Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

6825Re: [pro-gen] actief?

Expand Messages
 • Alex Mettau
  Aug 16, 2011
  • 0 Attachment
   Beste Don,

   Jammer dat Jos is afgehaakt, en vooral omdat het m.i. door
   miscommunicatie is gebeurd. Onnozel of onnozele heeft in België volgens
   mij een iets andere betekenis dan in Nederland, meer in de richting van
   geestelijk gehandicapte, dus is jouw reactie door hem mogelijk anders
   opgevat dan door jou bedoeld.

   In zijn tweede vraag over een Window-versie vraagt hij niet, waarom er
   nog geen nieuwe versie is, maar "hoe het er mee zit", oftewel, wat is de
   status, zijn er nog vorderingen, is er al iets bekend over een mogelijke
   bèta-versie, of iets in die richting. Jouw uitgebreide uitleg, hoe juist
   ook, was eigenlijk geen antwoord op zijn vraag (nog meer
   miscommunicatie, dus).

   Ik heb alle begrip voor de bouwers, wetende dat zij nog een fulltime
   baan hebben en dit er maar even naast moeten doen. En ook ik heb er op
   mijn werk moeite mee om door mij gebouwde programma'tjes of modules in
   b.v. Excel of Access door een ander aan te laten passen. Het is alleen
   jammer, dat er via deze groep, of op de PRO-GEN website geen enkele
   informatie over de Windowsversie wordt geventileerd. Het overstappen op
   een ander programma wordt, denk ik, mede veroorzaakt door dit gebrek aan
   informatie.

   Ik ben inderdaad geen lid van de PGGG, heb ik nooit zo nodig gevonden.
   Veel staat al in de documentatie van PRO-GEN en ik steek veel op van de
   berichten in deze groep, waar ik wel al jaren lid van ben. Ik ben
   indertijd begonnen met de voorloper van PRO-GEN (Stamboom20 of zoiets
   heette die?) en ik vind PRO-GEN nog steeds de beste aankoop op het
   gebied van computer-software die ik ooit heb gedaan. Daarom heb ik de
   aankoop van een nieuwe PC met Win7 ook net zo lang uitgeteld tot mijn
   oude PC te vaak mankementen ging vertonen. En ben ik nu zo blij dat
   PRO-GEN in VirtualBox weer vrijwel net zo draait als voorheen op mijn
   oude PC met XP.

   Overigens zie ik mijzelf ook als nuchtere Noord-Hollander, Amsterdammer
   van geboorte, en al meer dan 35 jaar woonachtig op nog geen 7 kilometer
   van jou vandaan ('t Veld). Maar ik ga uit van het standpunt: er worden
   geen domme (of onnozele) vragen gesteld, alleen domme antwoorden
   gegeven. Mensen stellen een vraag vanuit hun eigen achtergrond, kennis
   en begrip, en wat voor de één zo klaar als een klontje is, kan voor een
   ander een flink probleem vormen. En die nuchterheid kan wel eens leiden
   tot antwoorden die door anderen als nogal bot worden opgevat. Of
   omgekeerd, jij hebt ook al eens aangegeven te stoppen met de helpdesk,
   naar aanleiding van een reactie van een ander, als ik mij goed herinner.
   En de meeste PROGENners zullen er, net als ik, blij mee zijn dat je dat
   toch niet gedaan hebt.

   Jouw voorgestelde discussie in deze groep over wat in ieder geval
   behouden moet worden en welke functies eventueel gemist kunnen worden
   zou ik van harte toejuigen. Juist in deze groep, of op de
   PGGG-vergaderingen met een terugkoppeling in deze groep, want ik denk
   dat Jos en ik niet de enige PRO-GEN-gebruikers zijn die geen PGGG-lid
   zijn. Maar zo'n discussie heeft eigenlijk alleen nut als de bouwers daar
   gebruik van kunnen en willen maken. Als zij persé alle huidige
   functionaliteiten in een Windows-versie willen inbouwen, heeft zo'n
   discussie geen enkele zin.

   Ik ga voor mezelf ook maar eens uitzoeken wat ìk wil behouden en wat ik
   kan missen. En welke nieuwe functionalteiten ik graag toegevoegd zou
   zien (bijvoorbeeld m.b.t. gescande aktes).

   Met vriendelijke groet,

   Alex Mettau.

