Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

7501RE: [PRO-GEN] Privacy Filter

Expand Messages
 • Don Arnoldus
  Aug 19, 2014
   Dag Jean,

   Het wordt dus tijd dat dit soort zaken in Europees verband wordt geregeld.
   Heb jij niet ergens een ingang bij een parlementslid van het Europese
   parlement...?

   Maar in ernst... met welke wet hebben we in Belgiƫ te maken? En dan bedoel
   ik strikt de Wet of de Privacy of equivalent. Heel duidelijk, de termijnen
   van onze Burgerlijke Stand zijn bij ons in de Wet van de Burgerlijke Stand
   en de Archiefwet geregeld. In strikte zin gaat het dan om de termijnen dat
   dossierstukken bij ons onder de verantwoordelijkheid van - bijvoorbeeld -
   een gemeente vallen. Daarna behoren de stukken te worden overgebracht naar
   een archiefbewaarplaats en vallen ze onder de regels van de Archiefwet.
   Deze regeling bestond al ver voordat de privacy-wetgeving actueel werd.

   Als we het hebben over een privacy-filter zijn wat mij betreft alleen de
   privacy-aspecten van belang.

   Vr.gr. Don Arnoldus


   > Beste,
   >
   >
   >
   > Gelieve er wel rekening mee te willen houden dat de termijnen in Belgiƫ
   > anders zijn dan in Nederland. Dus :
   >
   > Een Belgische versie en een Nederlandse versie uitdokteren.
   >
   >
   >
   > Jean Buysmas
   >
   >
   >
   > Van: PRO-GEN@yahoogroups.com [mailto:PRO-GEN@yahoogroups.com]
   > Verzonden: dinsdag 19 augustus 2014 20:43
   > Aan: PRO-GEN@yahoogroups.com
   > Onderwerp: RE: [PRO-GEN] Privacy Filter
   >
   >
   >
   >
   >
   > Don,
   >
   >
   >
   > Ik zou er zeker voor opteren om dan geen naam te noemen (de scherpste vorm
   > van een Privacy Filter), maar inderdaad (zoals jij het noemt) Persoon of
   > (zals GenealogieOnline het noemt) Niet Openbaar. Of iets wat wellicht door
   > iemand anders ingebracht wordt.
   >
   >
   >
   > Inderdaad zou ik het uit programmeertechnisch oogpunt dynamisch maken,
   > want
   > de termijnen van publicatie van akten zijn bekend: 50,75 en 100 jaar vanaf
   > heden.
   >
   > Dus is het gemakkelijk om zo'n filter er op die manier op los te laten,
   > lijkt me.
   >
   >
   >
   > Met betrekking tot een onbekende geboortedatum: Huwelijksdatum. Maar hoe
   > je
   > dat gaat doen zal afhangen van de toekomstige mogelijkheden binnen ProGen.
   >
   >
   >
   > Ik denk heel graag mee!!!!!
   >
   >
   >
   > Groeten,
   >
   >
   >
   > Frits Bode
   >
   >
   >
   >
   >
   > _____
   >
   > From: PRO-GEN@yahoogroups.com [mailto:PRO-GEN@yahoogroups.com]
   > Sent: dinsdag 19 augustus 2014 19:45
   > To: PRO-GEN@yahoogroups.com
   > Subject: RE: [PRO-GEN] Privacy Filter
   >
   >
   >
   > Dag Frits (en iedereen die meeleest),
   >
   > De aanbevelingen van Rob van Drie (CBG) lijken mij een veilig uitgangspunt
   > te bieden voor een privacy-filter. Ook de aanbeveling om bij een
   > 'beschermd persoon' totaal geen naam te noemen, lijkt mij terecht. Wat dat
   > betreft klopt het plan van de makers voor de derde optie bij de
   > privacy-bescherming (alleen de naam vermelden) niet met dit uitgangspunt.
   > In plaats van de naam zou dan [persoon] kunnen worden vermeld. Misschien
   > een vierde optie?
   >
   > Bij het vaststellen van een te gebruiken formule zijn we er nog niet met
   > de aangegeven wijze.
   > 1. Ik zou de formule dynamisch willen maken, dus uitgaande van de
   > systeemdatum en niet van een datum die telkenjare veranderd moet worden.
   > 2. Bij onbekendheid met de geboortedatum zullen andere criteria genomen
   > moeten worden. Enkele dagen geleden kwam daarover al een bericht langs,
   > zoals de huwelijksdatum van de ouders, e.d.
   > 3. Al met al blijft dit een ingewikkelde materie waarover - liefst in
   > groepsverband - nader nagedacht moet worden.
   > 4. Of e.e.a. dan met de huidige of toekomstige middelen programmeerbaar
   > is, moet natuurlijk worden afgewacht. Vooralsnog ga ik ervan uit, dat het
   > kan.
   >
   > Kortom, we zijn goed op weg!
   >
   > Vr.gr. Don Arnoldus
   >
   >> Dit artikel geeft een goede uiteenzetting mbt de publicatie van Personen
   >> in je Stamboom op internet:
   >> http://aldfaer.net/sitemap//index.php?q=book/export/html/45 (helaas van
   >> een concurerende genealogie-software)
   >>
   >> Uitgelicht:
   >>
   >> Kort samengevat de mogelijkheden:
   >>
   >> 1. persoon is overleden: gegevens kunnen gepubliceerd
   >> 2. persoon is in leven en geeft toestemming: publiceren
   >> 3. persoon is in leven en geeft geen toestemming: niet publiceren
   >> 4. onbekend of persoon nog in leven is, maar 100 jaar of langer geleden
   >> geboren: publiceren
   >> 5. onbekend of persoon nog in leven is, maar korter dan 100 jaar geleden
   >> geboren: niet publiceren
   >>
   >> Dus, zonder de toestemming van de betreffende personen zou ik dus punt 1
   >> en 5 aanhouden.
   >>
   >>
   >> Groeten,
   >>
   >> Frits Bode
   >
   >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   > Posted by: "Jean Buysmans" <buysmans.jean@...>
   > ------------------------------------
   >
   > Om uzelf uit te schrijven van deze groep, stuur een mailtje naar:
   > PRO-GEN-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Yahoo Groups Links
   >
   >
   >
   >
  • Show all 57 messages in this topic