Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

6826Re: [pro-gen] actief?

Expand Messages
 • Frans Roelvink
  Aug 16, 2011
  • 0 Attachment
   Beste Don,

   Ik ben dan wel geen Belg, maar geboren en getogen in de omgeving van Eindhoven, een gebied, dat door een groot aantal mensen van boven de Moerdijk (gelukkig niet allemaal!) nog als boeren wordt gezien.
   Waar het mij om gaat is het betitelen van een vraag als onnodig of onnozel. Iemand die dat vindt komt op mij als redelijk arrogant over.
   Gelukkig zijn in de negentiende eeuw veel mensen van beneden de Moerdijk geëmigreerd naar gebieden boven de Moerdijk, om daar een beetje ontwikkelingshulp te brengen.
   Bij mijn werk heb ik geleerd, dat er geen domme, onnodige of onnozele vragen bestaan, alleen domme, onnodige en onnozele antwoorden.
   Zeker als je een rol speelt in een helpdesk, een ombudsteam of wat voor hulpverlening dan ook, je neemt de vragensteller serieus.
   Jos ging er kennelijk van uit dat je hem serieus nam en je antwoorden waren voor hem beledigend, voor jou als humor. Hier kennen we gelukkig een ander soort humor.

   Eigenlijk zie ik in deze hele discussie hetzelfde gebeuren wat ik ook in andere nieuwsgroepen zie gebeuren en eigenlijk in de hele samenleving:
   Veel mensen (gelukkig niet allemaal!) hebben tegenwoordig een kort lontje. Op alles moet gereageerd worden, liefst negatief, zo weinig mogelijk positief.
   Sociale media dragen aan dat a-sociale gedrag een steentje aan bij, denk ik, maar daar gaat het hier niet over. Het lijkt soms wel of steeds meer mensen gaan leiden aan de ziekte van Thourette.

   Het voornaamste argument van de makers is de mogelijkheid om zelfgemaakte toepassingen te kunnen draaien onder pro-gen.
   De vraag is, hoeveel gebruikers daar nu echt gebruik van maken. Ik denk, dat de massa van gewone gebruikers, die pro-gen alleen maar gebruiken voor de invoer en uitvoer van hun stamboom en geen behoefte hebben aan VTX en allerlei andere leuke dingen, die zo eigen zijn aan pro-gen, allang overgestapt zijn naar bijvoorbeeld Gensdata Pro. Of misschien overwegen om die overstap te maken.
   Het zou daarom goed zijn om dat eens te onderzoeken.

   Groetjes

   Frans

   From: Don Arnoldus
   Sent: Wednesday, August 17, 2011 1:17 AM
   To: pro-gen@yahoogroups.com
   Subject: Re: [pro-gen] actief?


   Beste Alex,

   Het heeft geen zin meer om via dit forum Jos te antwoorden, want hij heeft al afgehaakt. Als co-moderator van deze lijst heb ik daarvan bericht gekregen.

   Ik ben op meerdere genealogische mailingslijsten en -forums ‘geabonneerd’. Niet altijd reageer ik op dergelijke berichten. Het thema PRO-GEN versus Windows is echter dermate uitgekauwd, dat daaraan nauwelijks iets nieuws is toe te voegen. De ideeën tot een oplossing die in mijn vorige reactie in dit draadje zijn weergegeven, komen mede uit mijn koker en zijn de afgelopen jaren herhaalde malen op ledenvergaderingen van de PGGG aan de orde gesteld. Het aantal gebruikers van PRO-GEN neemt af, ook het aantal leden van de PGGG. Dit is een volstrekt natuurlijke gang van zaken in gevallen waar een product niet met z’n tijd meegaat, niet meer voldoet of is ingehaald door andere producten. Ook dit aspect komt steeds op vergaderingen terug, maar gezien het standpunt van de makers (geen interventie door anderen aan ‘ons’ programma) moeten we hiermee leven. Het is niet anders.

