Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

genealogie met alle naamdragers

Expand Messages
 • Jaap van Zweeden
  In enkele gevallen komt in mijn genealogie de situatie voor dat de kinderen van een ongehuwde moeder de familienaam van de moeder behouden en ook zelf weer
  Message 1 of 6 , Jul 5, 2003
   In enkele gevallen komt in mijn genealogie de situatie voor dat de kinderen
   van een ongehuwde moeder de familienaam van de moeder behouden en ook zelf
   weer nakomelingen krijgen. Deze kinderen wil ik ook opnemen in de
   genealogie. Is er iemand die mij kan adviseren hoe ik dit kan doen?
   Jaap van Zweeden.
  • Ivo Gilisen
   ... From: Jaap van Zweeden To: pro-gen@yahoogroups.com Sent: Saturday, July 05, 2003 2:40 PM Subject: [pro-gen] genealogie met alle naamdragers In enkele
   Message 2 of 6 , Jul 5, 2003
    ----- Original Message -----
    From: Jaap van Zweeden
    To: pro-gen@yahoogroups.com
    Sent: Saturday, July 05, 2003 2:40 PM
    Subject: [pro-gen] genealogie met alle naamdragers


    In enkele gevallen komt in mijn genealogie de situatie voor dat de kinderen
    van een ongehuwde moeder de familienaam van de moeder behouden en ook zelf
    weer nakomelingen krijgen. Deze kinderen wil ik ook opnemen in de
    genealogie. Is er iemand die mij kan adviseren hoe ik dit kan doen?
    Jaap van Zweeden.

    Beste,
    Dat zou ik ook wel willen weten hoe men "een genealogie op achternaam" moet maken, vertrekkend van de oudste stamvader/stamouders.
    Met vriendelijke groet,
    Ivo
    ivo.gilisen@...
    http://users.pandora.be/ivo.gilisen/
    (De website voor wie van PRO-GEN houdt)
    ==================================

    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Ivo Gilisen
    ... From: Jaap van Zweeden To: pro-gen@yahoogroups.com Sent: Sunday, July 06, 2003 11:14 AM Subject: [pro-gen] FW: genealogie met alle naamdragers Collega s,
    Message 3 of 6 , Jul 6, 2003
     ----- Original Message -----
     From: Jaap van Zweeden
     To: pro-gen@yahoogroups.com
     Sent: Sunday, July 06, 2003 11:14 AM
     Subject: [pro-gen] FW: genealogie met alle naamdragers


     Collega's,

     Leonard schetst hieronder een antwoord op mijn vraag.
     Per ongeluk naar mijn email adres gestuurd en in overleg met Leonard nu ook
     hier in de groep.

     Jaap.


     Hallo Jaap,

     omdat genealogie de mannelijke geslachten natrekt, is het simpel
     om 'even' die ongehuwde moeder een 'mannelijk' geslacht te geven,
     vlak VOORDAT je de genealogie wilt onttrekken; en uiteraard NADAT je
     dit gedaan hebt, het geslacht weer terug 'verbeteren'.

     Als de ongehuwde moeder later alsnog huwt, moet je bij haar
     echtgenoot hetzelfde doen maar dan vice versa.


     Beste,

     De uitdrukkingen "simpel" en "even een ander geslacht geven" moet je wel met een korrel zout nemen. Als je de "V" in een "M" wil veranderen dan krijg je van PRO-GEN de volgende melding:

     U mag het geslacht van deze persoon niet wijzigen!

     Deze persoon heeft namelijk nog relaties (bijv. als vader, moeder, man
     of vrouw) met andere personen.
     U moet eerst deze relaties opheffen om het geslacht te kunnen wijzigen.

     Druk op een toets....

     Eerst alle verbindingen met de betrokken personen opheffen, dan het geslacht veranderen en vervolgens alle koppelingen opnieuw maken vooraleer er gedrukt kan worden is een hele klus. Zeker als je bedenkt dat je dat werk nog een tweede maal moet uitvoeren om alles in de oorspronkelijke situatie weer te herstellen.
     Achteraf heb je dan nog wat extra verbeterwerk aan teksten zoals "Anna Maria .... zoon van ....."

