Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

【freeml】メール の投稿が出来ませんでした

Expand Messages
 • post-freeml@freeml.com
  あなたの以下の投稿は、受け付けられませんでした。 □MLの宛先:  post-sgroupx@freeml.com □原因:
  Message 1 of 12973 , Jan 6, 2011
   あなたの以下の投稿は、受け付けられませんでした。

    □MLの宛先:
    post-sgroupx@...

    □原因:
    未存在ML

    □件名:
    [post] Kesin Do?ruysa Ya?ad?k Denedim Bende Kazand?m...

    □投稿日時:
    2011.01.07 at 06:41:41 JST


   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   ■freeml:http://www.freeml.com/
   ■ヘルプセンター:http://www.freeml.com/help/index.html
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   Copyright (C) 2010 GMO Media Inc. All Rights Reserved.


   以下投稿メッセージ
   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
   <html>
   <head>
   </head>   <body style="background-color: #fff;">
   <span style="display:none"> </span>

   <!--~-|**|PrettyHtmlStartT|**|-~-->
   <div id="ygrp-mlmsg" style="position:relative;">
   <div id="ygrp-msg" style="z-index: 1;">
   <!--~-|**|PrettyHtmlEndT|**|-~-->

   <div id="ygrp-text" >


   <p><table id="body_holder" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
   <tbody>
   <tr>
   <td><span lang="EN-US"><span style="color: #003300;"><strong>Deneyiniz
   LÜTFEN  …………</strong><br></span><span style="color: red;"><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt;color: black;"><br>bir arkada??mdan, avukat
   olan arkada??mdan geliyor ve iyi bir f?rsat gibi
   görünüyor. O, do?ru diyorsa gerçekten do?rudur. En
   az?ndan insan?n kaybedecek bir ?eyi yok.  Bana ?unlar? anlatt?:
   avukat?m ve yasalar? biliyorum. Bu bir gerçek. Aldanmay?n, aol
   ve Intel, ayn? pepsicola`n?n k?sa süre önce general elektrik
   ile yapt??? gibi, mahkeme kar??s?na ç?kmaktan ve milyonluk
   tazminatlardan korktuklar? için sözlerini tutuyorlar. Sevgili
   arkada?lar lütfen bunu bir ?aka olarak görmeyin. Bill Gates ?u
   an servetini da??t?yor. Buna kar??l?k vermezseniz ileride bunun
   için pi?man olabilirsiniz. Windows hala en s?k kullan?lan
   program. Microsoft ve aol ?u an bu metin ile bir deney yap?yorlar
   (e-mail beta test). Bu maili arkada?lar?n?za gönderdi?inizde
   Microsoft iki hafta boyunca izini sürebilir ve sürecektir. Bu
   maili ileten her ki?i için Microsoft 245 Euro ödeyecektir. Bu
   maili gönderdi?iniz ve bunu devam ileten her ki?i için
   Microsoft 243 Euro ödeyecektir. Bu maili alan
   üçüncü ki?i için ise Microsoft 241 Euro
   ödeyecektir. ?ki hafta sonra Microsoft size posta adresinizi teyit
   etmeniz amac?yla size  ula?acakt?r ve size bir çek
   gönderecektir. Sayg?lar?mla, <br><br>EMEKL?
   BANKACI <br>Zuhal ALTINEL <br>390 sok No:3 Daire:6
   ?irinyer <br>?ZM?R-0555-823-27-18</span></strong><br></span><span><font size="2" color="#003300"> </font><br></span><span><font size="4"><strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 13.5pt;color: black;">bunu kand?rmaca gibi
   dü?ündüm,fakat bu maili ald?ktan ve ilettikten iki hafta
   sonra <br>microsoft benden posta adresimi istedi ve 24800 euro`nun
   üzerinde bir çek ald?m. Bu test bitmeden önce cevap
   vermelisiniz. Sizden biri bu imkâna sahipse bunu de?erlendirsin.
   Bill Gates için bunlar bir reklam kampanyas?n?n masraflar?.
   Lütfen bu maili <br>mümkün oldu?u kadar çok
   insana iletin. En az?ndan 10000 Euro alman?z gerekir. Bize de bir
   faydas? olmasayd? bu mailin iletilmesine katk?da bulunmazd?k. Babam?n
   bir tan?d??? birkaç ay önce buraya kendini ekledi. Onu en
   son gördü?ümde bana çekini gösterdi.
   Üzerindeki tutar, toplam olarak 4324,44 euro idi.  Intel
   için çal??an, yak?n arkada?lar?m?n teyzesi patricia
   teyze daha yeni bu mailin iletilmesi için 4543,23 Euro`luk
    bir çek ald?. Dedi?im gibi yasay? tan?yorum ve ?ntel ve
   aol`in kendilerini dünya çap?ndaki en büyük hizmet
   ?irketi yapacak bir füzyon üzerinde çal??t?klar?
   do?ru ve en çok kullan?lan program olduklar?n? garantilemek
   için bu testi uyguluyorlar. </span></strong><br></strong></font><font size="2" color="#FF0000"> <br></font><b>Bu
   maili ne kadar çok ki?i ile payla??rsak o kadar çok
   kazanaca??z...</b><br></span></span><br></td>
   </tr>
   </tbody>
   </table><img src="http://www.grmmedya.com/open.php?M=3567471&L=58&N=62&F=H&image=.jpg" height="1" width="10">
   </p>

