Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

7511Re: [PRO-GEN] Privacy Filter

Expand Messages
 • Paul De Clerck
  Aug 20, 2014
   Beste mijnheer Van de Velde,

   Is het dan aan genealogische verenigingen verboden om rouwbrieven te verzamelen, te scannen en de collecties beschikbaar te stellen , al dan niet via internet?
   Of is het enkel verboden om de gegevens van rouwbrieven in een bestand (zoals PRO-GEN) in te voeren en te gebruiken om op te zoeken?
   Als dat juridisch niet meer kan dan zijn we met Familiekunde Vlaanderen al heel lang slecht bezig. het gaat hier toch om personen die zijn overleden en met bestanden waarmee we de mensen helpen om hun voorouders terug te vinden. Daar is toch niets mis mee.
   Ik ben eerlijk gezegd heel erg verwonderd, maar u zal het wel beter weten, dat dit echt het standpunt is van de wet.
   Hoeveel nummers van Vlaamse Stam moeten dan wel niet uit circulatie worden genomen. Niemand heeft de uitdrukkelijke toelating van al wie daarin wordt vermeld, zeker niet als ze overleden zijn. En vele auteurs hebben natuurlijk rouwbrieven gebruikt naast andere bronnen.
   Hopelijk heb ik u niet goed begrepen en kunnen we wel verder blijven werken. Europa gaat ons toch niet verbieden om een PC te gebruiken en om alles met pen en papier te doen.
   U zal wel horen dat ik echt van slag ben met zoiets te vernemen.


   Paul De Clerck 
   PaulDC108(ad)gmail.com   Op 20 augustus 2014 20:51 schreef pelgrim@... [PRO-GEN] <PRO-GEN@yahoogroups.com>:
    

   Mijnheer De Clerck, Het is juridisch onjuist dat men persoonsgegevens vermeld op een rouwbrief zonder instemming van de betrokkenen mag publiceren "omdat die reeds door de betrokkenen zouden zijn bekendgemaakt"! Het Hof van Justitie van de EU heeft reeds geoordeeld dat deze uitzondering op de richtlijn - krachtens de tekst van de richtlijn zelf - slechts in een beperkt geval geldt; het Hof stelt uitdrukkelijk dat deze uitzondering niet mag veralgemeend worden omdat de richtlijn dan zelf  geen bestaansreden meer heeft!
   Dus: zelfs als u iemands naam vermeld ziet in een rouwbrief of in een krantenartikel, heb je steeds zijn voorafgaande en uitdrukkelijke toelating nodig om dit persoonsgegeven te verwerken in uw computerbestand , voor zover dit bestand door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke  persoonlijke levenssfeer werd toegelaten!

   J. Van de Velde


  • Show all 57 messages in this topic