     Zouden Johan en Dinant een uitvoer van een "genealogie op achternaam" niet even simpel kunnen maken? Ik weet zeker dat het al jaren op hun verlanglijstje staat. Of is het toch niet zo simpel?

     Met vriendelijke groet,
     Ivo
     ivo.gilisen@...
     http://users.pandora.be/ivo.gilisen/
     (De website voor wie van PRO-GEN houdt)
     ==================================




     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Johan Mulderij
     ... Hallo Ivo, Ik ben met je eens dat het aanpassen van het geslacht geen wenselijke optie is om tot een naamgenealogie te komen. Een naamgenealogie staat
     Message 4 of 6 , Jul 6, 2003
      Ivo Gilisen wrote:

      > ........
      > Zouden Johan en Dinant een uitvoer van een "genealogie op achternaam"
      > niet even simpel kunnen maken? Ik weet zeker dat het al jaren op hun
      > verlanglijstje staat. Of is het toch niet zo simpel?


      Hallo Ivo,

      Ik ben met je eens dat het aanpassen van het geslacht geen wenselijke
      optie is om tot een naamgenealogie te komen.

      Een naamgenealogie staat inderdaad op ons verlanglijstje, maar heel
      simpel is het toch ook weer niet:

      In het ideale geval waar het kind van de vaak ongehuwde moeder exact
      dezelfde achternaam heeft, zou het redelijk simpel zijn.
      Maar wat te doen als de achternaam van moeder en kind verschilt?
      Dit komt (met name voor 1800) toch regelmatig voor.
      Bijv. ongehuwde moeder heet 'Mulderij', kind heet 'Mullerie'.

      In welke mate moet de naam overeenkomen om in de naamgenealogie mee
      te mogen doen? Je zou kunnen kijken of de SOUNDEX overeenkomt, maar
      in bovengenoemd voorbeeld is dat dus niet het geval.
      Enkel het feit dat de vader onbekend is kan ook niet als criterium
      gebruikt worden, want dat zouden kinderen waarvan de vader nog niet
      is gevonden ook direct in zo'n genealogie verschijnen.
      Als men van mening is dat de achternaam exact moet kloppen, moet
      dat dan ook gelden bij de kinderen van de zonen, om mee te mogen
      doen in de naamgenealogie?

      M.a.w. hoe kan het programma beslissen of de kinderen van zo'n
      ongehuwde moeder wel of niet meegenomen moeten worden.

      De meest geschikte optie is waarschijnlijk dat er gekeken wordt of
      de Achternaam en/of het Alias-veld overeenkomen. In dat geval zou je
      in bovenstaand voorbeeld door het invullen van 'Mulderij' in het
      Alias-veld van het kind, een en ander kunnen sturen.


      Overigens willen we onze werkzaamheden aan een Windows versie zo
      min mogelijk onderbreken voor dit soort wijziginen in de DOS-versie;
      dus laat ik het nog maar op het lijstje staan.

      Wel heb ik wat tips hoe je nu in PRO-GEN via een omweg zo'n
      naamgenealogie kan bereiken m.b.v. een parenteel-uitvoer:

      In veel gevallen zullen mensen die zo'n naamgenealogie willen zich
      in hun onderzoek ook geconcentreerd hebben op die naam en weinig
      zijtakken onderzocht hebben.
      In zo'n geval hoeven er uit een parenteel dus maar weinig takken
      weggesneden te worden om te kunnen doorgaan voor een naamgenealogie.

      Je kan dit op meerdere manieren doen:

      1-
      Zet de parenteel EERST ALS GRAFISCH SCHEMA OP HET SCHERM en druk
      op F1. Er verschijnt een cursor die je met de pijl-toetsen over het
      scherm kan bewegen. Zet de cursor op een persoon die niet mee mag
      doen in de naamgenealogie en druk op DELETE. Deze persoon wordt
      dan als grijs vlakje getoond. Van de aldus uit het schema gewiste
      personen zullen ook de nakomelingen wegvallen. Je kan meteen meerdere
      personen op die manier weghalen en af en toe op de O-toets
      (van opnieuw opbouwen) drukken om het resultaat te zien.
      Zolang je niet terugkeert naar het hoofdmenu blijven deze takken uit
      de parenteeluitvoer verwijderd, dus je kan nu in het 'uitvoermenu' bij
      'Instellingen wijzigen' kiezen voor tekstuitvoer om de gewenste
      naamgenealogie in tekstformaat te gaan maken.