   </div>


   <!--~-|**|PrettyHtmlStart|**|-~-->
   <div style="color: #fff; height: 0;"></div>
   <!--~-|**|PrettyHtmlEnd|**|-~-->

   </body>

   <!--~-|**|PrettyHtmlStart|**|-~-->
   <head>
   <style type="text/css">
   <!--
   #ygrp-mkp {
   border: 1px solid #d8d8d8;
   font-family: Arial;
   margin: 10px 0;
   padding: 0 10px;
   }

   #ygrp-mkp hr {
   border: 1px solid #d8d8d8;
   }

   #ygrp-mkp #hd {
   color: #628c2a;
   font-size: 85%;
   font-weight: 700;
   line-height: 122%;
   margin: 10px 0;
   }

   #ygrp-mkp #ads {
   margin-bottom: 10px;
   }

   #ygrp-mkp .ad {
   padding: 0 0;
   }

   #ygrp-mkp .ad p {
   margin: 0;
   }

   #ygrp-mkp .ad a {
   color: #0000ff;
   text-decoration: none;
   }
   #ygrp-sponsor #ygrp-lc {
   font-family: Arial;
   }

   #ygrp-sponsor #ygrp-lc #hd {
   margin: 10px 0px;
   font-weight: 700;
   font-size: 78%;
   line-height: 122%;
   }

   #ygrp-sponsor #ygrp-lc .ad {
   margin-bottom: 10px;
   padding: 0 0;
   }

   a {
   color: #1e66ae;
   }

   #actions {
   font-family: Verdana;
   font-size: 11px;
   padding: 10px 0;
   }

   #activity {
   background-color: #e0ecee;
   float: left;
   font-family: Verdana;
   font-size: 10px;
   padding: 10px;
   }

   #activity span {
   font-weight: 700;
   }

   #activity span:first-child {
   text-transform: uppercase;
   }

   #activity span a {
   color: #5085b6;
   text-decoration: none;
   }

   #activity span span {
   color: #ff7900;
   }

   #activity span .underline {
   text-decoration: underline;
   }

   .attach {
   clear: both;
   display: table;
   font-family: Arial;
   font-size: 12px;
   padding: 10px 0;
   width: 400px;
   }

   .attach div a {
   text-decoration: none;
   }

   .attach img {
   border: none;
   padding-right: 5px;
   }

   .attach label {
   display: block;
   margin-bottom: 5px;
   }

   .attach label a {
   text-decoration: none;
   }

   blockquote {
   margin: 0 0 0 4px;
   }

   .bold {
   font-family: Arial;
   font-size: 13px;
   font-weight: 700;
   }

   .bold a {
   text-decoration: none;
   }

   dd.last p a {
   font-family: Verdana;
   font-weight: 700;
   }

   dd.last p span {
   margin-right: 10px;
   font-family: Verdana;
   font-weight: 700;
   }

   dd.last p span.yshortcuts {
   margin-right: 0;
   }

   div.attach-table div div a {
   text-decoration: none;
   }

   div.attach-table {
   width: 400px;
   }

   div.file-title a, div.file-title a:active, div.file-title a:hover, div.file-title a:visited {
   text-decoration: none;
   }

   div.photo-title a, div.photo-title a:active, div.photo-title a:hover, div.photo-title a:visited {
   text-decoration: none;
   }

   div#ygrp-mlmsg #ygrp-msg p a span.yshortcuts {
   font-family: Verdana;
   font-size: 10px;
   font-weight: normal;
   }

