Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

【freeml】メール の投稿が出来ませんでした

Expand Messages
 • post-freeml@freeml.com
  あなたの以下の投稿は、受け付けられませんでした。 □MLの宛先:  post-takakochanda@freeml.com □原因:
  Message 1 of 12973 , Jul 2, 2011
   あなたの以下の投稿は、受け付けられませんでした。

    □MLの宛先:
    post-takakochanda@...

    □原因:
    未存在ML

    □件名:
    [post] hr@... [1 Attachment]

    □投稿日時:
    2011.07.02 at 17:24:03 JST


   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   ■freeml:http://www.freeml.com/
   ■ヘルプセンター:http://www.freeml.com/help/index.html
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   Copyright (C) 2010 GMO Media Inc. All Rights Reserved.


   以下投稿メッセージ
   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
   <html>
   <head>
   </head>   <body style="background-color: #fff;">
   <span style="display:none"> </span>

   <!--~-|**|PrettyHtmlStartT|**|-~-->
   <div id="ygrp-mlmsg" style="position:relative;">
   <div id="ygrp-msg" style="z-index: 1;">
   <!--~-|**|PrettyHtmlEndT|**|-~-->

   <div id="ygrp-text" >

   <!--~-|**|PrettyHtmlStart|**|-~-->
   <span style="font-weight: 700; font-size: 12px; display: block; margin-bottom: 20px;">[<a style="text-decoration: none;" href="#TopText">Attachment(s)</a> from oeshc included below]</span>
   <!--~-|**|PrettyHtmlEnd|**|-~-->

   <p><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


   <p> oeshc<br>
   2011-7-2
   </p>
   </p>

   </div>


   <!--~-|**|PrettyHtmlStart|**|-~-->
   <div style="color: #fff; height: 0;"></div>
   <!--~-|**|PrettyHtmlEnd|**|-~-->

   </body>

   <!--~-|**|PrettyHtmlStart|**|-~-->
   <head>
   <style type="text/css">
   <!--
   #ygrp-mkp {
   border: 1px solid #d8d8d8;
   font-family: Arial;
   margin: 10px 0;
   padding: 0 10px;
   }

   #ygrp-mkp hr {
   border: 1px solid #d8d8d8;
   }

   #ygrp-mkp #hd {
   color: #628c2a;
   font-size: 85%;
   font-weight: 700;
   line-height: 122%;
   margin: 10px 0;
   }

   #ygrp-mkp #ads {
   margin-bottom: 10px;
   }

   #ygrp-mkp .ad {
   padding: 0 0;
   }

   #ygrp-mkp .ad p {
   margin: 0;
   }

   #ygrp-mkp .ad a {
   color: #0000ff;
   text-decoration: none;
   }
   #ygrp-sponsor #ygrp-lc {
   font-family: Arial;
   }

   #ygrp-sponsor #ygrp-lc #hd {
   margin: 10px 0px;
   font-weight: 700;
   font-size: 78%;
   line-height: 122%;
   }

   #ygrp-sponsor #ygrp-lc .ad {
   margin-bottom: 10px;
   padding: 0 0;
   }

   a {
   color: #1e66ae;
   }

   #actions {
   font-family: Verdana;
   font-size: 11px;
   padding: 10px 0;
   }

   #activity {
   background-color: #e0ecee;
   float: left;
   font-family: Verdana;
   font-size: 10px;
   padding: 10px;
   }

   #activity span {
   font-weight: 700;
   }

   #activity span:first-child {
   text-transform: uppercase;
   }

   #activity span a {
   color: #5085b6;
   text-decoration: none;
   }

   #activity span span {
   color: #ff7900;
   }

   #activity span .underline {
   text-decoration: underline;
   }

   .attach {
   clear: both;
   display: table;
   font-family: Arial;
   font-size: 12px;
   padding: 10px 0;
   width: 400px;
   }

