Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

978Re: [pro-gen] Controle op dubbele personen

Expand Messages
 • Sake Wagenaar
  Nov 1, 2001
   Helaas wordt bij de controle op dubbele namen geen rekening gehouden met patroniemen. In streken zoals Friesland, waar de familienamen pas laat zijn ingevoerd, levert dat heel veel loze meldingen op (terwijl bijv. Andries Sjoerds en Andries Jans toch duidelijk verschillende personen zijn). Er zijn overigens wel meer punten waarop patroniemen in ProGen wat te weinig aandacht krijgen. Misschien iets voor de nieuwe versie. Ik heb er nu uit nood maar voor gekozen om het patroniem-veld niet te gebruiken en het patroniem toe te voegen aan het voornaam-veld.

   Sake Wagenaar

   At 08:21 1-11-2001 +0000, you wrote:
   >--- In pro-gen@y..., boer.3@h... wrote:
   >> Kleine opmerking over Pro-Gen 3.0a:
   >> Betreft het onderdeel controle op dubbele personen.
   >> Als mogelijk gelijke personen zouden moeten worden aangemerkt als
   >van
   >> hen de volledige naam, geboorte-, doop- en overlijdensdata etc.
   >> gelijk zijn (niet strijdig met elkaar, zoals het in de doc staat).
   >> Echter bij mij worden alle personen met enkel dezelfde voor- en
   >> achternaam reeds alszodanig aangemerkt. Wordt dus bij traditionele
   >> manier van naamgeving van generatie op generatie een enorme lijst.
   >> Heeft iemand hier ervaring mee?
   >>
   >> Jan de Boer
   >
   >
   >Bij nader inzien blijkt het te gaan om personen waarbij voor de een
   >een een correcte datum is ingevuld, en bij de ander b.v. "ca. 1760".
   >De laatste notatie wordt dus inderdaad niet als jaartal herkend.
   >
   >Met vriendelijke groet,
   >Jan de Boer
  • Show all 4 messages in this topic