Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

7508Re: [PRO-GEN] Privacy Filter

Expand Messages
 • Don Arnoldus
  Aug 20 9:28 AM
  • 0 Attachment
   Paul en Ivo,

   Dank voor de uitgebreide beantwoording. Ik denk dat deze zaken er (mede)
   toe leiden dat de voorgenomen nieuwe privacy-instelling in PRO-GEN
   mogelijk wordt aangepast of uitgebreid. Ik denk dan aan het totaal
   weglaten van de naam bij gezinsopsommingen wanneer de persoon in kwestie
   binnen de privacy-criteria valt. Als in plaats van de naam een instelbare
   opmerking kan worden geplaatst, zou dat helemaal mooi zijn. Rob van Drie
   (CBG) stelde voor [persoon], maar ik kan me ook andere kreten voorstellen.

   Ik zal de heren makers op deze discussie attenderen, voor het geval ze
   niet zelf e.e.a. hebben gevolgd.

   Wat betreft het hulpprogramma SelPP van Wim Nelis. Het nadeel van de lange
   tijdsduur geldt - zo heb ik begrepen - alleen voor zeer grote bestanden (>
   100.000 records). Beneden dat aantal zal de tijdsduur navenant zijn aan de
   bestandsgrootte. Tegenwoordig zijn in veel huishoudens meerdere computers
   aanwezig. Prima klusje voor een minder gebruikte computer in de stille
   uurtjes.

   Met vriendelijke groeten,
   Don Arnoldus, helpdesk PGGG
  • Show all 57 messages in this topic