Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

3541Re: [pro-gen] Windows interface?

Expand Messages
 • Erik Groenhuis
  May 1, 2005
  • 0 Attachment
   As "Jean De Keyzer" <jean_de_keyzer@...> wrote:

   > De meest Pro-Gen gebruikers zijn computer leken.

   Een goed punt, dat door ervaren computergebruikers nog wel eens wordt
   vergeten. Ikzelf val vaak in die valkuil.

   [snip]

   > De meeste gebruikers verlangen een stabiel product zonder grote
   > veranderingen.

   Wederom een aspect dat vaak uit het oog wordt verloren. Een programma
   dat goed is (zoals Pro-Gen) behoeft weinig verandering.

   --
   Erik Groenhuis
  • Show all 25 messages in this topic