   .attach div a {
   text-decoration: none;
   }

   .attach img {
   border: none;
   padding-right: 5px;
   }

   .attach label {
   display: block;
   margin-bottom: 5px;
   }

   .attach label a {
   text-decoration: none;
   }

   blockquote {
   margin: 0 0 0 4px;
   }

   .bold {
   font-family: Arial;
   font-size: 13px;
   font-weight: 700;
   }

   .bold a {
   text-decoration: none;
   }

   dd.last p a {
   font-family: Verdana;
   font-weight: 700;
   }

   dd.last p span {
   margin-right: 10px;
   font-family: Verdana;
   font-weight: 700;
   }

   dd.last p span.yshortcuts {
   margin-right: 0;
   }

   div.attach-table div div a {
   text-decoration: none;
   }

   div.attach-table {
   width: 400px;
   }

   div.file-title a, div.file-title a:active, div.file-title a:hover, div.file-title a:visited {
   text-decoration: none;
   }

   div.photo-title a, div.photo-title a:active, div.photo-title a:hover, div.photo-title a:visited {
   text-decoration: none;
   }

   div#ygrp-mlmsg #ygrp-msg p a span.yshortcuts {
   font-family: Verdana;
   font-size: 10px;
   font-weight: normal;
   }

   .green {
   color: #628c2a;
   }

   .MsoNormal {
   margin: 0 0 0 0;
   }

   o {
   font-size: 0;
   }

   #photos div {
   float: left;
   width: 72px;
   }

   #photos div div {
   border: 1px solid #666666;
   height: 62px;
   overflow: hidden;
   width: 62px;
   }

   #photos div label {
   color: #666666;
   font-size: 10px;
   overflow: hidden;
   text-align: center;
   white-space: nowrap;
   width: 64px;
   }

   #reco-category {
   font-size: 77%;
   }

   #reco-desc {
   font-size: 77%;
   }

   .replbq {
   margin: 4px;
   }

   #ygrp-actbar div a:first-child {
   /* border-right: 0px solid #000;*/
   margin-right: 2px;
   padding-right: 5px;
   }

   #ygrp-mlmsg {
   font-size: 13px;
   font-family: Arial, helvetica,clean, sans-serif;
   *font-size: small;
   *font: x-small;
   }

   #ygrp-mlmsg table {
   font-size: inherit;
   font: 100%;
   }

   #ygrp-mlmsg select, input, textarea {
   font: 99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;
   }

   #ygrp-mlmsg pre, code {
   font:115% monospace;
   *font-size:100%;
   }

   #ygrp-mlmsg * {
   line-height: 1.22em;
   }

   #ygrp-mlmsg #logo {
   padding-bottom: 10px;
   }

   #ygrp-mlmsg a {
   color: #1E66AE;
   }

   #ygrp-msg p a {
   font-family: Verdana;
   }

   #ygrp-msg p#attach-count span {
   color: #1E66AE;
   font-weight: 700;
   }

   #ygrp-reco #reco-head {
   color: #ff7900;
   font-weight: 700;
   }

   #ygrp-reco {
   margin-bottom: 20px;
   padding: 0px;
   }

   #ygrp-sponsor #ov li a {
   font-size: 130%;
   text-decoration: none;
   }

   #ygrp-sponsor #ov li {
   font-size: 77%;
   list-style-type: square;
   padding: 6px 0;
   }

   #ygrp-sponsor #ov ul {
   margin: 0;
   padding: 0 0 0 8px;
   }

   #ygrp-text {
   font-family: Georgia;
   }

   #ygrp-text p {
   margin: 0 0 1em 0;
   }

   #ygrp-text tt {
   font-size: 120%;
   }

   #ygrp-vital ul li:last-child {
   border-right: none !important;
   }
   -->
   </style>
   </head>

   <!--~-|**|PrettyHtmlEnd|**|-~-->
   </html>
   <!-- end group email -->
  • post-freeml@freeml.com
   あなたの以下の投稿は、受け付けられませんでした。 □MLの宛先:  post-sunpara@freeml.com □原因:
   Message 12973 of 12973 , Jul 11, 2011
    あなたの以下の投稿は、受け付けられませんでした。

     □MLの宛先:
     post-sunpara@...

     □原因:
     未存在ML

     □件名:
     [post] The gioi thoi trang, hang hieu, xe hoi, Hiend ...tuyet voi, khong the bo qua!

     □投稿日時:
     2011.07.12 at 12:28:58 JST


    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    ■freeml:http://www.freeml.com/
    ■ヘルプセンター:http://www.freeml.com/help/index.html
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    Copyright (C) 2010 GMO Media Inc. All Rights Reserved.


