Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

2124RE: [pro-gen] genealogie met alle naamdragers

Expand Messages
 • Jaap van Zweeden
  Sep 12, 2003
  • 0 Attachment
   Beste Johan Mulderij,

   Dit voorjaar heb ik de vraag over een naamgenealogie in deze nieuwsgroep
   gesteld en over dat onderwerp zijn verschillende berichten verschenen. Onder
   meer jouw bericht met de twee geschetste oplossingen die hieronder staan. Ik
   heb beide oplossingen uitgeprobeerd en ze werken tot tevredenheid. Maar de
   nieuwe update van Pro-gen met onder meer de nieuwe Naamgenealogie functie is
   werkelijk subliem. Ik ben vol bewondering over de snelle en flexibele manier
   waarop nu een naamgenealogie gemaakt kan worden. Hartelijk dank daarvoor!

   Jaap van Zweeden.   -----Original Message-----
   From: Johan Mulderij [mailto:mulderij@...]
   Sent: zondag 6 juli 2003 20:22
   To: pro-gen@yahoogroups.com
   Subject: Re: [pro-gen] genealogie met alle naamdragers

   (......)

   Wel heb ik wat tips hoe je nu in PRO-GEN via een omweg zo'n
   naamgenealogie kan bereiken m.b.v. een parenteel-uitvoer:

   In veel gevallen zullen mensen die zo'n naamgenealogie willen zich
   in hun onderzoek ook geconcentreerd hebben op die naam en weinig
   zijtakken onderzocht hebben.
   In zo'n geval hoeven er uit een parenteel dus maar weinig takken
   weggesneden te worden om te kunnen doorgaan voor een naamgenealogie.

   Je kan dit op meerdere manieren doen:

   1-
   Zet de parenteel EERST ALS GRAFISCH SCHEMA OP HET SCHERM en druk
   op F1. Er verschijnt een cursor die je met de pijl-toetsen over het
   scherm kan bewegen. Zet de cursor op een persoon die niet mee mag
   doen in de naamgenealogie en druk op DELETE. Deze persoon wordt
   dan als grijs vlakje getoond. Van de aldus uit het schema gewiste
   personen zullen ook de nakomelingen wegvallen. Je kan meteen meerdere
   personen op die manier weghalen en af en toe op de O-toets
   (van opnieuw opbouwen) drukken om het resultaat te zien.
   Zolang je niet terugkeert naar het hoofdmenu blijven deze takken uit
   de parenteeluitvoer verwijderd, dus je kan nu in het 'uitvoermenu' bij
   'Instellingen wijzigen' kiezen voor tekstuitvoer om de gewenste
   naamgenealogie in tekstformaat te gaan maken.

   2-
   Een andere manier is om een tijdelijk kopiebestand aan te maken
   waarin enkel de gewenste personen zitten, zodat je vanuit dat
   kopiebestand via de parenteel-uitvoer zo'n naamgenealogie maakt.
   In dat geval is het de kunst om de eerst juiste personen te
   selecteren via de L=toets, 'Gerelateerde personen',
   'Nakomelingen met partners'; en daar vervolgens de ongewenste
   personen uit weg te nemen door ze met de spatiebalk te markeren en
   dan via de L-toets de 'niet-gemarkeerden' te selecteren.
   Als je een tak-code in het code-veld hetb staan kan je ook het
   code-veld gaan gebruiken om de juiste groep te selecteren.
   Deze selectie exporteer je dan naar een nieuw tijdelijk bestand
   waarna je vanuit dat bestand de parenteel-uitvoer gaat maken.

   Beide methoden zijn wat omslachtig, maar het levert wel het gewenste
   resultaat op.

   Op dezelfde wijze heb ik gisteren op de PGGG Zomermarkt in Putten
   aan enkele mensen gedemonstreerd hoe je via de verticale versie
   van de grafische parenteel een leuke grafische stamreeks kan maken.
   --
   Met vriendelijke groet,
   Johan Mulderij
  • Show all 6 messages in this topic