Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

6840RE: [pro-gen] Nieuwe velden opnemen in een GED-COM-bestand (was: actief?)

Expand Messages
 • Harry Goegebeur
  Aug 18, 2011
  • 0 Attachment
   Hallo Bert,   Jij schreef aan Don:   > Hallo Don,
   > Jouw stelling dat het een beperking is van gedcom kan ik helemaal onderschrijven,

   > er zijn velden waar geen tag voor is. De mormonen hebben zo hun beperkingen.   Wat betreft Pro-Gen is er geen enkel probleem om ALLE gegevens uit Pro-Gen over te brengen via gedcom naar een ander programma! De auteurs van Pro-Gen hebben daar mooi voor gezorgd, de data/velden waar geen gedcom tag voor bestaat kan men een eigen gedefinieerde gedcom tag geven zodat de data toch in de gedcom file staan.   Het probleem ligt hem in de “ontvangende” software die in staat moet zijn om de gedcom correct in te lezen! De “goede” programma’s zullen net zoals Pro-Gen de mogelijkheid geven om de in de gedcom gevonden tags toe te wijzen aan velden in hun eigen database, de “minder goede” programma’s zullen met die eigen gemaakte gedcom tags geen blijf weten en ze ofwel negeren (verloren data) ofwel in een “commentaar” veld plaatsen (data wel overgebracht maar veel werk om op zijn plaats te zetten).   Wat een probleem is bij ALLE export/import via gedcom is eigen aan de verschillen tussen de programma’s ik geef 1 voorbeeld:   In Pro-Gen kan men de peters en meters of (doop)getuigen vermelden in het memo veld gekoppeld aan de doop. In de gedcom zullen dus die getuigen als “tekst” in een sub-tag staan van de doop-tag, het “ontvangende” programma kan daar verschillende zaken mee doen naargelang zijn eigen mogelijkheden, zo kan de data eindigen als tekst in een memo veld van de doop (zoals is Pro-Gen) maar net zo goed als een voetnoot tekst of commentaar tekst aan de doop. In het eerste geval ben je goed af J want dan wijzigt er niets ten opzichte van Pro-Gen in de andere gevallen zal je werk hebben om de data op de juiste gewenste plaats te krijgen.   Dit is 1 van de redenen waarom Wholly Genes (de makers van TMG) GenBridge ontwikkeld hebben dat de gegevens uit de verschillende genealogieprogramma’s rechtstreeks gaat inlezen zonder via gedcom te gaan. GenBridge is een “tool” dat softwaremakers kunnen implementeren in hun software (niet gratis) en voorwaarde is dat ze hun eigen database structuur laten kennen. Dit is echter een discutie die buiten de opzet van dit forum valt.   Als je veranderd van programma zal je zeker werk hebben als was het maar om data op de juiste plaats te zetten (zie boven) en om van de andere/meerdere mogelijkheden van het nieuwe programma gebruik te maken.   Ik denk dat dit een van de hoofdredenen is waarom genealogen zo’n trouwe gebruikers blijken.   Vriendelijke groeten

   Harry   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 22 messages in this topic