      2-
      Een andere manier is om een tijdelijk kopiebestand aan te maken
      waarin enkel de gewenste personen zitten, zodat je vanuit dat
      kopiebestand via de parenteel-uitvoer zo'n naamgenealogie maakt.
      In dat geval is het de kunst om de eerst juiste personen te
      selecteren via de L=toets, 'Gerelateerde personen',
      'Nakomelingen met partners'; en daar vervolgens de ongewenste
      personen uit weg te nemen door ze met de spatiebalk te markeren en
      dan via de L-toets de 'niet-gemarkeerden' te selecteren.
      Als je een tak-code in het code-veld hetb staan kan je ook het
      code-veld gaan gebruiken om de juiste groep te selecteren.
      Deze selectie exporteer je dan naar een nieuw tijdelijk bestand
      waarna je vanuit dat bestand de parenteel-uitvoer gaat maken.

      Beide methoden zijn wat omslachtig, maar het levert wel het gewenste
      resultaat op.

      Op dezelfde wijze heb ik gisteren op de PGGG Zomermarkt in Putten
      aan enkele mensen gedemonstreerd hoe je via de verticale versie
      van de grafische parenteel een leuke grafische stamreeks kan maken.
      --
      Met vriendelijke groet,
      Johan Mulderij

      PRO-GEN homepage : http://www.pro-gen.nl
      ========================================
     • Jaap van Zweeden
      Beste Johan Mulderij, Dit voorjaar heb ik de vraag over een naamgenealogie in deze nieuwsgroep gesteld en over dat onderwerp zijn verschillende berichten
      Message 5 of 6 , Sep 12, 2003
       Beste Johan Mulderij,

       Dit voorjaar heb ik de vraag over een naamgenealogie in deze nieuwsgroep
       gesteld en over dat onderwerp zijn verschillende berichten verschenen. Onder
       meer jouw bericht met de twee geschetste oplossingen die hieronder staan. Ik
       heb beide oplossingen uitgeprobeerd en ze werken tot tevredenheid. Maar de
       nieuwe update van Pro-gen met onder meer de nieuwe Naamgenealogie functie is
       werkelijk subliem. Ik ben vol bewondering over de snelle en flexibele manier
       waarop nu een naamgenealogie gemaakt kan worden. Hartelijk dank daarvoor!

       Jaap van Zweeden.



       -----Original Message-----
       From: Johan Mulderij [mailto:mulderij@...]
       Sent: zondag 6 juli 2003 20:22
       To: pro-gen@yahoogroups.com
       Subject: Re: [pro-gen] genealogie met alle naamdragers

       (......)

       Wel heb ik wat tips hoe je nu in PRO-GEN via een omweg zo'n
       naamgenealogie kan bereiken m.b.v. een parenteel-uitvoer:

       In veel gevallen zullen mensen die zo'n naamgenealogie willen zich
       in hun onderzoek ook geconcentreerd hebben op die naam en weinig
       zijtakken onderzocht hebben.
       In zo'n geval hoeven er uit een parenteel dus maar weinig takken
       weggesneden te worden om te kunnen doorgaan voor een naamgenealogie.

       Je kan dit op meerdere manieren doen:

       1-
       Zet de parenteel EERST ALS GRAFISCH SCHEMA OP HET SCHERM en druk
       op F1. Er verschijnt een cursor die je met de pijl-toetsen over het
       scherm kan bewegen. Zet de cursor op een persoon die niet mee mag
       doen in de naamgenealogie en druk op DELETE. Deze persoon wordt
       dan als grijs vlakje getoond. Van de aldus uit het schema gewiste
       personen zullen ook de nakomelingen wegvallen. Je kan meteen meerdere
       personen op die manier weghalen en af en toe op de O-toets
       (van opnieuw opbouwen) drukken om het resultaat te zien.
       Zolang je niet terugkeert naar het hoofdmenu blijven deze takken uit
       de parenteeluitvoer verwijderd, dus je kan nu in het 'uitvoermenu' bij
       'Instellingen wijzigen' kiezen voor tekstuitvoer om de gewenste
       naamgenealogie in tekstformaat te gaan maken.