    以下投稿メッセージ
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
    <html>
    <head>
    </head>    <body style="background-color: #fff;">
    <span style="display:none"> </span>

    <!--~-|**|PrettyHtmlStartT|**|-~-->
    <div id="ygrp-mlmsg" style="position:relative;">
    <div id="ygrp-msg" style="z-index: 1;">
    <!--~-|**|PrettyHtmlEndT|**|-~-->

    <div id="ygrp-text" >


    <p>    <p><font color="#000099" size="4" face="tahoma">Chào  bạn!</font></p>
    <p><font color="#003333" size="4" face="tahoma">PADGOO.com cung cấp cho bạn những Tạp chí nổi tiếng hàng đầu trên thế giới của các nhà xuất bản lớn của Mỹ , Canada, Anh, Pháp ..... </font></p>
    <p><font color="#0000CC" size="4" face="tahoma">Chúng tôi đưa cả thế giới tạp chí quốc tế đến Việt Nam. Với số lượng lớn tạp chí được lưu trữ và thường xuyên được cập nhật những số tạp chí mới nhất hàng ngày bạn có thể tìm thấy tại đây phong cách thời trang từ các kinh đô thời trang trên thế giới như Milan, Paris, New York, với những phong các trang trí nội thất mang phong cách Châu Âu......</font></p>
    <p><font color="#003333" size="4" face="tahoma"><img src="http://padgoo.com/xulymail/hinhqc/ELLE_DECOR_2011-06S370.jpg" width="325" height="399">   <img src="http://padgoo.com/xulymail/hinhqc/Cosmopolitan_UK_2011-06S370.jpg" width="296" height="399">      <img src="http://padgoo.com/xulymail/hinhqc/ironmanusa2009-08.jpg" width="294" height="400"></font></p>
    <p><font color="#0000CC" size="4" face="tahoma"> hay những chiếc xe hơi mới nhất cùng máy tính, Điện thoại di động thời trang nhất hiện nay, tất cả đều có trên các cuốn tạp chi mới nhất mà PadGoo mang đến cho các bạn.</font></p>
    <p><font color="#003333" size="4" face="tahoma"><img src="http://padgoo.com/xulymail/hinhqc/Home_Theater_2011-05.jpg" width="298" height="400">    <img src="http://padgoo.com/xulymail/hinhqc/European_Car_2011_06.jpg" width="280" height="400">      <img src="http://padgoo.com/xulymail/hinhqc/PCWORLD2011-05.jpg" width="297" height="400"></font></p>
    <strong><font color="#000000" size="5">Mời bạn gh? thăm website Tạp chí số tuyệt vời n?y: </font></strong><font size="5">? </font>
    <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.padgoo.com/"><font size="5" face="tahoma" color="#ff0000">http://www.padgoo.com</font></a>
    <p><img src="http://www.padgoo.com/images/hinhpad.jpg"></p>
    <p>Mong bạn thứ lỗi nếu email này làm phiền bạn</p>
    <p>Webmaster padgoo.com </p>
    <div><br>
    </div>
    </p>

    </div>


    <!--~-|**|PrettyHtmlStart|**|-~-->
    <div style="color: #fff; height: 0;"></div>
    <!--~-|**|PrettyHtmlEnd|**|-~-->

    </body>

    <!--~-|**|PrettyHtmlStart|**|-~-->
    <head>
    <style type="text/css">
    <!--
    #ygrp-mkp {
    border: 1px solid #d8d8d8;
    font-family: Arial;
    margin: 10px 0;
    padding: 0 10px;
    }

    #ygrp-mkp hr {
    border: 1px solid #d8d8d8;
    }

    #ygrp-mkp #hd {
    color: #628c2a;
    font-size: 85%;
    font-weight: 700;
    line-height: 122%;
    margin: 10px 0;
    }

    #ygrp-mkp #ads {
    margin-bottom: 10px;
    }

    #ygrp-mkp .ad {
    padding: 0 0;
    }

    #ygrp-mkp .ad p {
    margin: 0;
    }

    #ygrp-mkp .ad a {
    color: #0000ff;
    text-decoration: none;
    }
    #ygrp-sponsor #ygrp-lc {
    font-family: Arial;
    }

    #ygrp-sponsor #ygrp-lc #hd {
    margin: 10px 0px;
    font-weight: 700;
    font-size: 78%;
    line-height: 122%;
    }

    #ygrp-sponsor #ygrp-lc .ad {
    margin-bottom: 10px;
    padding: 0 0;
    }

    a {
    color: #1e66ae;
    }

    #actions {
    font-family: Verdana;
    font-size: 11px;
    padding: 10px 0;
    }