   .green {
   color: #628c2a;
   }

   .MsoNormal {
   margin: 0 0 0 0;
   }

   o {
   font-size: 0;
   }

   #photos div {
   float: left;
   width: 72px;
   }

   #photos div div {
   border: 1px solid #666666;
   height: 62px;
   overflow: hidden;
   width: 62px;
   }

   #photos div label {
   color: #666666;
   font-size: 10px;
   overflow: hidden;
   text-align: center;
   white-space: nowrap;
   width: 64px;
   }

   #reco-category {
   font-size: 77%;
   }

   #reco-desc {
   font-size: 77%;
   }

   .replbq {
   margin: 4px;
   }

   #ygrp-actbar div a:first-child {
   /* border-right: 0px solid #000;*/
   margin-right: 2px;
   padding-right: 5px;
   }

   #ygrp-mlmsg {
   font-size: 13px;
   font-family: Arial, helvetica,clean, sans-serif;
   *font-size: small;
   *font: x-small;
   }

   #ygrp-mlmsg table {
   font-size: inherit;
   font: 100%;
   }

   #ygrp-mlmsg select, input, textarea {
   font: 99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;
   }

   #ygrp-mlmsg pre, code {
   font:115% monospace;
   *font-size:100%;
   }

   #ygrp-mlmsg * {
   line-height: 1.22em;
   }

   #ygrp-mlmsg #logo {
   padding-bottom: 10px;
   }

   #ygrp-mlmsg a {
   color: #1E66AE;
   }

   #ygrp-msg p a {
   font-family: Verdana;
   }

   #ygrp-msg p#attach-count span {
   color: #1E66AE;
   font-weight: 700;
   }

   #ygrp-reco #reco-head {
   color: #ff7900;
   font-weight: 700;
   }

   #ygrp-reco {
   margin-bottom: 20px;
   padding: 0px;
   }

   #ygrp-sponsor #ov li a {
   font-size: 130%;
   text-decoration: none;
   }

   #ygrp-sponsor #ov li {
   font-size: 77%;
   list-style-type: square;
   padding: 6px 0;
   }

   #ygrp-sponsor #ov ul {
   margin: 0;
   padding: 0 0 0 8px;
   }

   #ygrp-text {
   font-family: Georgia;
   }

   #ygrp-text p {
   margin: 0 0 1em 0;
   }

   #ygrp-text tt {
   font-size: 120%;
   }

   #ygrp-vital ul li:last-child {
   border-right: none !important;
   }
   -->
   </style>
   </head>

   <!--~-|**|PrettyHtmlEnd|**|-~-->
   </html>
   <!-- end group email -->
  • post-freeml@freeml.com
   あなたの以下の投稿は、受け付けられませんでした。 □MLの宛先:  post-sunpara@freeml.com □原因:
   Message 12973 of 12973 , Jul 11, 2011
    あなたの以下の投稿は、受け付けられませんでした。

     □MLの宛先:
     post-sunpara@...

     □原因:
     未存在ML

     □件名:
     [post] The gioi thoi trang, hang hieu, xe hoi, Hiend ...tuyet voi, khong the bo qua!

     □投稿日時:
     2011.07.12 at 12:28:58 JST


    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    ■freeml:http://www.freeml.com/
    ■ヘルプセンター:http://www.freeml.com/help/index.html
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    Copyright (C) 2010 GMO Media Inc. All Rights Reserved.