   Op 17-8-2011 1:17, Don Arnoldus schreef:
   > Beste Alex,
   >
   > Het heeft geen zin meer om via dit forum Jos te antwoorden, want hij heeft al afgehaakt. Als co-moderator van deze lijst heb ik daarvan bericht gekregen.
   >
   > Ik ben op meerdere genealogische mailingslijsten en -forums ‘geabonneerd’. Niet altijd reageer ik op dergelijke berichten. Het thema PRO-GEN versus Windows is echter dermate uitgekauwd, dat daaraan nauwelijks iets nieuws is toe te voegen. De ideeën tot een oplossing die in mijn vorige reactie in dit draadje zijn weergegeven, komen mede uit mijn koker en zijn de afgelopen jaren herhaalde malen op ledenvergaderingen van de PGGG aan de orde gesteld. Het aantal gebruikers van PRO-GEN neemt af, ook het aantal leden van de PGGG. Dit is een volstrekt natuurlijke gang van zaken in gevallen waar een product niet met z’n tijd meegaat, niet meer voldoet of is ingehaald door andere producten. Ook dit aspect komt steeds op vergaderingen terug, maar gezien het standpunt van de makers (geen interventie door anderen aan ‘ons’ programma) moeten we hiermee leven. Het is niet anders.
   >
   > Zolang er gebruikers van PRO-GEN zijn – en die zijn er nog bij duizenden – zullen wij als PGGG hen blijven ondersteunen. Zolang blijft ook dit forum in de lucht.
   >
   > Ik verdedig niemand. Ik geef alleen weer hoe de situatie al jaren is en hoe ik – ook nu nog – tegen de functionaliteit van PRO-GEN aankijk.
   >
   > Noch jouw naam, noch die van Jos kom ik tegen in de ledenlijst van de PGGG. Jullie weten dus niet wat er zich op onze ledenvergaderingen afspeelt. Het is evident dat het onderwerp PRO-GEN for Windows op die vergaderingen een heet hangijzer is. Telkens als iemand daarover begint, denk ik ‘weten ze dat nou nog niet?’. In die zin vond ik de vraag van Jos erg onnozel. Het is vragen naar de bekende weg. Maar misschien denken ze daar in België anders over...
   >
   > Als Noord-Hollander ben ik gewend erg nuchter en direct te communiceren. Dat komt niet overal goed aan, vooral niet in België heb ik gemerkt. Nou ja, jammer dan. Uiteindelijk ben ik erg uitgebreid ingegaan op de vraag van Jos. Hij heeft het niet willen begrijpen evenmin als de kleine plaagstootjes. Ik noem dat humor. Het zij zo...
   >
   > Ik ben zeer benieuwd of je voorgenomen correspondentie met de makers een wezenlijk ander antwoord oplevert dan ik dezer dagen hier al heb gegeven. Als dat zo is, vernemen we dat graag in dit forum.
   >
   > In elk geval zijn we weer even wakker gemaakt. Misschien was dat ook wel de bedoeling...
   >
   > Vriendelijke groet,
   > Don Arnoldus
   >
   >
   > From: Alex Mettau
   > Sent: Tuesday, August 16, 2011 8:19 PM
   > To: pro-gen@yahoogroups.com
   > Subject: Re: [pro-gen] actief?
   >
   >
   > Hallo Jos,
   >
   > Ik zou me door de reactie van één groepslid niet weg laten jagen, hoor.
   > Er zijn altijd wel anderen die serieus op jouw vragen ingaan.
   >
   > Zelf probeer ik mij altijd voor te stellen wat iemand voor bedoeling
   > heeft met een vraag. Als ik denk, dat ik een antwoord kan geven waar de
   > vraagsteller iets aan heeft, reageer ik. Kan ik dat niet, dan wacht ik
   > een tijdje en meestal heeft er dan een ander al wel een zinnige reactie
   > gegeven.
   >
   > Jouw eerste opmerking/vraag zie ik ook regelmatig in andere groepen op
   > internet, maar kennelijk is Don geen lid van andere groepen/lists of
   > geeft hij daar dezelfde soort reacties. Dit zegt misschien meer over Don
   > dan over jouw vraag.
   >
   > Ook de vraag over een Windows-versie is er één, die bij veel ProGenners
   > leeft. Ik was zelf al van plan hierover (buiten de groep om, om geen
   > nieuwe discussie hierover te starten) een mailtje naar Johan en Dinant
   > te sturen met het voorstel om eens bij alle geregistreerde
   > ProGen-bezitters na te vragen wat men vooral in een nieuwe
   > Windows-versie opgenomen wil hebben. Er zou dan vooral in die richting
   > gebouwd kunnen worden en misschien kan er dan eerder een soort
   > ProGen-lite versie uitgebracht worden waar de meeste gebruikers al goed
   > mee uit de voeten kunnen.
   >
   > Met vriendelijke groet,
   >
   > Alex Mettau,
   > ProGen Licentie: 314.
   >
   > Op 16-8-2011 16:49, Jozef Van de Ven schreef:
