Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

7502RE: [PRO-GEN] Privacy Filter

Expand Messages
 • Stamboom Bode & Teunissen
  Aug 19, 2014
   Don,
    
   Daarom ga ik m'n stamboomgegevens rekening houdend met dat gegeven publiceren en daar waar nodig mijn website aanpassen.
    
   Groeten,
    
   Frits Bode
    


   From: PRO-GEN@yahoogroups.com [mailto:PRO-GEN@yahoogroups.com]
   Sent: woensdag 20 augustus 2014 7:41
   To: PRO-GEN@yahoogroups.com
   Subject: RE: [PRO-GEN] Privacy Filter

    

   Frits,

   Zoals uit het stuk van Rob van Drie blijkt, zijn de termijnen van de
   openbaarmaking van BS-akten niet relevant voor de Wet op de Privacy. Ik
   zie niet in hoe de privacy van een dood persoon kan worden geschonden.
   Gegevens van overleden personen kunnen dus - wat mij betreft - gewoon
   gepubliceerd worden.

   Vr.gr. Don Arnoldus

   >
   Don,
   >
   > Ik zou er zeker voor opteren om dan geen naam te noemen (de
   scherpste
   > vorm van een Privacy Filter), maar inderdaad (zoals jij het
   noemt)
   > Persoon of (zals GenealogieOnline het noemt) Niet Openbaar. Of
   iets wat
   > wellicht door iemand anders ingebracht wordt.
   >
   >
   Inderdaad zou ik het uit programmeertechnisch oogpunt dynamisch maken,
   >
   want de termijnen van publicatie van akten zijn bekend: 50,75 en 100
   >
   jaar vanaf heden.
   > Dus is het gemakkelijk om zo'n filter er op die manier
   op los te laten,
   > lijkt me.
   >
   > Met betrekking tot een
   onbekende geboortedatum: Huwelijksdatum. Maar hoe
   > je dat gaat doen zal
   afhangen van de toekomstige mogelijkheden binnen
   > ProGen.
   >
   >
   Ik denk heel graag mee!!!!!
   >
   > Groeten,
   >
   > Frits
   Bode
   >
   >
   >
   >
   ________________________________
   >
   > From: PRO-GEN@yahoogroups.com
   [mailto:PRO-GEN@yahoogroups.com]
   > Sent: dinsdag 19 augustus 2014
   19:45
   > To: PRO-GEN@yahoogroups.com
   > Subject: RE: [PRO-GEN] Privacy
   Filter
   >
   >
   >
   >
   > Dag Frits (en iedereen die
   meeleest),
   >
   > De aanbevelingen van Rob van Drie (CBG) lijken mij
   een veilig
   > uitgangspunt
   > te bieden voor een privacy-filter. Ook
   de aanbeveling om bij een
   > 'beschermd persoon' totaal geen naam te
   noemen, lijkt mij terecht. Wat
   > dat
   > betreft klopt het plan van de
   makers voor de derde optie bij de
   > privacy-bescherming (alleen de naam
   vermelden) niet met dit
   > uitgangspunt.
   > In plaats van de naam zou
   dan [persoon] kunnen worden vermeld. Misschien
   > een vierde
   optie?
   >
   > Bij het vaststellen van een te gebruiken formule zijn we
   er nog niet met
   > de aangegeven wijze.
   > 1. Ik zou de formule
   dynamisch willen maken, dus uitgaande van de
   > systeemdatum en niet van
   een datum die telkenjare veranderd moet worden.
   > 2. Bij onbekendheid met
   de geboortedatum zullen andere criteria genomen
   > moeten worden. Enkele
   dagen geleden kwam daarover al een bericht langs,
   > zoals de
   huwelijksdatum van de ouders, e.d.
   > 3. Al met al blijft dit een
   ingewikkelde materie waarover - liefst in
   > groepsverband - nader
   nagedacht moet worden.
   > 4. Of e.e.a. dan met de huidige of toekomstige
   middelen programmeerbaar
   > is, moet natuurlijk worden afgewacht.
   Vooralsnog ga ik ervan uit, dat
   > het
   > kan.
   >
   > Kortom,
   we zijn goed op weg!
   >
   > Vr.gr. Don Arnoldus
   >
   >> Dit
   artikel geeft een goede uiteenzetting mbt de publicatie van
   >
   Personen
   >> in je Stamboom op internet:
   >>
   http://aldfaer.net/sitemap//index.php?q=book/export/html/45 (helaas
   >
   van
   >> een concurerende genealogie-software)
   >>
   >>
   Uitgelicht:
   >>
   >> Kort samengevat de
   mogelijkheden:
   >>
   >> 1. persoon is overleden: gegevens kunnen
   gepubliceerd
   >> 2. persoon is in leven en geeft toestemming:
   publiceren
   >> 3. persoon is in leven en geeft geen toestemming: niet
   publiceren
   >> 4. onbekend of persoon nog in leven is, maar 100 jaar of
   langer
   > geleden
   >> geboren: publiceren
   >> 5. onbekend
   of persoon nog in leven is, maar korter dan 100 jaar
   > geleden
   >>
   geboren: niet publiceren
   >>
   >> Dus, zonder de toestemming van
   de betreffende personen zou ik dus punt
   > 1
   >> en 5
   aanhouden.
   >>
   >>
   >> Groeten,
   >>
   >>
   Frits Bode
   >
   >
   >
   >
   >

  • Show all 57 messages in this topic