Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

6321Re: [pro-gen] Backup restore

Expand Messages
 • Don Arnoldus
  Oct 10, 2009
  • 0 Attachment
   Peter van der Lee schreef:

   > Ik heb een extra progen geinstalleerd voor proefjes,
   > maar als ik daar wil backuppen krijg ik de melding
   > "dit is niet de eerste diskette van een backupset".
   > Maar ik heb gewoon een map op mijn harde schijf
   > aangegeven.
   > Wat kan daarvan de oorzaak zijn?

   Ik denk dat je de functie Restore hebt opgeroepen in plaats van Backup.

   Bij Restore gaat PRO-GEN zoeken naar de laatste backup-bestanden om die weer om te zetten in databestanden.

   Denk er ook aan, dat bij de functie Backup en Restore geen mapnamen (directory-names) mogen worden gebruik die langer zijn dan acht tekens.

   Vriendelijke groeten,
   Don Arnoldus, helpdesk PGGG


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 5 messages in this topic