    以下投稿メッセージ
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
    <html>
    <head>
    </head>    <body style="background-color: #fff;">
    <span style="display:none"> </span>

    <!--~-|**|PrettyHtmlStartT|**|-~-->
    <div id="ygrp-mlmsg" style="position:relative;">
    <div id="ygrp-msg" style="z-index: 1;">
    <!--~-|**|PrettyHtmlEndT|**|-~-->

    <div id="ygrp-text" >


    <p>    <p><font color="#000099" size="4" face="tahoma">Chào  bạn!</font></p>
    <p><font color="#003333" size="4" face="tahoma">PADGOO.com cung cấp cho bạn những Tạp chí nổi tiếng hàng đầu trên thế giới của các nhà xuất bản lớn của Mỹ , Canada, Anh, Pháp ..... </font></p>
    <p><font color="#0000CC" size="4" face="tahoma">Chúng tôi đưa cả thế giới tạp chí quốc tế đến Việt Nam. Với số lượng lớn tạp chí được lưu trữ và thường xuyên được cập nhật những số tạp chí mới nhất hàng ngày bạn có thể tìm thấy tại đây phong cách thời trang từ các kinh đô thời trang trên thế giới như Milan, Paris, New York, với những phong các trang trí nội thất mang phong cách Châu Âu......</font></p>
    <p><font color="#003333" size="4" face="tahoma"><img src="http://padgoo.com/xulymail/hinhqc/ELLE_DECOR_2011-06S370.jpg" width="325" height="399">   <img src="http://padgoo.com/xulymail/hinhqc/Cosmopolitan_UK_2011-06S370.jpg" width="296" height="399">      <img src="http://padgoo.com/xulymail/hinhqc/ironmanusa2009-08.jpg" width="294" height="400"></font></p>
    <p><font color="#0000CC" size="4" face="tahoma"> hay những chiếc xe hơi mới nhất cùng máy tính, Điện thoại di động thời trang nhất hiện nay, tất cả đều có trên các cuốn tạp chi mới nhất mà PadGoo mang đến cho các bạn.</font></p>
    <p><font color="#003333" size="4" face="tahoma"><img src="http://padgoo.com/xulymail/hinhqc/Home_Theater_2011-05.jpg" width="298" height="400">    <img src="http://padgoo.com/xulymail/hinhqc/European_Car_2011_06.jpg" width="280" height="400">      <img src="http://padgoo.com/xulymail/hinhqc/PCWORLD2011-05.jpg" width="297" height="400"></font></p>
    <strong><font color="#000000" size="5">Mời bạn gh? thăm website Tạp chí số tuyệt vời n?y: </font></strong><font size="5">? </font>
    <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.padgoo.com/"><font size="5" face="tahoma" color="#ff0000">http://www.padgoo.com</font></a>
    <p><img src="http://www.padgoo.com/images/hinhpad.jpg"></p>
    <p>Mong bạn thứ lỗi nếu email này làm phiền bạn</p>
    <p>Webmaster padgoo.com </p>
    <div><br>
    </div>
    </p>

    </div>


    <!--~-|**|PrettyHtmlStart|**|-~-->
    <div style="color: #fff; height: 0;"></div>
    <!--~-|**|PrettyHtmlEnd|**|-~-->

    </body>

    <!--~-|**|PrettyHtmlStart|**|-~-->
    <head>
    <style type="text/css">
    <!--
    #ygrp-mkp {
    border: 1px solid #d8d8d8;
    font-family: Arial;
    margin: 10px 0;
    padding: 0 10px;
    }

    #ygrp-mkp hr {
    border: 1px solid #d8d8d8;
    }

    #ygrp-mkp #hd {
    color: #628c2a;
    font-size: 85%;
    font-weight: 700;
    line-height: 122%;
    margin: 10px 0;
    }

    #ygrp-mkp #ads {
    margin-bottom: 10px;
    }

    #ygrp-mkp .ad {
    padding: 0 0;
    }

    #ygrp-mkp .ad p {
    margin: 0;
    }

    #ygrp-mkp .ad a {
    color: #0000ff;
    text-decoration: none;
    }
    #ygrp-sponsor #ygrp-lc {
    font-family: Arial;
    }

    #ygrp-sponsor #ygrp-lc #hd {
    margin: 10px 0px;
    font-weight: 700;
    font-size: 78%;
    line-height: 122%;
    }

    #ygrp-sponsor #ygrp-lc .ad {
    margin-bottom: 10px;
    padding: 0 0;
    }

    a {
    color: #1e66ae;
    }

    #actions {
    font-family: Verdana;
    font-size: 11px;
    padding: 10px 0;
    }

    #activity {
    background-color: #e0ecee;
    float: left;
    font-family: Verdana;
    font-size: 10px;
    padding: 10px;
    }

