is dus niet aan de orde. Het betreft toch
   slechts
   > één kind met één geboortedatum.
   >
   > - de oplossing is toch heel eenvoudig. Vermeld alle gegevens met
   betrekking
   > tot de geboorte in de voorziene invoervelden die betrekking hebben
   op de
   > geboorte(akte). Vermeld verdere bijzonderheden (zoals erkenning) in
   een
   > infoveld. Ik heb er zo een hele reeks in mijn bestanden...
   >
   > Veel succes en beste groeten van
   >
   > Mathieu Kunnen, B-3640 Kinrooi
   >
   >
   >
  • Leonard
   Hallo Mathieu (en anderen die mee willen discussieren over Pro-Gen, mbt. dorpsgenealogie) Inderdaad ik schrijf: één geboorteakte en één erkenningsakte; ik
   Message 2 of 10 , Aug 18, 2003
    Hallo Mathieu (en anderen die mee willen discussieren over Pro-Gen,
    mbt. dorpsgenealogie)

    Inderdaad ik schrijf: één geboorteakte en één erkenningsakte; ik
    heb het niét over twéé geboorteakten; maar ik heb het over EEN
    persoon met TWEE akten, ongeacht de inhoud! Dus als ik die TWEE akten
    registreer in een database koppel ik dus TWEE, maar DEZELFDE persoon
    aan een moeder (pa is er niet). En met DEZELFDE datum wordt die ene
    persoon een tweelingzus (vrouwewlijke persoon in dit geval) van die
    andere. Het is niet anders. We zijn dus afhankelijk wat Pro-Gen doet.

    Indien wij een akte 'missen', dan weten wij in de werkgroep (na enige
    tijd) NIET waarom we springen van akte 70 naar 72. Dus gaat die
    persoon er van uit dat die vergeten(?) is opgenomen te zijn in Pro-
    Gen; hij gaat weer zoeken naar nr. 71 en weet op DAT moment niet dat
    akte 66 er OOK mee te maken heeft, dus we MOETEN voor de VOLLEDIGHEID
    van dorpsgenealoigie JUIST die nr. 71 koppelen aan 66 (en vice versa).

    Pro-Gen is niet volledig uigebalanceerd voor dorpsgenealogie maar wel
    het BESTE wat er is op de 'markt', omdat manipuleren de krachtigste
    tool is .....

    Een ander (bijkomend) verschijnsel/probleem voor dorspgenealogie is
    de sortering van een bepaald jaar met aktenummers.
    Stel dat een kind wordt aangegeven op 2 januari 1883, maar geboren 31-
    21-1882. Het aktenummer wordt nr. 1 en kan al nr. 2 of zelfs 3 zijn
    van 1883. (Ik ken zelfs een jaar waarin aktenr. van datzelfde jaar is
    en nr. 2 van het jaar daarvoor.)
    Als ik nu een lijst opvraag van ALLE geborenen in het jaar 1882 rolt
    keurig netjes de aktenummers 2 en 3 daarbij uit van 1882, maar OOK
    van het jaar DAAROP (1883). Op zich niet zo'n probleem, maar als ik
    ga SORTEREN op aktenummers krijg ik DUBBELE aktenummers, omdat er in
    het jaar 1882 OOK al nummers 2 en 3 bestaan.
    Dit geldt overigens ook voor overlijden.
    Ergo: als ik een geboortelijst uitdraai maak van (in dit geval) 1883
    ontbreken mij wel de nummers van 1, 2 en 3 omdat (dus) die kinderen
    in 1882 geboren zijn! De oplossing heb ik wel (min of meer) genomen
    door te sorteren op AANGIFTEdatum en het negeren van aktenummers.
    Maar dit is voor volledige kontrole op aktenummers niet acceptabel.

    Er is geen programma zo goed in genealogische registratie als Pro-
    Gen; ik ben bijzonder tevreden, al jarenlang. Ik hoop van harte dat
    het nieuwe Pro-Gen van straks (Windows) rekening KAN houden met de
    onderwerpen die met dorpsgenealogie heeft te maken en niet alleen met
    familieonderzoek.