       2-
       Een andere manier is om een tijdelijk kopiebestand aan te maken
       waarin enkel de gewenste personen zitten, zodat je vanuit dat
       kopiebestand via de parenteel-uitvoer zo'n naamgenealogie maakt.
       In dat geval is het de kunst om de eerst juiste personen te
       selecteren via de L=toets, 'Gerelateerde personen',
       'Nakomelingen met partners'; en daar vervolgens de ongewenste
       personen uit weg te nemen door ze met de spatiebalk te markeren en
       dan via de L-toets de 'niet-gemarkeerden' te selecteren.
       Als je een tak-code in het code-veld hetb staan kan je ook het
       code-veld gaan gebruiken om de juiste groep te selecteren.
       Deze selectie exporteer je dan naar een nieuw tijdelijk bestand
       waarna je vanuit dat bestand de parenteel-uitvoer gaat maken.

       Beide methoden zijn wat omslachtig, maar het levert wel het gewenste
       resultaat op.

       Op dezelfde wijze heb ik gisteren op de PGGG Zomermarkt in Putten
       aan enkele mensen gedemonstreerd hoe je via de verticale versie
       van de grafische parenteel een leuke grafische stamreeks kan maken.
       --
       Met vriendelijke groet,
       Johan Mulderij
      • Dago Hendrikson
       Beste Johan, Ik ben op de voorhand al razend enthousiast over deze nieuwe feature. Een hoop extra werk wordt hiermee voorkomen en mijn database blijft perfect
       Message 6 of 6 , Sep 14, 2003
        Beste Johan,

        Ik ben op de voorhand al razend enthousiast over deze nieuwe feature. Een
        hoop extra werk wordt hiermee voorkomen en mijn database blijft perfect in
        orde. Nu nog heb ik van enkele vraouwtjes mannetjes gemaakt om alles recht
        te laten lopen met allerlei opmerkingen, maar binnen de kortste keren zijn
        die teruggezet nu een naamgenalogie zo makkelijk is te maken.

        Ik heb nog wel een vraag hierbij: Hoe reageert het programma wanneer man en
        vrouw dezelfde achternaam dragen? Bijvoorgbbeeld Wim Klok, getrouwd met Pie
        Klok. Worden de kinderen dan vermeld bij de man, of bij de eerst
        voorkomende naamdrager?

        met dank en groeten,
        Dago Hendrikson

        At 17:58 13-9-03 +0000, you wrote:
        > Date: Fri, 12 Sep 2003 20:35:13 +0200
        > From: "Jaap van Zweeden" <jaap.van.zweeden@...>
        >Subject: RE: genealogie met alle naamdragers
        >
        >Beste Johan Mulderij,
        >
        >Dit voorjaar heb ik de vraag over een naamgenealogie in deze nieuwsgroep
        >gesteld en over dat onderwerp zijn verschillende berichten verschenen. Onder
        >meer jouw bericht met de twee geschetste oplossingen die hieronder staan. Ik
        >heb beide oplossingen uitgeprobeerd en ze werken tot tevredenheid. Maar de
        >nieuwe update van Pro-gen met onder meer de nieuwe Naamgenealogie functie is
        >werkelijk subliem. Ik ben vol bewondering over de snelle en flexibele manier
        >waarop nu een naamgenealogie gemaakt kan worden. Hartelijk dank daarvoor!
        >
        >Jaap van Zweeden.
        >

        Dago Hendrikson, Gouda, The Netherlands
        * Genealogy: http://home.concepts-ict.nl/~dagospel/genealogie/
        Researching the Dutch families "Hendrikson" (Henderson, Hendriksen), "van
        Rij" (also van Reij, van Rie, van Riede, van Rije, van Ry, van Rye, Vanry,
        Verrij etc.), "Macor" and "Hotting" (also Hottich).

        [Non-text portions of this message have been removed]
       Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.