Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Information om anmälan SM 2009

Expand Messages
 • Martin Johnsson
  Till slamorter och potentiella tävlande * Information om anmälan till de Öppna Svenska mästerskapen i poetryslam 2009* SM 2009 kommer att äga rum den
  Message 1 of 1 , Aug 15, 2008
  • 0 Attachment
   Till slamorter och potentiella tävlande

   Information om anmälan till de Öppna Svenska mästerskapen i poetryslam 2009

   SM 2009 kommer att äga rum den 20--23 maj i Norrköping. SM kommer att arrangeras av Kaosföreningen scenpoesi, som bildades i somras, och även arrangerar Ordkrig 08 i höst.

   Här är information till slamorter som vill arrangera SM-uttagningar samt till andra intresserade.


   Grenar och regler

   SM kommer som brukligt att ha en laggren och en individuell gren som löper samtidigt. Alla poeter i lag tävlar alltså samtidigt i den individuella grenen. Varje lag består av fyra poeter. Lagen tävlar i ett antal grundomgångar, så kallade bouts, där varje poet i laget gör varsin läsning. Dessutom ska varje lag tävla i ett teampiece-bout, där laget står på scen och framför en dikt tillsammans.

   Senare kommer meddelas vilka sidogrenar som ska förekomma och hur det går till att amäla sig till dem. Sidogrenarna är lite mindre och vildare grenar, i samma anda som poetryslam, men med särskilda utmaningar och begränsningar.


   Uttagningar och slamorter

   En slamort är en plats, må det vara en landskap, en kommun, en stadsdel eller en byggnad, där det regelbundet arrangeras slamtävlingar. Varje slamort kan anmäla lag till SM.

   I SM finns plats för maximalt 20 lag. Från och med nu och fram till 1 december, kommer intresseanmälningar från slamorter att tas upp. I första hand får orterna plats i SM i den ordning de amäler sig, men om fler än 16 lag anmäler intresse kommer de sista fyra platserna att fördelas för maximal geografisk spridning inom landet.

   Från och med 1 december till 1 februari 2009 tas anmälningsavgifter upp från slamorterna. Summan är inte bestämd, men kommer vara jämförbar med föregående år. Enligt beslut från slammastermötet vid SM i Halmstad går 200 kr till hemsidan estradpoesi.com. När avgiften betalats är anmälan bindande och avgiften återbetalas inte.

   En ort som anmäler ett lag åtar sig att arrangera uttagningstävlingar. Uttagningarna är naturligtvis poetryslam-tävlingar och öppna för alla, men tävlingsgången får bestämmas fritt av slamorten. Om en ort av någon anledning inte lyckas anordna uttagningarna kan betald anmälningsavgift omvandlas till fyra individuella anmälningar.


   Individuella tävlande

   Individuella tävlanden är välkomna att anmäla sig från och med den 1 februari, i första hand från platser som ligger långt ifrån närmaste slamort som arrangerar SM-uttagning. De invididuella tävlandenas antal kommer anpassas för att få lämpligt antal tävlande. Som mest blir det 16 individuella platser, och om 20 lag anmäler sig blir det inga individuella tävlande. De individuella tävlandena kommer att lottas tillsammans till lag som tävlar tillsammans. Anmälningsavgiften blir en fjärdedel av lagavgiften.

   Sista anmälningsdatum för individuella tävlanden är 1 maj 2009.


   Att anmäla sig

   För att anmäla en slamorts intresse, skicka e-post till

   martin @ dodsstjarnan . com

   Slamorten behöver en kontaktperson, vars adress, telefonnummer och e-post skickas med. Det är till kontaktpersonen information från arrangörerna kommer att skickas, och arrangörerna kommer vända sig.

   Skicka gärna med information om slamorten och om uttagningarna, som kan publiceras på kommande hemsida och i eventuella trycksaker.


   Till sist

   Låt oss hoppas på en spännande slamhöst med hårda uttagningstävlingar, spirande nya slamorter och massor av fantastiska dikter -- så ses vi i Norrköping i vår!

   Med vänliga hälsningar

      Kaosföreningen scenpoesi
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.