Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

7523Bloedverwanten en hun partners

Expand Messages
 • Cruysberghs-Willekens
  Aug 23, 2014

   Beste, u hebt me heel duidelijk uitgelegd wat een selectiecriterium is waarvoor vriendelijk bedankt, maar als ik alles volg zoals door u beschreven krijg ik een venster SYNTAX FOUT

   of er wordt gebruik gemaakt van een niet- bestaand veld alhoewel de regel Bloedverwanten en hun partners in het overzicht van de selectie staat. Dat is de reden waarom ik vroeg WAT MOET IK HIERNA DOEN ? waarschijnlijk doe ik zelf iets fout. Ik heb nu in uw uitleg spaties gelaten tussen de regels en de vraag in een groter lettertype gezet hopelijk komt dat duidelijke over.

    

   Groeten

   Swa

    

   > Beste Swa,

   >
   > Een selectiecriterium is een voorwaarde (of een groep voorwaarden) op
   > grond waarvan je personen (of relaties) kunt selecteren of markeren.
   >
   > Je kunt zo'n selectiecriterium in PRO-GEN zelf maken en voor later gebruik
   > bewaren. Een zeer krachtig instrument van PRO-GEN. Nemen we jouw vraag als
   > uitgangspunt:
   >
   > 1. Ga in PRO-GEN vanuit het Hoofdmenu met <W> naar 'Wijzigen gegevens
   > personen'. Je komt dan in de personenlijst.
   > 2. Druk op <L> van 'Selecteer'. Het menu 'Selectie personen' verschijnt.
   > 3. Druk op <K> van 'Opgeslagen voorwaarde kiezen...'. Er verschijnt een
   > 'Overzicht selectie/markeervoorwaarden bij personen'. Dit overzicht
   > bestaat uit meerdere bladen (zie het bladnummer rechtsboven in dit
   > deelvenster). Je kunt met de pijltjestoetsen <Omhoog> en <Omlaag> door dit
   > overzicht wandelen. Maar ook met <Pgup> en <Pgdn>. En zelfs met de
   > toetscombinaties <Shift+Home> (begin van het overzicht) en <Shift+End>
   > (eind van het overzicht).
   > 4. Ga met <Shift+End> naar het einde van het overzicht. Druk dan op
   > <Insert>. Er verschijnt een blanco regel die met de aanwijsbalk is
   > geselecteerd.
   > 5. Druk nu op de functietoets <F1>. Er verschijnt een nieuw invoervenster
   > waarmee je een selectievoorwaarde kunt maken. Dit invoerscherm bestaat uit
   > twee vakken: een vak voor de eigenlijke 'Voorwaarden' en een vak voor een
   > pakkende 'Omschrijving'.
   > 6. Typ in het bovenste vak letterlijk: Persoon info~"bloedverwant" OR
   > PARTNER$(Persoon info)~"bloedverwant"
   > 7. Typ in het onderste vak zoiets als: Bloedverwanten en hun partners
   > 8. Druk nu op <Esc> om het invoerscherm te verlaten. Je komt terug in het
   > 'Overzicht' en daar is een nieuwe selectie/markeervoorwaarde verschenen.
   > Met de selectiebalk op die nieuwe voorwaarde kun je met <Tab> of
   > <Shift+Tab> de nieuwe voorwaarde precies op de plaats en het blad van het


   > overzicht zetten waar je het wilt.    WAT MOET IK HIERNA  DOEN ?


   > 9. Wijs, zoals je gewend bent met selecteren, de nieuwe voorwaarde aan met
   > de aanwijsbalk en druk op <Enter>. De eerste keer dat je dat doet
   > verschijnt er een hulpvenstertje die je erop wijst dat er iets in de lijst
   > is gewijzigd en of dat mag worden opgeslagen. Druk op <J> of <Enter> om
   > dit te bevestigen.
   > 10. PRO-GEN gaat nu aan de slag en na weinige ogenblikken verschijnt de
   > gekozen selectie op het scherm.
   >
   > Er is één ding waarop je nog moet letten. In de gedefinieerde voorwaarde
   > in punt 6 staat tussen dubbele aanhalingstekens "bloedverwant". Dit woord
   > of gedeelte van een woord moet letterlijk voorkomen in het algemene
   > infoveld van jouw bloedverwanten. Als dat bij jou anders is, bijvoorbeeld
   > met een beginhoofdletter of alles met hoofdletters, dan moet je dat
   > woordje in punt 6 aanpassen.
   >
   > Excuses dat ik zo uitvoerig de zaken beschrijf, maar ik ga ervan uit dat
   > je deze handeling nog nooit hebt gedaan.
   >
   > Mocht er nog iets mis gaan, laat het dan nog even weten. Succes ermee!
   >
   > Met vriendelijke groeten,
   > Don Arnoldus, helpdesk PGGG
   >

  • Show all 2 messages in this topic