Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Ang panitikan ang siyang balwarte ng manunulat.

Panahon na upang ating alagaan at pagyamanin ang ating panitikan sa sariling wika. Patunayan natin na tulad ng Ingles na si William Shakespeare, Rusong si Fyodor Dostoevsky, Kastilang si Dante Aleghieri, at iba pang kilalang manunulat sa mundo, ang panitikan ng Pilipinas sa sariling wika nito ay kasinghusay din ng mga obra maestra ng mga dakilang awtor.

Sa pamamagitan ng pinoy_manunulat, sa abot ng makakaya ng mga kasapian nito, ay makatulong ito sa paglinang ng mga magiging batikang manunulat balang araw. At makatulong din sa paglalathala ng mga sariling aklat ng mga baguhang manunulat na kabilang sa grupong ito.

Mabuhay ang panitikang Pilipino.

Mabuhay ang pinoy_manunulat!!!

Group Information

 • 144
 • Literary Fiction
 • May 14, 2007
 • English

Group Settings

 • This is a public group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership does not require approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History