    Tenslotte:
    Er zijn niet zoveel genealogen die een volledige gemeente in één
    genealogisch bestand beschrijven (dorpsgenealogie), waarin ALLE
    aktenummers opgenomen behoren te worden; die daarna traceerbaar
    moeten zijn op volledigheid.
    Mijn doel is niet alleen heel veel families daaruit kunnen
    onttrekken, maar heel veel andere onderwerpen zijn relevant voor
    demografie; en successievelijk voor regionale historie is dit erg
    belangrijk (en ook leuk).

    Alsnog:
    Graag reactie op het ontkoppelen van die personen in de 'tweeling'-
    affaire, dat géén tweeling is.

    Leonard van Kessel
    werkgroep archief en genealogie
    cultuurhistorische vereniging Ter Aar
    "genealogie... een eindeloze hobby"


    --- In pro-gen@yahoogroups.com, "Mathieu Kunnen"
    <mathieu.kunnen@s...> wrote:
    > Hallo Leonard,
    >
    > Wat je schrijft kan volgens mij niet kloppen.. En eigenlijk schrijf
    je dat
    > zelf ook al!
    >
    > - het kind wordt zeker niet tweemaal aangegeven
    > - iedereen heeft één geboorteakte (zeker geen twee): ook dit
    kind
    waarvan
    > sprake, is slechts éénmaal aangegeven en toen werd er een
    geboorteakte
    > opgesteld
    > - daarna werd het kind erkend en werd dus een akte van erkenning
    opgesteld
    > (en dit is dus niet hetzelfde als een geboorteakte !)
    > - éénzelfde persoon tweemaal invoeren (twee verschillende
    recordnummers) in
    > uit den boze: dit heeft toch geen enkele zin! Veronderstel eens dat
    straks
    > ook erkenning volgt door de vader. Ga je het kind dan een derde keer
    > invoeren? Veronderstel eens dat het kind later geadopteerd zou
    worden. Ga je
    > het dan een vierde keer invoeren? enz., enz.
    > - Je vraag: kan ik 2 kinderen (dus 2 records) met dezelfde
    (geboorte-)datum
    > ontkoppelen als tweeling? is dus niet aan de orde. Het betreft toch
    slechts
    > één kind met één geboortedatum.
    >
    > - de oplossing is toch heel eenvoudig. Vermeld alle gegevens met
    betrekking
    > tot de geboorte in de voorziene invoervelden die betrekking hebben
    op de
    > geboorte(akte). Vermeld verdere bijzonderheden (zoals erkenning) in
    een
    > infoveld. Ik heb er zo een hele reeks in mijn bestanden...
    >
    > Veel succes en beste groeten van
    >
    > Mathieu Kunnen, B-3640 Kinrooi
    >
    >
    >
    > ----- Oorspronkelijk bericht -----
    > Van: "Leonard" <leonardk@n...>
    > Aan: <pro-gen@yahoogroups.com>
    > Verzonden: zondag 17 augustus 2003 21:46
    > Onderwerp: [pro-gen] Extreem? 2 Geb. records van dezelfde
    geboortedatum,
    > maar toch hetzelfde kind.
    >
    >
    > > Hallo,
    > >
    > > aangezien wij aan 'dorpsgenealogie' doen, willen wij uiteraard
    alle
    > > (geboorte)akten in Pro-Gen op een 'normale' manier registreren. Nu
    > > komt het voor dat een kind TWEE keer wordt 'aangegeven'; de eerste
    > > keer zonder 'echte' vader, omdat 'het' geboren is. Deze aangifte
    > > wordt gedaan door de grootvader en een tweede getuige. Die akte is
    > > (in dit geval nr. 66) een normale geboorte-aangifte.
    > > 8 Dagen later wordt een erkenningsakte, door middel van een
    > > gebooorteakte, in diezelfde reeks (in dit geval onder nr. 71)
    > > beschreven en erkent de moeder het kind. Het kind heeft dus 2
    > > aktennummers; tot zover geen probleem want in Pro-Gen geef ik
    > > dat kind 'weer' een recordnummer en verklaar in de geboorte-info
    de
    > > hiervoor geschreven toestand..... Maar wat doet Pro-Gen nu, die
    > > koppelt, of moet ik 'relateert' schrijven, het ene kind aan het
    > > andere zodat het een tweeling wordt.
    > > Vraag: kan ik 2 kinderen (dus 2 records) met dezelfde (geboorte-)
    > > datum ontkoppelen als tweeling?
    > >
    > > Ik ben zeer benieuwd naar de oplossing.
    > >
    > > Leonard van Kessel, Ter Aar
    > >
    > >
    > >
    > >
    > > Om uzelf uit te schrijven van deze groep, stuur een mailtje naar:
    > > pro-gen-unsubscribe@yahoogroups.com
    > >
    > >
    > >
    > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
    > >
    > >
    > >
   • Eric Strunk
    Geachte Groepsleden, De oplossing is toch redelijk eenvoudig, ik zou ook de tweede akte met name achternaam invoeren als: Zie akte xx en daar in de infovelden
    Message 3 of 10 , Aug 18, 2003
     Geachte Groepsleden,

