Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

6990[pro-gen] selectie

Expand Messages
 • Hans Omlo
  Dec 21, 2011
   Hallo,

   Als ik een selectie wil maken vanuit de lijst en ik kies daarbij voor "opgeslagen voorwaarde kiezen.." en dan "selecteer genealogie met schoonouders", volgt een een scherm met de tekst "Het gebruik van dit programma vanuit het selectiescherm vereist minimaal Pro-Gen versie 3.0b-p6." En "invoer akkoord" een druk op <enter> geeft vervolgens de lijst weer zonder dar er wat gebeurt.
   Ik gebruik PG versie 3.0b-p19.

   Waardoor loopt dit niet goed?

   Hans Omlo
  • Show all 7 messages in this topic