Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
  • Back
  • About Group

  • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Dette er meint å vera ei gruppe for norske planspråkentusiastar.

Å laga eller interessera seg for planspråk (kunstige språk) er ei ganske snever interesse, og det ville vori morosamt å koma i kontakt med nokre andre med same interesse i Noreg. I denne gruppa kan me diskutera eigne eller andres planspråk, og kanskje gjeva einannan idéar eller konstruktiv kritikk for vidare planspråksarbeid!

Group Information

Group Settings

  • This is a public group.
  • Attachments are permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership does not require approval.
  • Messages are not moderated.
  • All members can post messages.

Message History