   >> Als u dat een onnozele vraag vindt, zal deze onnozele vragensteller zich wel
   >> laten verwijderen uit de groep, dada.
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >> -------Oorspronkelijk bericht-------
   >>
   >>
   >>
   >> Van: Don Arnoldus
   >>
   >> Datum: 16/08/2011 16:00:40
   >>
   >> Aan: mailto:pro-gen%40yahoogroups.com
   >>
   >> Onderwerp: Re: [pro-gen] actief?
   >>
   >>
   >>
   >> Waarde Jos,
   >>
   >>
   >>
   >> Nee, ik ben geenszins op mijn tenen getrapt. Er worden mij vaker overbodige
   >> en onnuttige vragen gesteld.
   >>
   >> Soms ga ik daar serieus op in, maar in dit geval vroeg ik me meer af wat de
   >> bedoeling van de vragensteller zou zijn.
   >>
   >> Daar heb ik dus nog geen antwoord op gekregen.
   >>
   >>
   >>
   >> Wat betreft de Windows-versie van PRO-GEN ben ik het met Bert Ripke eens,
   >> dat het voor de ontwikkeling van een computerprogramma funest is om niet met
   >> je tijd mee te gaan. Ik ben er ook van overtuigd dat een Windows-versie
   >> nuttige functionaliteit zou kunnen toevoegen, al was het alleen maar een
   >> goede koppeling tussen de feitelijke informatie over personen en images
   >> zoals foto’s en scans van aktes. Maar hoe gelikt sommige Windows-programma’s
   >> er ook uitzien, in wezen is er niet zo veel verschil qua de functionaliteit
   >> met hetgeen PRO-GEN nu al biedt. Sterker nog, de veelheid aan gegevens die
   >>
   >> ik bij andere programma’s op mijn beeldscherm krijg is eerder verwarrend dan
   >> prettig. En ik gebruik nooit mijn muis om tekst in te tikken, daar heb ik
   >> nog steeds het toetsenbord voor nodig. Of kan het inmiddels via
   >> spraakherkenning bij de invoer van gegevens?
   >>
   >>
   >>
   >> Heel strikt genomen geeft de koop van een computerprogramma geen recht op
   >> allerlei vernieuwingen. Je koopt het programma ‘as it is’.. Dat met die
   >> eenmalige koop PRO-GEN qua functionaliteit inmiddels heel wat meer biedt dan
   >> ten tijde van de oorspronkelijke koop, is alleen maar meegenomen en in de
   >> makers te waarderen.
   >>
   >>
   >>
   >> Ik denk niet dat ik hoef uit te leggen waarom die Windows-versie er nog
   >> steeds niet is, maar vooruit... hier komt ie nog een keer. Uitgangspunt van
   >> de makers is steeds geweest dat er qua functionaliteit geen concessies
   >> zouden mogen plaatsvinden, vooral ook omdat met de VTX-functies een groot
   >> deel van de uitvoer en andere tools worden gestuurd. Dit uitgangspunt heeft
   >> dan weer z’n beperkingen bij de keuze van een geschikte hogere
   >> programmeertaal annex compiler. Daarbij komt dat het in Windows programmeren
   >> stukken moeilijker is vanwege de complexiteit. Ik kan niet inschatten
   >> hoeveel ervaring de makers daarmee hebben. Wel weet ik dat de maatschappij
   >>
   >> veranderd is en dat de eisen aan een goede IT-er stukken zwaarder zijn
   >> geworden, zo ook voor de makers binnen hun werkomgeving. Dit gaat ten koste
   >> van de beschikbare vrije tijd. En heus, met de ontwikkeling van een
   >> programma als PRO-GEN kun je geen twee gezinnen onderhouden. De makers
   >> moeten dus voortdurend prioriteiten stellen. Helaas valt dat tot nu toe in
   >>
   >> ons nadeel uit. De PRO-GEN Gebruikersgroep (PGGG) heeft herhaaldelijk
   >> voorstellen gedaan om professionele programmeerhulp in te kopen teneinde een
   >> (sterk vereenvoudigde) PRO-GEN-versie op Windows-basis te laten maken, maar
   >> daar wilden de makers niet van weten. PRO-GEN is immers hùn kindje en zij
   >> hebben daar het alleenrecht op. Hun eerste zorg is dus om PRO-GEN ook onder
   >> Windows goed te laten werken en dat is ze aardig gelukt. Alleen met een
   >> 64-bits besturingssysteem zijn er momenteel stagnaties in dit streven maar
   >>
   >> er is goede hoop dat dit met de komende 19e update weer goed komt.
   >>
   >>
   >>
   >> Zelf ben ik natuurlijk ook op zoek geweest naar een alternatief programma
   >> onder Windows. Mijn vasthouden aan een Nederlandstalig programma maakt de
   >> keus niet zo uitgebreid. Tot nu toe heb ik geen gelijkwaardig alternatief
   >> kunnen vinden. Ik houd me voor tips beschikbaar. Het zou wellicht helpen als
   >> de voors en tegens van verschillende programma’s eens tegen het licht zouden