   Zolang er gebruikers van PRO-GEN zijn – en die zijn er nog bij duizenden – zullen wij als PGGG hen blijven ondersteunen. Zolang blijft ook dit forum in de lucht.

   Ik verdedig niemand. Ik geef alleen weer hoe de situatie al jaren is en hoe ik – ook nu nog – tegen de functionaliteit van PRO-GEN aankijk.

   Noch jouw naam, noch die van Jos kom ik tegen in de ledenlijst van de PGGG. Jullie weten dus niet wat er zich op onze ledenvergaderingen afspeelt. Het is evident dat het onderwerp PRO-GEN for Windows op die vergaderingen een heet hangijzer is. Telkens als iemand daarover begint, denk ik ‘weten ze dat nou nog niet?’. In die zin vond ik de vraag van Jos erg onnozel. Het is vragen naar de bekende weg. Maar misschien denken ze daar in België anders over...

   Als Noord-Hollander ben ik gewend erg nuchter en direct te communiceren. Dat komt niet overal goed aan, vooral niet in België heb ik gemerkt. Nou ja, jammer dan. Uiteindelijk ben ik erg uitgebreid ingegaan op de vraag van Jos. Hij heeft het niet willen begrijpen evenmin als de kleine plaagstootjes. Ik noem dat humor. Het zij zo...

   Ik ben zeer benieuwd of je voorgenomen correspondentie met de makers een wezenlijk ander antwoord oplevert dan ik dezer dagen hier al heb gegeven. Als dat zo is, vernemen we dat graag in dit forum.

   In elk geval zijn we weer even wakker gemaakt. Misschien was dat ook wel de bedoeling...

   Vriendelijke groet,
   Don Arnoldus

   From: Alex Mettau
   Sent: Tuesday, August 16, 2011 8:19 PM
   To: mailto:pro-gen%40yahoogroups.com
   Subject: Re: [pro-gen] actief?

   Hallo Jos,

   Ik zou me door de reactie van één groepslid niet weg laten jagen, hoor.
   Er zijn altijd wel anderen die serieus op jouw vragen ingaan.

   Zelf probeer ik mij altijd voor te stellen wat iemand voor bedoeling
   heeft met een vraag. Als ik denk, dat ik een antwoord kan geven waar de
   vraagsteller iets aan heeft, reageer ik. Kan ik dat niet, dan wacht ik
   een tijdje en meestal heeft er dan een ander al wel een zinnige reactie
   gegeven.

   Jouw eerste opmerking/vraag zie ik ook regelmatig in andere groepen op
   internet, maar kennelijk is Don geen lid van andere groepen/lists of
   geeft hij daar dezelfde soort reacties. Dit zegt misschien meer over Don
   dan over jouw vraag.

   Ook de vraag over een Windows-versie is er één, die bij veel ProGenners
   leeft. Ik was zelf al van plan hierover (buiten de groep om, om geen
   nieuwe discussie hierover te starten) een mailtje naar Johan en Dinant
   te sturen met het voorstel om eens bij alle geregistreerde
   ProGen-bezitters na te vragen wat men vooral in een nieuwe
   Windows-versie opgenomen wil hebben. Er zou dan vooral in die richting
   gebouwd kunnen worden en misschien kan er dan eerder een soort
   ProGen-lite versie uitgebracht worden waar de meeste gebruikers al goed
   mee uit de voeten kunnen.

   Met vriendelijke groet,

   Alex Mettau,
   ProGen Licentie: 314.

