Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

120Fw: Hinna före kvällen

Expand Messages
 • István Molnár
  Feb 26, 2003
   Hej på er,
   jag vidarebefordrar ett bokerbjudande från Eric Pauli Fylkeson.
   Hälsningar
   István
    
   ---------------------------------------------------------------------------------------
    

   Det här är ett erbjudande till en begränsad skara
   älskvärda människor. Ett erbjudande om att
   växla till sig årets vackraste bok.
   En av de kortaste dikterna heter "Göra natt"
   och är bl.a författarens bidrag till
   den nya svenska psalmbok som är i vardande:
    
       ängeln blåser liv i världen
       nu är tid att börja färden
       in i sömnens hus
       bli sitt eget ljus
       somna mjukt på ängelns arm
       vakna öppen varm
    
    
   HINNA FÖRE KVÄLLEN
   är en ny diktsamling av Eric Pauli Fylkeson
   Ellerströms förlag. 80 sidor.
   Omslag efter en målning av Karin Mamma Andersson
   (Sveriges representant vid årets Venedig-biennal)
   Ca-pris i bokhandeln 180 kr.
    
           
           SAXAT ur KULTURNYTT, P1, 20 februari:
          
           "Den nya diktsamlingen verkar skriven över en lång tidsrymd. Den är indelad i fem avdelningar
           som spänner över texter om det sociala tillståndet i Sverige och självbiografiska dikter. De
           finaste dikterna handlar om barnen, familjen. På sätt och vis kan Hinna före kvällen ge ett
           otidsenligt intryck; Fylkeson kan t.ex parafrasera Karlfeldt, eller skriva om den "egendomligt
           starka vänskapen i travsällskapet Sect Selects tolvåriga historia", eller om åren som
           kommunalpolitiker på den svenska glesbygden."
    
           "Fylkeson har alltid stått på barrikaderna. I början, i konstnärsgruppen Vesuivius, tillsammans
           med Bruno K. Öijer och Per-Eric Söder. Fylkeson var oerhört produktiv och under några
           årtionden var han navet i den alternativa förlagsbranschen".
    
           "Livet har några få urscener, tycks Fylkeson mena. Och man kan ana att han har en likaväl
           ödmjuk som uppfordrande attityd till ämnet och dikten. Poesin är både sträng och öppen,
           dikterna strävar varken efter enkelhet eller formfulländning i vanlig bemärkelse.
           Frågeställningarna i Hinna före kvällen handlar om ärlighet och moral, skuld och oskuld,
           hur blir vi dom vi är, vilka är vårt dunkla motiv för vårt handlande?"
    
                                                       Magnus Jacobsson
    
    
                                Boken kan beställas direkt från författaren
                                till rabatterat pris.
                                Sätt in 140 kr på postgiro 17 73 76 - 1  (Fylkeson)
                                så levereras boken signerad
                                direkt ner i brevlådan.
    
                               Glöm inte ange avsändaradress
                               och skriv "Hinna före kvällen"
                               som meddelande till betalningsmottagaren.
    
    
    
           "... visar på den språkliga tyngd och materialitet
           som gör att Fylkeson kan placeras in i en tradition
           från barockens psalmdiktare till Karlfeldt.
           Liksom Karlfeldt har Fylkeson ett närmast
           fysiskt förhållande till språket".
    
           "... vittnar om ett avklarnat sätt att närma sig världen,
           bortom starka känsloladdningar, storvulna anspråk
           och ideologiska kategoriseringar. Med den
           mogne poetens kunskap och självförtroende
           rör sig Fylkeson ledigt mellan olika stilarter
           och ämnesområden".
    
                           Johan Lundberg, Svenska Dagbladet 14 februari