   >> worden gehouden teneinde de vergelijking met de huidige PRO-GEN-versie eens
   >> helder te krijgen. Welke functies van PRO-GEN zouden al of niet gemist
   >> kunnen worden en wat moet er per se worden ingebouwd om een waardig
   >> Windows-alternatief te zijn? Zo’n discussie kan hout snijden in dit forum.
   >> Dit in tegenstelling tot de onnozele vraag die eerder werd gesteld.
   >>
   >>
   >>
   >> Met – als altijd – vriendelijke groeten,
   >>
   >> Don Arnoldus
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >> From: Jozef Van de Ven
   >>
   >> Sent: Tuesday, August 16, 2011 12:31 PM
   >>
   >> To: Progen hulpgroep
   >>
   >> Subject: Re: [pro-gen] actief?
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >> Oei oei op je tenen getrapt met deze vraag?
   >>
   >> Als men die vraag al niet meer mag stellen, ge zult geen last meer hebben
   >>
   >>
   >> van mij.
   >>
   >>
   >>
   >> Toch nog vriendelijke groeten,
   >>
   >> Jos Van de Ven
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >> -------Oorspronkelijk bericht-------
   >>
   >>
   >>
   >> Van: Don Arnoldus
   >>
   >> Datum: 16/08/2011 11:56:30
   >>
   >> Aan: mailto:pro-gen%40yahoogroups.com
   >>
   >> Onderwerp: Re: [pro-gen] actief?
   >>
   >>
   >>
   >> Dag Jos,
   >>
   >>
   >>
   >> Wat beoog je met jouw bericht? Heb je problemen met PRO-GEN? Nee? Dan zijn
   >>
   >> er geen vragen.
   >>
   >>
   >>
   >> Aan de Windows-versie wordt gewerkt, zoals je weet. Bij verschijnen melden
   >>
   >> de makers dat, ook hier.
   >>
   >>
   >>
   >> Vriendelijke groeten,
   >>
   >> Don Arnoldus
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >> From: Jozef Van de Ven
   >>
   >> Sent: Tuesday, August 16, 2011 7:28 AM
   >>
   >> To: Progen hulpgroep
   >>
   >> Subject: [pro-gen] actief?
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >> Hallo,
   >>
   >>
   >>
   >> 't Is hier zo stilletjes, ik heb al een maand niets meer gehoord van deze
   >>
   >>
   >> groep.
   >>
   >>
   >>
   >> Iedereen verlof, loopt alles naar wens of is de groep opgedoekt?
   >>
   >> En hoe zit het met windowsversie?
   >>
   >>
   >>
   >> Mvg,
   >>
   >> Jos Van de Ven
   >>
   >>
   >>
   >> Cogito ergo sum.
   >>
   >>
   >>
   >> [Non-text portions of this message have been removed]
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >> [Non-text portions of this message have been removed]
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >> ------------------------------------
   >>
   >>
   >>
   >> Om uzelf uit te schrijven van deze groep, stuur een mailtje naar:
   >>
   >> mailto:pro-gen-unsubscribe%40yahoogroups.com
   >>
   >>
   >>
   >> Yahoo! Groups Links
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >> [Non-text portions of this message have been removed]
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >> [Non-text portions of this message have been removed]
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >> ------------------------------------
   >>
   >>
   >>
   >> Om uzelf uit te schrijven van deze groep, stuur een mailtje naar:
   >>
   >> mailto:pro-gen-unsubscribe%40yahoogroups.com
   >>
   >>
   >>
   >> Yahoo! Groups Links
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >> [Non-text portions of this message have been removed]
   >>
   >>
   >>
   >> ------------------------------------
   >>
   >> Om uzelf uit te schrijven van deze groep, stuur een mailtje naar:
   >> mailto:pro-gen-unsubscribe%40yahoogroups.com
   >>
   >> Yahoo! Groups Links
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   >> -----
   >> Geen virus gevonden in dit bericht.
   >> Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
   >> Versie: 10.0.1392 / Virusdatabase: 1520/3837 - datum van uitgifte: 08/16/11
   >>
   >>
   >>
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Om uzelf uit te schrijven van deze groep, stuur een mailtje naar:
   > pro-gen-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   > -----
   > Geen virus gevonden in dit bericht.
   > Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
   > Versie: 10.0.1392 / Virusdatabase: 1520/3838 - datum van uitgifte: 08/16/11
   >
   >
   >
  • Show all 22 messages in this topic