     De oplossing is toch redelijk eenvoudig, ik zou ook de tweede akte met name
     achternaam invoeren als:
     Zie akte xx en daar in de infovelden opgeven dat het om dezelfde persoon
     gaat.
     Uiteraard kun je dan wel de betreffende gegevens opvoeen in de "overlijdens
     velden"
     Met uiteraard 2 akten, maar dus 1x de betreffende gegevens!

     Bij de uitvoer komt er dan inderdaad een zie akte uitrollen als broer of zus
     van die persoon.
     Echter dat was toch de bedoeling?

     Probleem verloren akte opgelost en zus cq broer is zie akte xx

     Vriendelijke Groet,
     Eric Strunk

     ----- Original Message -----
     From: "Leonard" <leonardk@...>
     To: <pro-gen@yahoogroups.com>
     Sent: Monday, August 18, 2003 11:34 AM
     Subject: [pro-gen] Re: Extreem? 2 Geb. records van dezelfde geboortedatum,
     maar toch hetzelfde kind.


     Hallo Mathieu (en anderen die mee willen discussieren over Pro-Gen,
     mbt. dorpsgenealogie)

     Inderdaad ik schrijf: één geboorteakte en één erkenningsakte; ik
     heb het niét over twéé geboorteakten; maar ik heb het over EEN
     persoon met TWEE akten, ongeacht de inhoud! Dus als ik die TWEE akten
     registreer in een database koppel ik dus TWEE, maar DEZELFDE persoon
     aan een moeder (pa is er niet). En met DEZELFDE datum wordt die ene
     persoon een tweelingzus (vrouwewlijke persoon in dit geval) van die
     andere. Het is niet anders. We zijn dus afhankelijk wat Pro-Gen doet.

     Indien wij een akte 'missen', dan weten wij in de werkgroep (na enige
     tijd) NIET waarom we springen van akte 70 naar 72. Dus gaat die
     persoon er van uit dat die vergeten(?) is opgenomen te zijn in Pro-
     Gen; hij gaat weer zoeken naar nr. 71 en weet op DAT moment niet dat
     akte 66 er OOK mee te maken heeft, dus we MOETEN voor de VOLLEDIGHEID
     van dorpsgenealoigie JUIST die nr. 71 koppelen aan 66 (en vice versa).

     Pro-Gen is niet volledig uigebalanceerd voor dorpsgenealogie maar wel
     het BESTE wat er is op de 'markt', omdat manipuleren de krachtigste
     tool is .....

     Een ander (bijkomend) verschijnsel/probleem voor dorspgenealogie is
     de sortering van een bepaald jaar met aktenummers.
     Stel dat een kind wordt aangegeven op 2 januari 1883, maar geboren 31-
     21-1882. Het aktenummer wordt nr. 1 en kan al nr. 2 of zelfs 3 zijn
     van 1883. (Ik ken zelfs een jaar waarin aktenr. van datzelfde jaar is
     en nr. 2 van het jaar daarvoor.)
     Als ik nu een lijst opvraag van ALLE geborenen in het jaar 1882 rolt
     keurig netjes de aktenummers 2 en 3 daarbij uit van 1882, maar OOK
     van het jaar DAAROP (1883). Op zich niet zo'n probleem, maar als ik
     ga SORTEREN op aktenummers krijg ik DUBBELE aktenummers, omdat er in
     het jaar 1882 OOK al nummers 2 en 3 bestaan.
     Dit geldt overigens ook voor overlijden.
     Ergo: als ik een geboortelijst uitdraai maak van (in dit geval) 1883
     ontbreken mij wel de nummers van 1, 2 en 3 omdat (dus) die kinderen
     in 1882 geboren zijn! De oplossing heb ik wel (min of meer) genomen
     door te sorteren op AANGIFTEdatum en het negeren van aktenummers.
     Maar dit is voor volledige kontrole op aktenummers niet acceptabel.

