Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

7503Re: [PRO-GEN] Privacy Filter

Expand Messages
 • Nico Hoogzaad
  Aug 20, 2014
   Beste gebruiekrs van Pr-Gen,

   Misschien mis de essentie van het probleem m.b.t. de publicatie van personen i.v.m. de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
   Tot nu toe gebruik ik daarvoor het programmaatje van Wim Nelis dat SelPP heet. Zie http://www.pggg.nl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=31:selpp&Itemid=95.
   Daarmee kun je eenvoudig een selectie maken van personen die bv.voor 2014 overleden of voor 1905 geboren zijn.

   Met vriendelijke groet,

   Nico Hoogzaad


    

   'Don Arnoldus' don@... [PRO-GEN] schreef op 20-8-2014 0:36:
    

   Frits,

   Zoals uit het stuk van Rob van Drie blijkt, zijn de termijnen van de
   openbaarmaking van BS-akten niet relevant voor de Wet op de Privacy. Ik
   zie niet in hoe de privacy van een dood persoon kan worden geschonden.
   Gegevens van overleden personen kunnen dus - wat mij betreft - gewoon
   gepubliceerd worden.

   Vr.gr. Don Arnoldus

   > Don,
   >
   > Ik zou er zeker voor opteren om dan geen naam te noemen (de scherpste
   > vorm van een Privacy Filter), maar inderdaad (zoals jij het noemt)
   > Persoon of (zals GenealogieOnline het noemt) Niet Openbaar. Of iets wat
   > wellicht door iemand anders ingebracht wordt.
   >
   > Inderdaad zou ik het uit programmeertechnisch oogpunt dynamisch maken,
   > want de termijnen van publicatie van akten zijn bekend: 50,75 en 100
   > jaar vanaf heden.
   > Dus is het gemakkelijk om zo'n filter er op die manier op los te laten,
   > lijkt me.
   >
   > Met betrekking tot een onbekende geboortedatum: Huwelijksdatum. Maar hoe
   > je dat gaat doen zal afhangen van de toekomstige mogelijkheden binnen
   > ProGen.
   >
   > Ik denk heel graag mee!!!!!
   >
   > Groeten,
   >
   > Frits Bode
   >
   >
   >
   > ________________________________
   >
   > From: PRO-GEN@yahoogroups.com [mailto:PRO-GEN@yahoogroups.com]
   > Sent: dinsdag 19 augustus 2014 19:45
   > To: PRO-GEN@yahoogroups.com
   > Subject: RE: [PRO-GEN] Privacy Filter
   >
   >
   >
   >
   > Dag Frits (en iedereen die meeleest),
   >
   > De aanbevelingen van Rob van Drie (CBG) lijken mij een veilig
   > uitgangspunt
   > te bieden voor een privacy-filter. Ook de aanbeveling om bij een
   > 'beschermd persoon' totaal geen naam te noemen, lijkt mij terecht. Wat
   > dat
   > betreft klopt het plan van de makers voor de derde optie bij de
   > privacy-bescherming (alleen de naam vermelden) niet met dit
   > uitgangspunt.
   > In plaats van de naam zou dan [persoon] kunnen worden vermeld. Misschien
   > een vierde optie?
   >
   > Bij het vaststellen van een te gebruiken formule zijn we er nog niet met
   > de aangegeven wijze.
   > 1. Ik zou de formule dynamisch willen maken, dus uitgaande van de
   > systeemdatum en niet van een datum die telkenjare veranderd moet worden.
   > 2. Bij onbekendheid met de geboortedatum zullen andere criteria genomen
   > moeten worden. Enkele dagen geleden kwam daarover al een bericht langs,
   > zoals de huwelijksdatum van de ouders, e.d.
   > 3. Al met al blijft dit een ingewikkelde materie waarover - liefst in
   > groepsverband - nader nagedacht moet worden.
   > 4. Of e.e.a. dan met de huidige of toekomstige middelen programmeerbaar
   > is, moet natuurlijk worden afgewacht. Vooralsnog ga ik ervan uit, dat
   > het
   > kan.
   >
   > Kortom, we zijn goed op weg!
   >
   > Vr.gr. Don Arnoldus
   >
   >> Dit artikel geeft een goede uiteenzetting mbt de publicatie van
   > Personen
   >> in je Stamboom op internet:
   >> http://aldfaer.net/sitemap//index.php?q=book/export/html/45 (helaas
   > van
   >> een concurerende genealogie-software)
   >>
   >> Uitgelicht:
   >>
   >> Kort samengevat de mogelijkheden:
   >>
   >> 1. persoon is overleden: gegevens kunnen gepubliceerd
   >> 2. persoon is in leven en geeft toestemming: publiceren
   >> 3. persoon is in leven en geeft geen toestemming: niet publiceren
   >> 4. onbekend of persoon nog in leven is, maar 100 jaar of langer
   > geleden
   >> geboren: publiceren
   >> 5. onbekend of persoon nog in leven is, maar korter dan 100 jaar
   > geleden
   >> geboren: niet publiceren
   >>
   >> Dus, zonder de toestemming van de betreffende personen zou ik dus punt
   > 1
   >> en 5 aanhouden.
   >>
   >>
   >> Groeten,
   >>
   >> Frits Bode
   >
   >
   >
   >
   >  • Show all 57 messages in this topic