Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

6216Re: [pro-gen] Re: pro-gen op 64 bits

Expand Messages
 • Johan Mulderij
  Mar 5 11:24 AM
   fsteggink schreef:

   > Het probleem zit in de licentiecheck. Ik kan wel Pro-Gen opstarten in de
   > demoversie, maar als ik de registratiegegevens invoer en Pro-Gen
   > herstart, is het gedaan met de pret.

   Hallo Frank,

   Ik heb geen ervaring met Dosbox onder Linux. Ik kan zo niet beoordelen
   wat er met die licentiegegevens mis gaat.
   Kan je me het PRO-GEN.USR bestand uit de PG30 map eens toesturen,
   rechtstreeks naar support@...
   Wellicht kan ik daar iets aan zien.

   Voor Vista-64 zou je PRO-GEN via Virtual PC moeten kunnen draaien. In
   december 2008 heb ik daarvoor volgende instructies in deze nieuwsgroep
   geplaatst.

   -----------------------------------------------------------------

   Hieronder een beschrijving van de manier waarop wij voorzien hebben om
   op een Vista 64-bit computer PRO-GEN te kunnen gebruiken met VirtualPC.
   Hiervoor hebben we vanaf Aanvuling 16 een paar dingen aangepast in
   PRO-GEN waardoor het met Virtual PC moet kunnen werken en waarin je toch
   ook kan printen.

   Je kan deze aangepaste versie en VirtualPC als volgt installeren:

   1: Download de nieuwste demoversie van PRO-GEN 3.0b via:
   http://www.pro-gen.nl/setup-pg30b-nl.exe

   2: Installeer deze PRO-GEN versie vanuit Windows X64 in de C:\PG30 map.
   N.B. je mag in dit geval geen andere map kiezen, want in het VirtualPC
   bestand rekenen we erop dat de standaard C:\PG30 map gebruikt wordt.

   3: Klik met de rechter-muisknop op het PRO-GEN pictogram, kies
   'Eigenschappen' en voeg in het tab-blad 'Snelkoppeling' bij 'Doel' de
   optie ' /VPC' toe zodat er dan staat:
   C:\PG30\PGWINPRN.EXE /PATH=NL /VPC

   4: Download en installeer Microsoft VirtualPC op je machine.
   VirtualPC is te vinden op adres:
   http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/virtualpc/default.mspx

   5: Installeer binnen VirtualPC een 32-bit Windows versie, bijv. XP.

   6: Installeer de 'Virtual Machine Additions' vanuit Virtal PC via menu
   'Action', 'Install or Update Virtual Machine Additions'.

   7: Stel in dat de Vista C:\ schijf binnen VirtualPC als Z:\ bekend
   wordt. Dit gaat binnen VirtualPC via de instelling 'Shared Folders'
   onder 'Edit', 'Settings'.

   8: Maak in VirtualPC een snelkoppeling aan naar PG-START.BAT op de Z:
   schijf en wijzig de opdrachtregel van die snelkoppeling in:
   Z:\PG30\PG-START.BAT /PATH=NL /VPC /WIN=PG-VPC.TMP
   en als Werkdirectory moet er staan:
   Z:\PG30
   Kies als naam voor deze snelkoppeling bijvoorbeeld 'PRO-GEN 3.0b vanuit
   Virtual PC'

   N.B. je hoeft dus binnen VirtualPC geen PRO-GEN te installeren. Er wordt
   enkel een snelkoppeling gemaakt. PRO-GEN wordt vanuit VirtualPC vanaf de
   normale Vista64 schijf gebruikt.


   De installatie is nu gereed. Je kan PRO-GEN nu als volgt gebruiken:

   - dubbelklik in Vista 64bit op het aangepaste 'PRO-GEN 3.0b via Windows'
   pictogram.
   Hiermee start het PRO-GEN print-programma PGWINPRN dat normaal verborgen
   op de achtergrond draait, maar door die /VPC optie nu zichtbaar blijft
   en staat te wachten op eventuele print-opdrachten van PRO-GEN.

   - start VirtualPC en dubbelklik in dat Virtual PC scherm op pictogram
   'PRO-GEN 3.0b vanuit Virtual PC' om PRO-GEN te starten.
   N.B. de eerste keer duurt dit wat lang en komt er op sommige PC's
   eenmalig een foutmelding. Dat proberen we nog te voorkomen, maar na die
   foutmelding hoort het verder normaal te werken.

   Binnen VirtualPC hoort PRO-GEN nu normaal te werken. Hierbij worden
   taken zoals het printen en het openen van aangemaakte RTF-, HTML- en
   PDF-uitvoeren door het PGWINPRN programma uitgevoerd dat buiten
   VirtualPC draait. Deze taken worden dus op Windows X64 uitgevoerd.

   - na het beeindigen van PRO-GEN en eventueel het afsluiten van de
   VirtualPC moet je het PGWINPRN schermpje zelf afsluiten.


   Hopelijk lukt het je om m.b.v. deze beschrijving de bestanden te
   installeren en is het zo goed te gebruiken.
   Er zijn nog wel een paar aandachtspunten:

   -De backup-functie zal niet goed werken. Echter het is op een zodanige
   manier geinstalleerd dat de PRO-GEN gegevensbestanden niet binnen de
   VirtualPC staan, maar op de normale C: schijf in de PG30 map.
   Die bestanden zijn dus ook bereikbaar vanuit Vista als VirtualPC niet
   draait zodat je hiervan zo nu en dan een backup-kopie kan maken door de
   bestanden via Windows Verkenner te kopieren.

   -De 'C:' schijf van je PC heet binnen de VirtualPC sessie 'Z:'. Gebruik
   bij voorkeur de map Z:\PG30\TEXT voor het maken van uitvoerbestanden,
   dan kan de PGWINPRN software vanuit Vista 64-bit daar iets mee. Als je
   bijv. een RTF uitvoer aanmaakt op de Z: schijf dan kan deze automatisch
   in je WORD versie op Windows XP X64 geopend worden vanuit PRO-GEN.


   Ik ben benieuwd of alles nu werkt zoals we het bedoeld hebben en of dit
   voor u een werkbare oplossing is.

   -----------------------------------------------------------------
   --
   Met vriendelijke groet,
   Johan Mulderij

   PRO-GEN homepage : http://www.pro-gen.nl
   ========================================
  • Show all 26 messages in this topic