     Er is geen programma zo goed in genealogische registratie als Pro-
     Gen; ik ben bijzonder tevreden, al jarenlang. Ik hoop van harte dat
     het nieuwe Pro-Gen van straks (Windows) rekening KAN houden met de
     onderwerpen die met dorpsgenealogie heeft te maken en niet alleen met
     familieonderzoek.

     Tenslotte:
     Er zijn niet zoveel genealogen die een volledige gemeente in één
     genealogisch bestand beschrijven (dorpsgenealogie), waarin ALLE
     aktenummers opgenomen behoren te worden; die daarna traceerbaar
     moeten zijn op volledigheid.
     Mijn doel is niet alleen heel veel families daaruit kunnen
     onttrekken, maar heel veel andere onderwerpen zijn relevant voor
     demografie; en successievelijk voor regionale historie is dit erg
     belangrijk (en ook leuk).

     Alsnog:
     Graag reactie op het ontkoppelen van die personen in de 'tweeling'-
     affaire, dat géén tweeling is.

     Leonard van Kessel
     werkgroep archief en genealogie
     cultuurhistorische vereniging Ter Aar
     "genealogie... een eindeloze hobby"


     --- In pro-gen@yahoogroups.com, "Mathieu Kunnen"
     <mathieu.kunnen@s...> wrote:
     > Hallo Leonard,
     >
     > Wat je schrijft kan volgens mij niet kloppen.. En eigenlijk schrijf
     je dat
     > zelf ook al!
     >
     > - het kind wordt zeker niet tweemaal aangegeven
     > - iedereen heeft één geboorteakte (zeker geen twee): ook dit
     kind
     waarvan
     > sprake, is slechts éénmaal aangegeven en toen werd er een
     geboorteakte
     > opgesteld
     > - daarna werd het kind erkend en werd dus een akte van erkenning
     opgesteld
     > (en dit is dus niet hetzelfde als een geboorteakte !)
     > - éénzelfde persoon tweemaal invoeren (twee verschillende
     recordnummers) in
     > uit den boze: dit heeft toch geen enkele zin! Veronderstel eens dat
     straks
     > ook erkenning volgt door de vader. Ga je het kind dan een derde keer
     > invoeren? Veronderstel eens dat het kind later geadopteerd zou
     worden. Ga je
     > het dan een vierde keer invoeren? enz., enz.
     > - Je vraag: kan ik 2 kinderen (dus 2 records) met dezelfde
     (geboorte-)datum
     > ontkoppelen als tweeling? is dus niet aan de orde. Het betreft toch
     slechts
     > één kind met één geboortedatum.
     >
     > - de oplossing is toch heel eenvoudig. Vermeld alle gegevens met
     betrekking
     > tot de geboorte in de voorziene invoervelden die betrekking hebben
     op de
     > geboorte(akte). Vermeld verdere bijzonderheden (zoals erkenning) in
     een
     > infoveld. Ik heb er zo een hele reeks in mijn bestanden...
     >
     > Veel succes en beste groeten van
     >
     > Mathieu Kunnen, B-3640 Kinrooi
     >
     >
     >
     > ----- Oorspronkelijk bericht -----
     > Van: "Leonard" <leonardk@n...>
     > Aan: <pro-gen@yahoogroups.com>
     > Verzonden: zondag 17 augustus 2003 21:46
     > Onderwerp: [pro-gen] Extreem? 2 Geb. records van dezelfde
     geboortedatum,
     > maar toch hetzelfde kind.
     >
     >
     > > Hallo,
     > >
     > > aangezien wij aan 'dorpsgenealogie' doen, willen wij uiteraard
     alle
     > > (geboorte)akten in Pro-Gen op een 'normale' manier registreren. Nu
