Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

7512Re: [PRO-GEN] Privacy Filter

Expand Messages
 • clvx001
  Aug 20, 2014
  • 0 Attachment
   Beste medeleden,ik heb de afgelopen week enige tientallen reacties op dit onderwerp in mijn mailbox mogen aantreffen.
   Het is mooi, dat Pro-Gen gebruikers elkaar zo goed kunnen helpen met dit soort technisch ingewikkelde kwesties!!

   Momenteel constateer ik, dat er van het onderwerp wordt afgedwaald.
   Hoewel juridische aspecten van het begrip privacy best interessant kunnen zijn voor sommige mensen, ben ik zelf met name lid van de  Pro-Gen ondersteuningsgroep geworden voor zaken, die het programma Pro-Gen betreffen. Dat zal voor de overige 383 leden denk ik ook wel min of meer gelden.

   Met vriendelijke groeten, Jan Clavaux
  • Show all 57 messages in this topic