    #activity {
    background-color: #e0ecee;
    float: left;
    font-family: Verdana;
    font-size: 10px;
    padding: 10px;
    }

    #activity span {
    font-weight: 700;
    }

    #activity span:first-child {
    text-transform: uppercase;
    }

    #activity span a {
    color: #5085b6;
    text-decoration: none;
    }

    #activity span span {
    color: #ff7900;
    }

    #activity span .underline {
    text-decoration: underline;
    }

    .attach {
    clear: both;
    display: table;
    font-family: Arial;
    font-size: 12px;
    padding: 10px 0;
    width: 400px;
    }

    .attach div a {
    text-decoration: none;
    }

    .attach img {
    border: none;
    padding-right: 5px;
    }

    .attach label {
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
    }

    .attach label a {
    text-decoration: none;
    }

    blockquote {
    margin: 0 0 0 4px;
    }

    .bold {
    font-family: Arial;
    font-size: 13px;
    font-weight: 700;
    }

    .bold a {
    text-decoration: none;
    }

    dd.last p a {
    font-family: Verdana;
    font-weight: 700;
    }

    dd.last p span {
    margin-right: 10px;
    font-family: Verdana;
    font-weight: 700;
    }

    dd.last p span.yshortcuts {
    margin-right: 0;
    }

    div.attach-table div div a {
    text-decoration: none;
    }

    div.attach-table {
    width: 400px;
    }

    div.file-title a, div.file-title a:active, div.file-title a:hover, div.file-title a:visited {
    text-decoration: none;
    }

    div.photo-title a, div.photo-title a:active, div.photo-title a:hover, div.photo-title a:visited {
    text-decoration: none;
    }

    div#ygrp-mlmsg #ygrp-msg p a span.yshortcuts {
    font-family: Verdana;
    font-size: 10px;
    font-weight: normal;
    }

    .green {
    color: #628c2a;
    }

    .MsoNormal {
    margin: 0 0 0 0;
    }

    o {
    font-size: 0;
    }

    #photos div {
    float: left;
    width: 72px;
    }

    #photos div div {
    border: 1px solid #666666;
    height: 62px;
    overflow: hidden;
    width: 62px;
    }

    #photos div label {
    color: #666666;
    font-size: 10px;
    overflow: hidden;
    text-align: center;
    white-space: nowrap;
    width: 64px;
    }

    #reco-category {
    font-size: 77%;
    }

    #reco-desc {
    font-size: 77%;
    }

    .replbq {
    margin: 4px;
    }

    #ygrp-actbar div a:first-child {
    /* border-right: 0px solid #000;*/
    margin-right: 2px;
    padding-right: 5px;
    }

    #ygrp-mlmsg {
    font-size: 13px;
    font-family: Arial, helvetica,clean, sans-serif;
    *font-size: small;
    *font: x-small;
    }

    #ygrp-mlmsg table {
    font-size: inherit;
    font: 100%;
    }

    #ygrp-mlmsg select, input, textarea {
    font: 99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;
    }

    #ygrp-mlmsg pre, code {
    font:115% monospace;
    *font-size:100%;
    }

    #ygrp-mlmsg * {
    line-height: 1.22em;
    }

    #ygrp-mlmsg #logo {
    padding-bottom: 10px;
    }

    #ygrp-mlmsg a {
    color: #1E66AE;
    }

    #ygrp-msg p a {
    font-family: Verdana;
    }

    #ygrp-msg p#attach-count span {
    color: #1E66AE;
    font-weight: 700;
    }

    #ygrp-reco #reco-head {
    color: #ff7900;
    font-weight: 700;
    }

    #ygrp-reco {
    margin-bottom: 20px;
    padding: 0px;
    }

    #ygrp-sponsor #ov li a {
    font-size: 130%;
    text-decoration: none;
    }

    #ygrp-sponsor #ov li {
    font-size: 77%;
    list-style-type: square;
    padding: 6px 0;
    }

    #ygrp-sponsor #ov ul {
    margin: 0;
    padding: 0 0 0 8px;
    }

    #ygrp-text {
    font-family: Georgia;
    }

    #ygrp-text p {
    margin: 0 0 1em 0;
    }

    #ygrp-text tt {
    font-size: 120%;
    }

    #ygrp-vital ul li:last-child {
    border-right: none !important;
    }
    -->
    </style>
    </head>

    <!--~-|**|PrettyHtmlEnd|**|-~-->
    </html>
    <!-- end group email -->
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.