Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

7380RE: [PRO-GEN] Hcal in een 64 bits versie van Windows

Expand Messages
 • jean_de_keyzer
  Feb 14, 2014
   Beste Ivo,

   Ik heb er geen enkel probleem mee dat u mijn logica niet begrijpt. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat uw logica eigenaardige kronkels heeft.
   Dat Pro-Gen nu rechtstreeks uitvoerbaar is op een Windows 64 bits systeem is een zegen. De makers deden inderdaad al het nodige om Pro-Gen niet meer te hoeven draaien onder DosBox. Ze zijn daar wonderlijk in geslaagd. Om hieruit echter te concluderen dat een Pro-Gen gebruiker voor andere programma's geen gebruik meer zou mogen maken van DosBox is mij echter een stap te ver.
   Hcal heeft mij altijd voldoening geschonken, ik veronderstel dat deze voldoening door velen gedeeld wordt. Men kan inderdaad andere omrekeningprogramma's gebruiken, zelfs programma's die rechtstreeks uitvoerbaar zijn op een Windows 64 bits systeem. Dit neemt niet weg dat sommigen toch liever houden aan het oude vertrouwde Hcal. Wat wil je, de mens is in het algemeen nu eenmaal conservatief en staat weigerachtig tegenover vernieuwing. Ik heb enkel getracht om op een eenvoudige manier de nodige informatie te geven aan zij die liever Hcal gebruiken dan een ander programma. Het staat immers iedereen vrij om een bepaald programma al dan niet te gebruiken. Dat hiervoor vanuit Pro-Gen DosBox opgeroepen wordt, stoort in geen enkele manier de inspanningen die de makers geleverd hebben. Het toont juist aan dat Pro-Gen "à la carte" is.
   Ik vind het het beschamend dat u uw reactie ondertekent hebt als voorzitter van de Pro-Gen gebruikersgroep Limburg. Hierdoor tracht u, al dan niet bedoeld, een zeker gezag te geven aan uw antwoord. U weet wel, de waarde van de bron. Het had iets vriendelijker en minder arrogant geweest, indien u in uw reactie niet zou afbreken maar opbouwen door voorbeelden en concrete informatie te geven van andere omrekeningsprogramma. Eerlijk gezegd uw reactie heeft geen enkel meerwaarde gegeven, evenmin als de mijne nu.

   Laat het nu verder geen polemiek worden die niet ter zake is.

   Toch vriendleijke groeten,

   Jean De Keyzer
  • Show all 3 messages in this topic