Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

7509RE: [PRO-GEN] Privacy Filter

Expand Messages
 • gussie188
  Aug 20, 2014
   De basisregels inzake bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens zijn in België dezelfde als in Nederland en in andere EU-lidstaten omdat die regels in de EU  geharmoniseerd zijn op grond van een Europese richtlijn. De EU is echter sinds enige tijd van mening dat die harmonisatie nog tot teveel verschillen heeft geleid; zij is  nu bezig met het ontwerpen van een verordening die in één klap de bescherming in de hele EU gelijk zal maken.De huidige bescherming in België bestaat erin dat
   1° de verwerking van persoonsgegevens in computerbestanden moet aangemeld worden bij, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CPL); de CPL kan de verwerking verhinderen of verbieden;
   2° geen persoonsgegevens mogen verwerkt worden zonder voorafgaande  en uitdrukkelijke toelating van de betrokkene;
   3° geen persoonsgegevens mogen bekendgemaakt worden zonder voorafgaande  en uitdrukkelijke toelating van de betrokkene.
   4° gegeven toelatingen kunnen ten allen tijde worden ingetrokken.
   Dat veel juristen van een en ander niet op de hoogte zijn, is niet te verwonderen: weinig juristen zijn gespecialiseerd in de materie 'grondrechten' die eerder bij het publiek recht aansluit. Overigens zijn er in de rechten méér specialismen dan in de geneeskunde: het recht is ingewikkelder dan een menselijk lichaam en er zijn specialismen die juristen een veel beter inkomen garanderen dat domein grondrechten, omdat die in het Westen niet zo vaak worden geschonden als in niet democratische staten elders in de wereld!
   J. Van de Velde
  • Show all 57 messages in this topic