     > > komt het voor dat een kind TWEE keer wordt 'aangegeven'; de eerste
     > > keer zonder 'echte' vader, omdat 'het' geboren is. Deze aangifte
     > > wordt gedaan door de grootvader en een tweede getuige. Die akte is
     > > (in dit geval nr. 66) een normale geboorte-aangifte.
     > > 8 Dagen later wordt een erkenningsakte, door middel van een
     > > gebooorteakte, in diezelfde reeks (in dit geval onder nr. 71)
     > > beschreven en erkent de moeder het kind. Het kind heeft dus 2
     > > aktennummers; tot zover geen probleem want in Pro-Gen geef ik
     > > dat kind 'weer' een recordnummer en verklaar in de geboorte-info
     de
     > > hiervoor geschreven toestand..... Maar wat doet Pro-Gen nu, die
     > > koppelt, of moet ik 'relateert' schrijven, het ene kind aan het
     > > andere zodat het een tweeling wordt.
     > > Vraag: kan ik 2 kinderen (dus 2 records) met dezelfde (geboorte-)
     > > datum ontkoppelen als tweeling?
     > >
     > > Ik ben zeer benieuwd naar de oplossing.
     > >
     > > Leonard van Kessel, Ter Aar
     > >
     > >
     > >
     > >
     > > Om uzelf uit te schrijven van deze groep, stuur een mailtje naar:
     > > pro-gen-unsubscribe@yahoogroups.com
     > >
     > >
     > >
     > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
     http://docs.yahoo.com/info/terms/
     > >
     > >
     > >     Om uzelf uit te schrijven van deze groep, stuur een mailtje naar:
     pro-gen-unsubscribe@yahoogroups.com     Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
    • Don Arnoldus
     ... Hallo Leonard, Het zal wel een dooddoener zijn, maar de database-structuur van PRO-GEN is nu eenmaal niet geschikt voor dit soort zaken. PRO-GEN gaat uit
     Message 4 of 10 , Aug 18, 2003
      Leonard <leonardk@...> schreef:

      > Graag reactie op het ontkoppelen van die personen in de 'tweeling'-
      > affaire, dat géén tweeling is.

      Hallo Leonard,

      Het zal wel een dooddoener zijn, maar de database-structuur van PRO-GEN
      is nu eenmaal niet geschikt voor dit soort zaken. PRO-GEN gaat uit van
      personen als aparte, unieke entiteit. Een akte kan wel uniek zijn, maar
      ten opzichte van een persoon is er een veel-op-veel relatie: In één akte
      kunnen meerdere personen zijn genoemd en één persoon kan in meerdere
      aktes zijn genoemd. Om jouw probleem volledig te tackelen, heb je een
      geheel andere database-structuur nodig dan PRO-GEN op dit moment biedt.
      Een akte moet dan als afzonderlijke (unieke) entiteit in de structuur
      zijn opgenomen. Je zou zoiets zelf kunnen maken in bijvoorbeeld ACCESS
      van Microsoft, maar daarvoor is op de eerste plaats een goede
      data-analyse nodig. Helaas kan ik je daarbij niet helpen.

      Alle pogingen om PRO-GEN voor andere doeleinden te gebruiken dan
      waarvoor het is gemaakt, zullen vroeg of laat sneuvelen in
      onmogelijkheden en kunstjes. Je gebruikt een automobiel toch ook niet om
      in te varen?

      Het doet me denken aan die violist die als lid werd geweigerd bij de
      plaatselijke fanfare. Die violist stelde namelijk als eis dat hij mocht
      meespelen. Tja...

