Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

2022Re: [pro-gen] genealogie met alle naamdragers

Expand Messages
 • Johan Mulderij
  Jul 6, 2003
   Ivo Gilisen wrote:

   > ........
   > Zouden Johan en Dinant een uitvoer van een "genealogie op achternaam"
   > niet even simpel kunnen maken? Ik weet zeker dat het al jaren op hun
   > verlanglijstje staat. Of is het toch niet zo simpel?


   Hallo Ivo,

   Ik ben met je eens dat het aanpassen van het geslacht geen wenselijke
   optie is om tot een naamgenealogie te komen.

   Een naamgenealogie staat inderdaad op ons verlanglijstje, maar heel
   simpel is het toch ook weer niet:

   In het ideale geval waar het kind van de vaak ongehuwde moeder exact
   dezelfde achternaam heeft, zou het redelijk simpel zijn.
   Maar wat te doen als de achternaam van moeder en kind verschilt?
   Dit komt (met name voor 1800) toch regelmatig voor.
   Bijv. ongehuwde moeder heet 'Mulderij', kind heet 'Mullerie'.

   In welke mate moet de naam overeenkomen om in de naamgenealogie mee
   te mogen doen? Je zou kunnen kijken of de SOUNDEX overeenkomt, maar
   in bovengenoemd voorbeeld is dat dus niet het geval.
   Enkel het feit dat de vader onbekend is kan ook niet als criterium
   gebruikt worden, want dat zouden kinderen waarvan de vader nog niet
   is gevonden ook direct in zo'n genealogie verschijnen.
   Als men van mening is dat de achternaam exact moet kloppen, moet
   dat dan ook gelden bij de kinderen van de zonen, om mee te mogen
   doen in de naamgenealogie?

   M.a.w. hoe kan het programma beslissen of de kinderen van zo'n
   ongehuwde moeder wel of niet meegenomen moeten worden.

   De meest geschikte optie is waarschijnlijk dat er gekeken wordt of
   de Achternaam en/of het Alias-veld overeenkomen. In dat geval zou je
   in bovenstaand voorbeeld door het invullen van 'Mulderij' in het
   Alias-veld van het kind, een en ander kunnen sturen.


   Overigens willen we onze werkzaamheden aan een Windows versie zo
   min mogelijk onderbreken voor dit soort wijziginen in de DOS-versie;
   dus laat ik het nog maar op het lijstje staan.

   Wel heb ik wat tips hoe je nu in PRO-GEN via een omweg zo'n
   naamgenealogie kan bereiken m.b.v. een parenteel-uitvoer:

   In veel gevallen zullen mensen die zo'n naamgenealogie willen zich
   in hun onderzoek ook geconcentreerd hebben op die naam en weinig
   zijtakken onderzocht hebben.
   In zo'n geval hoeven er uit een parenteel dus maar weinig takken
   weggesneden te worden om te kunnen doorgaan voor een naamgenealogie.

   Je kan dit op meerdere manieren doen:

   1-
   Zet de parenteel EERST ALS GRAFISCH SCHEMA OP HET SCHERM en druk
   op F1. Er verschijnt een cursor die je met de pijl-toetsen over het
   scherm kan bewegen. Zet de cursor op een persoon die niet mee mag
   doen in de naamgenealogie en druk op DELETE. Deze persoon wordt
   dan als grijs vlakje getoond. Van de aldus uit het schema gewiste
   personen zullen ook de nakomelingen wegvallen. Je kan meteen meerdere
   personen op die manier weghalen en af en toe op de O-toets
   (van opnieuw opbouwen) drukken om het resultaat te zien.
   Zolang je niet terugkeert naar het hoofdmenu blijven deze takken uit
   de parenteeluitvoer verwijderd, dus je kan nu in het 'uitvoermenu' bij
   'Instellingen wijzigen' kiezen voor tekstuitvoer om de gewenste
   naamgenealogie in tekstformaat te gaan maken.

   2-
   Een andere manier is om een tijdelijk kopiebestand aan te maken
   waarin enkel de gewenste personen zitten, zodat je vanuit dat
   kopiebestand via de parenteel-uitvoer zo'n naamgenealogie maakt.
   In dat geval is het de kunst om de eerst juiste personen te
   selecteren via de L=toets, 'Gerelateerde personen',
   'Nakomelingen met partners'; en daar vervolgens de ongewenste
   personen uit weg te nemen door ze met de spatiebalk te markeren en
   dan via de L-toets de 'niet-gemarkeerden' te selecteren.
   Als je een tak-code in het code-veld hetb staan kan je ook het
   code-veld gaan gebruiken om de juiste groep te selecteren.
   Deze selectie exporteer je dan naar een nieuw tijdelijk bestand
   waarna je vanuit dat bestand de parenteel-uitvoer gaat maken.

   Beide methoden zijn wat omslachtig, maar het levert wel het gewenste
   resultaat op.

   Op dezelfde wijze heb ik gisteren op de PGGG Zomermarkt in Putten
   aan enkele mensen gedemonstreerd hoe je via de verticale versie
   van de grafische parenteel een leuke grafische stamreeks kan maken.
   --
   Met vriendelijke groet,
   Johan Mulderij

   PRO-GEN homepage : http://www.pro-gen.nl
   ========================================
  • Show all 6 messages in this topic