   Op 16-8-2011 16:49, Jozef Van de Ven schreef:
   > Als u dat een onnozele vraag vindt, zal deze onnozele vragensteller zich wel
   > laten verwijderen uit de groep, dada.
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > -------Oorspronkelijk bericht-------
   >
   >
   >
   > Van: Don Arnoldus
   >
   > Datum: 16/08/2011 16:00:40
   >
   > Aan: mailto:pro-gen%40yahoogroups.com
   >
   > Onderwerp: Re: [pro-gen] actief?
   >
   >
   >
   > Waarde Jos,
   >
   >
   >
   > Nee, ik ben geenszins op mijn tenen getrapt. Er worden mij vaker overbodige
   > en onnuttige vragen gesteld.
   >
   > Soms ga ik daar serieus op in, maar in dit geval vroeg ik me meer af wat de
   > bedoeling van de vragensteller zou zijn.
   >
   > Daar heb ik dus nog geen antwoord op gekregen.
   >
   >
   >
   > Wat betreft de Windows-versie van PRO-GEN ben ik het met Bert Ripke eens,
   > dat het voor de ontwikkeling van een computerprogramma funest is om niet met
   > je tijd mee te gaan. Ik ben er ook van overtuigd dat een Windows-versie
   > nuttige functionaliteit zou kunnen toevoegen, al was het alleen maar een
   > goede koppeling tussen de feitelijke informatie over personen en images
   > zoals foto’s en scans van aktes. Maar hoe gelikt sommige Windows-programma’s
   > er ook uitzien, in wezen is er niet zo veel verschil qua de functionaliteit
   > met hetgeen PRO-GEN nu al biedt. Sterker nog, de veelheid aan gegevens die
   >
   > ik bij andere programma’s op mijn beeldscherm krijg is eerder verwarrend dan
   > prettig. En ik gebruik nooit mijn muis om tekst in te tikken, daar heb ik
   > nog steeds het toetsenbord voor nodig. Of kan het inmiddels via
   > spraakherkenning bij de invoer van gegevens?
   >
   >
   >
   > Heel strikt genomen geeft de koop van een computerprogramma geen recht op
   > allerlei vernieuwingen. Je koopt het programma ‘as it is’. Dat met die
   > eenmalige koop PRO-GEN qua functionaliteit inmiddels heel wat meer biedt dan
   > ten tijde van de oorspronkelijke koop, is alleen maar meegenomen en in de
   > makers te waarderen.
   >
   >
   >
   > Ik denk niet dat ik hoef uit te leggen waarom die Windows-versie er nog
   > steeds niet is, maar vooruit... hier komt ie nog een keer. Uitgangspunt van
   > de makers is steeds geweest dat er qua functionaliteit geen concessies
   > zouden mogen plaatsvinden, vooral ook omdat met de VTX-functies een groot
   > deel van de uitvoer en andere tools worden gestuurd. Dit uitgangspunt heeft
   > dan weer z’n beperkingen bij de keuze van een geschikte hogere
   > programmeertaal annex compiler. Daarbij komt dat het in Windows programmeren
   > stukken moeilijker is vanwege de complexiteit. Ik kan niet inschatten
   > hoeveel ervaring de makers daarmee hebben. Wel weet ik dat de maatschappij
   >
   > veranderd is en dat de eisen aan een goede IT-er stukken zwaarder zijn
   > geworden, zo ook voor de makers binnen hun werkomgeving. Dit gaat ten koste
   > van de beschikbare vrije tijd. En heus, met de ontwikkeling van een
   > programma als PRO-GEN kun je geen twee gezinnen onderhouden. De makers
   > moeten dus voortdurend prioriteiten stellen. Helaas valt dat tot nu toe in
   >
   > ons nadeel uit. De PRO-GEN Gebruikersgroep (PGGG) heeft herhaaldelijk
   > voorstellen gedaan om professionele programmeerhulp in te kopen teneinde een
   > (sterk vereenvoudigde) PRO-GEN-versie op Windows-basis te laten maken, maar
   > daar wilden de makers niet van weten. PRO-GEN is immers hùn kindje en zij
   > hebben daar het alleenrecht op. Hun eerste zorg is dus om PRO-GEN ook onder