      Vriendelijke groeten / Best wishes
      Don Arnoldus, Oudkarspel, Noord-Holland, NL
      --
      ====================================
      Bezoek mijn websites via http://www.don.arnoldus.nl/
      » Genealogie in Noord-Holland
      » SWINX - Zoeklijst Nederlandse Familienamen
      » Homepage van de familie Arnoldus
      Visit my websites via http://www.don.arnoldus.nl/
      ====================================
     • Luuk Keunen
      Leonard, Volgens mij gooi je twee soorten van bewerkingen door elkaar: 1) het invoeren van akten in een database; 2) het maken van een genealogie. Aan de ene
      Message 5 of 10 , Aug 18, 2003
       Leonard,

       Volgens mij gooi je twee soorten van bewerkingen door
       elkaar:

       1) het invoeren van akten in een database;
       2) het maken van een genealogie.

       Aan de ene kant wil je juist NIET interpreteren door
       losse aktes in te voeren (en daarop te kunnen
       sorteren), aan de andere kant wil je juist de
       genealogie weer WEL interpreteren, door personen te
       koppelen! Zoals je ziet, kan dat wel eens botsen. Je
       zult moeten kiezen voor 1 van de 2: of je voert aktes
       in zonder personen te koppelen, of je interpreteert
       alles en voert eventuele erkenningen etc. in in een
       infoveld. Ik zou in elk geval de twee systemen niet
       door elkaar toepassen.

       gegroet,
       Luuk Keunen


       __________________________________
       Do you Yahoo!?
       Yahoo! SiteBuilder - Free, easy-to-use web site design software
       http://sitebuilder.yahoo.com
      • Don Arnoldus
       ... Hallo Leonard, Ook hierbij geldt weer: ga juist om met de geboden database-structuur. Een aktenummer is niet uniek in tijd, soort en plaats. Wel als je er
       Message 6 of 10 , Aug 18, 2003
        Leonard <leonardk@...> schreef:

        > Een ander (bijkomend) verschijnsel/probleem voor dorspgenealogie is
        > de sortering van een bepaald jaar met aktenummers.
        > Stel dat een kind wordt aangegeven op 2 januari 1883, maar geboren 31-
        > 21-1882. Het aktenummer wordt nr. 1 en kan al nr. 2 of zelfs 3 zijn
        > van 1883. (Ik ken zelfs een jaar waarin aktenr. van datzelfde jaar is
        > en nr. 2 van het jaar daarvoor.)
        > Als ik nu een lijst opvraag van ALLE geborenen in het jaar 1882 rolt
        > keurig netjes de aktenummers 2 en 3 daarbij uit van 1882, maar OOK
        > van het jaar DAAROP (1883). Op zich niet zo'n probleem, maar als ik
        > ga SORTEREN op aktenummers krijg ik DUBBELE aktenummers, omdat er in
        > het jaar 1882 OOK al nummers 2 en 3 bestaan.
        > Dit geldt overigens ook voor overlijden.
        > Ergo: als ik een geboortelijst uitdraai maak van (in dit geval) 1883
        > ontbreken mij wel de nummers van 1, 2 en 3 omdat (dus) die kinderen
        > in 1882 geboren zijn! De oplossing heb ik wel (min of meer) genomen
        > door te sorteren op AANGIFTEdatum en het negeren van aktenummers.
        > Maar dit is voor volledige kontrole op aktenummers niet acceptabel.

        Hallo Leonard,

        Ook hierbij geldt weer: ga juist om met de geboden database-structuur.

        Een aktenummer is niet uniek in tijd, soort en plaats. Wel als je er een
        codering aankoppelt omtrent plaats, soort, jaar en nummer. Bij
        'dorpsgenealogie' (bestaat dat woord?) zal de plaats overal hetzelfde
        zijn (of toch niet?) zodat in het veld 'aktenummer' iets zou kunnen
        staan als G-1864-002 (soort-jaartal-nummer). Als het veld te klein is,
        kan dat worden aangepast met een andere definitie. Bij een dergelijke
        invulling kan uitstekend worden gesorteerd op akte-nummer. Variaties op
        dit thema zijn uiteraard mogelijk.

        Als je dan toch iets met de definitie doet, kun je wellicht een
        uitbreiding geven om het probleem met die dubbele aktes te tackelen. Je
        voegt gewoon aan de persoon-definitie wat velden toe waarin je de
        informatie van die tweede akte kwijt kunt. Bij een eventuele derde akte
        heb je dan weer een probleem.... Ik zei het al in m'n vorige berichtje,
        het blijven kunstjes.