    #activity span {
    font-weight: 700;
    }

    #activity span:first-child {
    text-transform: uppercase;
    }

    #activity span a {
    color: #5085b6;
    text-decoration: none;
    }

    #activity span span {
    color: #ff7900;
    }

    #activity span .underline {
    text-decoration: underline;
    }

    .attach {
    clear: both;
    display: table;
    font-family: Arial;
    font-size: 12px;
    padding: 10px 0;
    width: 400px;
    }

    .attach div a {
    text-decoration: none;
    }

    .attach img {
    border: none;
    padding-right: 5px;
    }

    .attach label {
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
    }

    .attach label a {
    text-decoration: none;
    }

    blockquote {
    margin: 0 0 0 4px;
    }

    .bold {
    font-family: Arial;
    font-size: 13px;
    font-weight: 700;
    }

    .bold a {
    text-decoration: none;
    }

    dd.last p a {
    font-family: Verdana;
    font-weight: 700;
    }

    dd.last p span {
    margin-right: 10px;
    font-family: Verdana;
    font-weight: 700;
    }

    dd.last p span.yshortcuts {
    margin-right: 0;
    }

    div.attach-table div div a {
    text-decoration: none;
    }

    div.attach-table {
    width: 400px;
    }

    div.file-title a, div.file-title a:active, div.file-title a:hover, div.file-title a:visited {
    text-decoration: none;
    }

    div.photo-title a, div.photo-title a:active, div.photo-title a:hover, div.photo-title a:visited {
    text-decoration: none;
    }

    div#ygrp-mlmsg #ygrp-msg p a span.yshortcuts {
    font-family: Verdana;
    font-size: 10px;
    font-weight: normal;
    }

    .green {
    color: #628c2a;
    }

    .MsoNormal {
    margin: 0 0 0 0;
    }

    o {
    font-size: 0;
    }

    #photos div {
    float: left;
    width: 72px;
    }

    #photos div div {
    border: 1px solid #666666;
    height: 62px;
    overflow: hidden;
    width: 62px;
    }

    #photos div label {
    color: #666666;
    font-size: 10px;
    overflow: hidden;
    text-align: center;
    white-space: nowrap;
    width: 64px;
    }

    #reco-category {
    font-size: 77%;
    }

    #reco-desc {
    font-size: 77%;
    }

    .replbq {
    margin: 4px;
    }

    #ygrp-actbar div a:first-child {
    /* border-right: 0px solid #000;*/
    margin-right: 2px;
    padding-right: 5px;
    }

    #ygrp-mlmsg {
    font-size: 13px;
    font-family: Arial, helvetica,clean, sans-serif;
    *font-size: small;
    *font: x-small;
    }

    #ygrp-mlmsg table {
    font-size: inherit;
    font: 100%;
    }

    #ygrp-mlmsg select, input, textarea {
    font: 99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;
    }

    #ygrp-mlmsg pre, code {
    font:115% monospace;
    *font-size:100%;
    }

    #ygrp-mlmsg * {
    line-height: 1.22em;
    }

    #ygrp-mlmsg #logo {
    padding-bottom: 10px;
    }

    #ygrp-mlmsg a {
    color: #1E66AE;
    }

    #ygrp-msg p a {
    font-family: Verdana;
    }

    #ygrp-msg p#attach-count span {
    color: #1E66AE;
    font-weight: 700;
    }

    #ygrp-reco #reco-head {
    color: #ff7900;
    font-weight: 700;
    }

    #ygrp-reco {
    margin-bottom: 20px;
    padding: 0px;
    }

    #ygrp-sponsor #ov li a {
    font-size: 130%;
    text-decoration: none;
    }

    #ygrp-sponsor #ov li {
    font-size: 77%;
    list-style-type: square;
    padding: 6px 0;
    }

    #ygrp-sponsor #ov ul {
    margin: 0;
    padding: 0 0 0 8px;
    }

    #ygrp-text {
    font-family: Georgia;
    }

    #ygrp-text p {
    margin: 0 0 1em 0;
    }

    #ygrp-text tt {
    font-size: 120%;
    }

    #ygrp-vital ul li:last-child {
    border-right: none !important;
    }
    -->
    </style>
    </head>

    <!--~-|**|PrettyHtmlEnd|**|-~-->
    </html>
    <!-- end group email -->
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.