Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

7499RE: [PRO-GEN] Privacy Filter

Expand Messages
 • Jean Buysmans
  Aug 19, 2014
   Beste,   Gelieve er wel rekening mee te willen houden dat de termijnen in Belgiƫ
   anders zijn dan in Nederland. Dus :

   Een Belgische versie en een Nederlandse versie uitdokteren.   Jean Buysmas   Van: PRO-GEN@yahoogroups.com [mailto:PRO-GEN@yahoogroups.com]
   Verzonden: dinsdag 19 augustus 2014 20:43
   Aan: PRO-GEN@yahoogroups.com
   Onderwerp: RE: [PRO-GEN] Privacy Filter

   Don,   Ik zou er zeker voor opteren om dan geen naam te noemen (de scherpste vorm
   van een Privacy Filter), maar inderdaad (zoals jij het noemt) Persoon of
   (zals GenealogieOnline het noemt) Niet Openbaar. Of iets wat wellicht door
   iemand anders ingebracht wordt.   Inderdaad zou ik het uit programmeertechnisch oogpunt dynamisch maken, want
   de termijnen van publicatie van akten zijn bekend: 50,75 en 100 jaar vanaf
   heden.

   Dus is het gemakkelijk om zo'n filter er op die manier op los te laten,
   lijkt me.   Met betrekking tot een onbekende geboortedatum: Huwelijksdatum. Maar hoe je
   dat gaat doen zal afhangen van de toekomstige mogelijkheden binnen ProGen.   Ik denk heel graag mee!!!!!   Groeten,   Frits Bode

   _____

   From: PRO-GEN@yahoogroups.com [mailto:PRO-GEN@yahoogroups.com]
   Sent: dinsdag 19 augustus 2014 19:45
   To: PRO-GEN@yahoogroups.com
   Subject: RE: [PRO-GEN] Privacy Filter   Dag Frits (en iedereen die meeleest),

   De aanbevelingen van Rob van Drie (CBG) lijken mij een veilig uitgangspunt
   te bieden voor een privacy-filter. Ook de aanbeveling om bij een
   'beschermd persoon' totaal geen naam te noemen, lijkt mij terecht. Wat dat
   betreft klopt het plan van de makers voor de derde optie bij de
   privacy-bescherming (alleen de naam vermelden) niet met dit uitgangspunt.
   In plaats van de naam zou dan [persoon] kunnen worden vermeld. Misschien
   een vierde optie?

   Bij het vaststellen van een te gebruiken formule zijn we er nog niet met
   de aangegeven wijze.
   1. Ik zou de formule dynamisch willen maken, dus uitgaande van de
   systeemdatum en niet van een datum die telkenjare veranderd moet worden.
   2. Bij onbekendheid met de geboortedatum zullen andere criteria genomen
   moeten worden. Enkele dagen geleden kwam daarover al een bericht langs,
   zoals de huwelijksdatum van de ouders, e.d.
   3. Al met al blijft dit een ingewikkelde materie waarover - liefst in
   groepsverband - nader nagedacht moet worden.
   4. Of e.e.a. dan met de huidige of toekomstige middelen programmeerbaar
   is, moet natuurlijk worden afgewacht. Vooralsnog ga ik ervan uit, dat het
   kan.

   Kortom, we zijn goed op weg!

   Vr.gr. Don Arnoldus

   > Dit artikel geeft een goede uiteenzetting mbt de publicatie van Personen
   > in je Stamboom op internet:
   > http://aldfaer.net/sitemap//index.php?q=book/export/html/45 (helaas van
   > een concurerende genealogie-software)
   >
   > Uitgelicht:
   >
   > Kort samengevat de mogelijkheden:
   >
   > 1. persoon is overleden: gegevens kunnen gepubliceerd
   > 2. persoon is in leven en geeft toestemming: publiceren
   > 3. persoon is in leven en geeft geen toestemming: niet publiceren
   > 4. onbekend of persoon nog in leven is, maar 100 jaar of langer geleden
   > geboren: publiceren
   > 5. onbekend of persoon nog in leven is, maar korter dan 100 jaar geleden
   > geboren: niet publiceren
   >
   > Dus, zonder de toestemming van de betreffende personen zou ik dus punt 1
   > en 5 aanhouden.
   >
   >
   > Groeten,
   >
   > Frits Bode

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 57 messages in this topic