        Bij vondelingen heb je een akte van vinding die (mogelijk) naderhand
        wordt gevolgd door een geboorteakte, wanneer duidelijk is wie de ouders
        zijn. Zo blijf je aan de gang. Denk ook eens aan aangespoelde lijken.
        Geeft allemaal kans op dubbele aktes.

        Nadeel van nieuwe definities: je moet de uitvoer-definities daarop
        aanpassen. Bij lijsten gaat het nog wel, maar bij genealogie-uitvoer
        wordt het allemaal wat moeilijker. 't Is echter niet onmogelijk.

        Vriendelijke groeten / Best wishes
        Don Arnoldus, Oudkarspel, Noord-Holland, NL
        --
        ====================================
        Bezoek mijn websites via http://www.don.arnoldus.nl/
        » Genealogie in Noord-Holland
        » SWINX - Zoeklijst Nederlandse Familienamen
        » Homepage van de familie Arnoldus
        Visit my websites via http://www.don.arnoldus.nl/
        ====================================
       • Frans Roelvink
        Hallo Don, Pro-Gen is niet alleen geschikt voor genealogische doeleinden, maar door een aparte layout te maken voor de invoer van bijvoorbeeld doop-, trouw- en
        Message 7 of 10 , Aug 18, 2003
         Hallo Don,

         Pro-Gen is niet alleen geschikt voor genealogische doeleinden, maar door een aparte layout te maken voor de invoer van bijvoorbeeld doop-, trouw- en begraafboeken van voor 1811 resp. akten van geboorten, huwelijken en overlijden van na 1810, kunnen er dus ook aparte bestanden worden gecreeerd, waarin dit soort problemen niet als een probleem worden ervaren, omdat er dan wordt uitgegaan van de akte resp. inschrijving.
         Voor mijn eigen invoerwerk hier in Breda heb ik in Pro-Gen de diverse layoutjes gemaakt. Het werkt voor mij prima. En de grap is, dat je gewoon kunt exporteren (als komma-gescheiden bestand) naar de gewone Pro-gen layout. Het heeft helaas dan wel de nodige beperkingen, vanwege het ontbreken van de koppeling tussen personen.


         Frans
         ----- Original Message -----
         From: Don Arnoldus
         To: pro-gen@yahoogroups.com
         Sent: Monday, August 18, 2003 1:31 PM
         Subject: Re: [pro-gen] Re: Extreem? 2 Geb. records van dezelfde geboortedatum, maar toch hetzelfde kind.


         Leonard <leonardk@...> schreef:

         > Graag reactie op het ontkoppelen van die personen in de 'tweeling'-
         > affaire, dat géén tweeling is.

         Hallo Leonard,

         Het zal wel een dooddoener zijn, maar de database-structuur van PRO-GEN
         is nu eenmaal niet geschikt voor dit soort zaken. PRO-GEN gaat uit van
         personen als aparte, unieke entiteit. Een akte kan wel uniek zijn, maar
         ten opzichte van een persoon is er een veel-op-veel relatie: In één akte
         kunnen meerdere personen zijn genoemd en één persoon kan in meerdere
         aktes zijn genoemd. Om jouw probleem volledig te tackelen, heb je een
         geheel andere database-structuur nodig dan PRO-GEN op dit moment biedt.
         Een akte moet dan als afzonderlijke (unieke) entiteit in de structuur
         zijn opgenomen. Je zou zoiets zelf kunnen maken in bijvoorbeeld ACCESS
         van Microsoft, maar daarvoor is op de eerste plaats een goede
         data-analyse nodig. Helaas kan ik je daarbij niet helpen.

         Alle pogingen om PRO-GEN voor andere doeleinden te gebruiken dan
         waarvoor het is gemaakt, zullen vroeg of laat sneuvelen in
         onmogelijkheden en kunstjes. Je gebruikt een automobiel toch ook niet om
         in te varen?

         Het doet me denken aan die violist die als lid werd geweigerd bij de
         plaatselijke fanfare. Die violist stelde namelijk als eis dat hij mocht
         meespelen. Tja...