   > Windows goed te laten werken en dat is ze aardig gelukt. Alleen met een
   > 64-bits besturingssysteem zijn er momenteel stagnaties in dit streven maar
   >
   > er is goede hoop dat dit met de komende 19e update weer goed komt.
   >
   >
   >
   > Zelf ben ik natuurlijk ook op zoek geweest naar een alternatief programma
   > onder Windows. Mijn vasthouden aan een Nederlandstalig programma maakt de
   > keus niet zo uitgebreid. Tot nu toe heb ik geen gelijkwaardig alternatief
   > kunnen vinden. Ik houd me voor tips beschikbaar. Het zou wellicht helpen als
   > de voors en tegens van verschillende programma’s eens tegen het licht zouden
   > worden gehouden teneinde de vergelijking met de huidige PRO-GEN-versie eens
   > helder te krijgen. Welke functies van PRO-GEN zouden al of niet gemist
   > kunnen worden en wat moet er per se worden ingebouwd om een waardig
   > Windows-alternatief te zijn? Zo’n discussie kan hout snijden in dit forum.
   > Dit in tegenstelling tot de onnozele vraag die eerder werd gesteld.
   >
   >
   >
   > Met – als altijd – vriendelijke groeten,
   >
   > Don Arnoldus
   >
   >
   >
   >
   >
   > From: Jozef Van de Ven
   >
   > Sent: Tuesday, August 16, 2011 12:31 PM
   >
   > To: Progen hulpgroep
   >
   > Subject: Re: [pro-gen] actief?
   >
   >
   >
   >
   >
   > Oei oei op je tenen getrapt met deze vraag?
   >
   > Als men die vraag al niet meer mag stellen, ge zult geen last meer hebben
   >
   >
   > van mij.
   >
   >
   >
   > Toch nog vriendelijke groeten,
   >
   > Jos Van de Ven
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > -------Oorspronkelijk bericht-------
   >
   >
   >
   > Van: Don Arnoldus
   >
   > Datum: 16/08/2011 11:56:30
   >
   > Aan: mailto:pro-gen%40yahoogroups.com
   >
   > Onderwerp: Re: [pro-gen] actief?
   >
   >
   >
   > Dag Jos,
   >
   >
   >
   > Wat beoog je met jouw bericht? Heb je problemen met PRO-GEN? Nee? Dan zijn
   >
   > er geen vragen.
   >
   >
   >
   > Aan de Windows-versie wordt gewerkt, zoals je weet. Bij verschijnen melden
   >
   > de makers dat, ook hier.
   >
   >
   >
   > Vriendelijke groeten,
   >
   > Don Arnoldus
   >
   >
   >
   >
   >
   > From: Jozef Van de Ven
   >
   > Sent: Tuesday, August 16, 2011 7:28 AM
   >
   > To: Progen hulpgroep
   >
   > Subject: [pro-gen] actief?
   >
   >
   >
   >
   >
   > Hallo,
   >
   >
   >
   > 't Is hier zo stilletjes, ik heb al een maand niets meer gehoord van deze
   >
   >
   > groep.
   >
   >
   >
   > Iedereen verlof, loopt alles naar wens of is de groep opgedoekt?
   >
   > En hoe zit het met windowsversie?
   >
   >
   >
   > Mvg,
   >
   > Jos Van de Ven
   >
   >
   >
   > Cogito ergo sum.
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   >
   >
   > Om uzelf uit te schrijven van deze groep, stuur een mailtje naar:
   >
   > mailto:pro-gen-unsubscribe%40yahoogroups.com
   >
   >
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   >
   >
   > Om uzelf uit te schrijven van deze groep, stuur een mailtje naar:
   >
   > mailto:pro-gen-unsubscribe%40yahoogroups.com
   >
   >
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Om uzelf uit te schrijven van deze groep, stuur een mailtje naar:
   > mailto:pro-gen-unsubscribe%40yahoogroups.com
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   > -----
   > Geen virus gevonden in dit bericht.
   > Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
   > Versie: 10.0.1392 / Virusdatabase: 1520/3837 - datum van uitgifte: 08/16/11
   >
   >
   >

   [Non-text portions of this message have been removed]

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 22 messages in this topic