Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

7332gescheiden en privacybeveiliging

Expand Messages
 • Johannes Sijbom
  Aug 11, 2013
  • 0 Attachment
   Beste mensen

   In mijn bestand heb ik personen waarvan ik wel de datum van het huwelijk
   en van de scheiding heb opgenomen, maar niet de plaats waar deze
   "gebeurtenis" plaats vond, omdat ik die niet weet. Bij de uitvoer krijg
   ik dan, in combinatie met de privacybescherming, waardoor de data niet
   getoond worden, de tekst: "Echtgeno(o)t(e) is ....". Wanneer ik wel een
   plaats heb ingevoerd krijg ik de tekst "Gehuwd te A Gescheiden te B
   Echtgeno(o)t(e) is ..."

   Is het mogelijk om van de personen waarvan je weet wanneer ze gescheiden
   zijn, maar niet waar, toch in beeld te krijgen dat ze gescheiden zijn?

   --
   johannes Hartelijke groeten

   Johannes Sijbom


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 3 messages in this topic