         Vriendelijke groeten / Best wishes
         Don Arnoldus, Oudkarspel, Noord-Holland, NL
         --
         ====================================
         Bezoek mijn websites via http://www.don.arnoldus.nl/
         » Genealogie in Noord-Holland
         » SWINX - Zoeklijst Nederlandse Familienamen
         » Homepage van de familie Arnoldus
         Visit my websites via http://www.don.arnoldus.nl/
         ====================================         Yahoo! Groups Sponsor
         ADVERTISEMENT
         Om uzelf uit te schrijven van deze groep, stuur een mailtje naar:
         pro-gen-unsubscribe@yahoogroups.com         Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


         [Non-text portions of this message have been removed]
        • Don Arnoldus
         ... Hallo Frans (en anderen), Natuurlijk is het mij bekend dat PRO-GEN bruikbaar is als platte database, zonder verder koppelingen. Ideaal is het programma
         Message 8 of 10 , Aug 18, 2003
          Frans Roelvink <_c1523586@...> schreef:

          > Pro-Gen is niet alleen geschikt voor genealogische doeleinden, maar
          > door een aparte layout te maken voor de invoer van bijvoorbeeld
          > doop-, trouw- en begraafboeken van voor 1811 resp. akten van
          > geboorten, huwelijken en overlijden van na 1810, kunnen er dus ook
          > aparte bestanden worden gecreeerd, waarin dit soort problemen niet
          > als een probleem worden ervaren, omdat er dan wordt uitgegaan van de
          > akte resp. inschrijving. Voor mijn eigen invoerwerk hier in Breda heb
          > ik in Pro-Gen de diverse layoutjes gemaakt. Het werkt voor mij prima.
          > En de grap is, dat je gewoon kunt exporteren (als komma-gescheiden
          > bestand) naar de gewone Pro-gen layout. Het heeft helaas dan wel de
          > nodige beperkingen, vanwege het ontbreken van de koppeling tussen
          > personen.

          Hallo Frans (en anderen),

          Natuurlijk is het mij bekend dat PRO-GEN bruikbaar is als 'platte'
          database, zonder verder koppelingen. Ideaal is het programma daar echter
          niet voor. De gebruiker ervaart het weliswaar als gemakkelijk, omdat
          deze vertrouwd is met de werking van het programma. Het maken van output
          op maat, vraagt toch een behoorlijke kennis van zaken. Dit is voor de
          doorsnee-gebruiker niet weggelegd. Ik schat dat minder dan 5% van de
          gebruikers PRO-GEN voor andere dan genealogische doeleinden gebruikt.

          De discussie die aanleiding was voor mijn opmerkingen, is mijnsinziens
          gebaseerd op een wel heel oneigenlijk gebruik van PRO-GEN waarbij
          uiteindelijk de wenselijkheid van een compleet andere datastructuur aan
          de orde kwam. Dit nu is gewoon niet mogelijk in PRO-GEN. Je kunt
          gebruikers wel allerlei zaken wijsmaken, maar je kunt ook gewoon eerljk
          zijn. Een 'platte' database - met alle redundantie van dien - kan
          PRO-GEN aan, maar het blijft behelpen. Moeilijker data-structuren zijn
          eenvoudigweg NIET GESCHIKT voor (de huidige versie van) PRO-GEN. Haza-21
          kan op dit gebied wel wat meer aan (de database-structuur is complexer),
          maar laat zich bij mijn weten niet of nauwelijks aanpassen door de
          gebruiker. In zulke gevallen helpt alleen een goede relationele
          database. En kennis van zaken, natuurlijk...

          Kortom... gebruik geen nijptang als hamer en ook geen beitel als
          schroevendraaier.

          Vriendelijke groeten / Best wishes
          Don Arnoldus, Oudkarspel, Noord-Holland, NL
          --
          ====================================
          Bezoek mijn websites via http://www.don.arnoldus.nl/
          » Genealogie in Noord-Holland
          » SWINX - Zoeklijst Nederlandse Familienamen
          » Homepage van de familie Arnoldus
          Visit my websites via http://www.don.arnoldus.nl/
          ====================================
         Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.