Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Messages List

4863

File - PINOY_COSPLAY BILINGUAL WELCOMING MESSAGE.txt

Maligayang pagdating! Bilang pinakabatang moderator ng grupo at bahagi ng "official welcoming committee," ikinagagalak kong ipakilala kayo sa aming pangkat.
pinoy_cosplay@yahoogroups.com
Dec 31, 2017
#4863
 
4862

File - PINOY_COSPLAY BILINGUAL WELCOMING MESSAGE.txt

Maligayang pagdating! Bilang pinakabatang moderator ng grupo at bahagi ng "official welcoming committee," ikinagagalak kong ipakilala kayo sa aming pangkat.
pinoy_cosplay@yahoogroups.com
Nov 30, 2017
#4862
 
4861

File - PINOY_COSPLAY BILINGUAL WELCOMING MESSAGE.txt

Maligayang pagdating! Bilang pinakabatang moderator ng grupo at bahagi ng "official welcoming committee," ikinagagalak kong ipakilala kayo sa aming pangkat.
pinoy_cosplay@yahoogroups.com
Oct 31, 2017
#4861
 
4860

File - PINOY_COSPLAY BILINGUAL WELCOMING MESSAGE.txt

Maligayang pagdating! Bilang pinakabatang moderator ng grupo at bahagi ng "official welcoming committee," ikinagagalak kong ipakilala kayo sa aming pangkat.
pinoy_cosplay@yahoogroups.com
Sep 30, 2017
#4860
 
4859

File - PINOY_COSPLAY BILINGUAL WELCOMING MESSAGE.txt

Maligayang pagdating! Bilang pinakabatang moderator ng grupo at bahagi ng "official welcoming committee," ikinagagalak kong ipakilala kayo sa aming pangkat.
pinoy_cosplay@yahoogroups.com
Aug 31, 2017
#4859
 
4858

File - PINOY_COSPLAY BILINGUAL WELCOMING MESSAGE.txt

Maligayang pagdating! Bilang pinakabatang moderator ng grupo at bahagi ng "official welcoming committee," ikinagagalak kong ipakilala kayo sa aming pangkat.
pinoy_cosplay@yahoogroups.com
Jul 31, 2017
#4858
 
4857

Re: File - PINOY_COSPLAY BILINGUAL WELCOMING MESSAGE.txt

Wow! Buhay pa pala to. Anyways, i think i saw Yaten in Toycon... Dun sa may mga stuff toys. Or baka kamukha lang nya. One good thing about music, when it hits
Israel Buenaluz
Jul 1, 2017
#4857
 
4856

File - PINOY_COSPLAY BILINGUAL WELCOMING MESSAGE.txt

Maligayang pagdating! Bilang pinakabatang moderator ng grupo at bahagi ng "official welcoming committee," ikinagagalak kong ipakilala kayo sa aming pangkat.
pinoy_cosplay@yahoogroups.com
Jun 30, 2017
#4856
 
4855

File - PINOY_COSPLAY BILINGUAL WELCOMING MESSAGE.txt

Maligayang pagdating! Bilang pinakabatang moderator ng grupo at bahagi ng "official welcoming committee," ikinagagalak kong ipakilala kayo sa aming pangkat.
pinoy_cosplay@yahoogroups.com
May 31, 2017
#4855
 
4854

File - PINOY_COSPLAY BILINGUAL WELCOMING MESSAGE.txt

Maligayang pagdating! Bilang pinakabatang moderator ng grupo at bahagi ng "official welcoming committee," ikinagagalak kong ipakilala kayo sa aming pangkat.
pinoy_cosplay@yahoogroups.com
Apr 30, 2017
#4854
 
4853

File - PINOY_COSPLAY BILINGUAL WELCOMING MESSAGE.txt

Maligayang pagdating! Bilang pinakabatang moderator ng grupo at bahagi ng "official welcoming committee," ikinagagalak kong ipakilala kayo sa aming pangkat.
pinoy_cosplay@yahoogroups.com
Mar 31, 2017
#4853
 
4852

File - PINOY_COSPLAY BILINGUAL WELCOMING MESSAGE.txt

Maligayang pagdating! Bilang pinakabatang moderator ng grupo at bahagi ng "official welcoming committee," ikinagagalak kong ipakilala kayo sa aming pangkat.
pinoy_cosplay@yahoogroups.com
Feb 28, 2017
#4852
 
4851

File - PINOY_COSPLAY BILINGUAL WELCOMING MESSAGE.txt

Maligayang pagdating! Bilang pinakabatang moderator ng grupo at bahagi ng "official welcoming committee," ikinagagalak kong ipakilala kayo sa aming pangkat.
pinoy_cosplay@yahoogroups.com
Jan 31, 2017
#4851
 
4850

File - PINOY_COSPLAY BILINGUAL WELCOMING MESSAGE.txt

Maligayang pagdating! Bilang pinakabatang moderator ng grupo at bahagi ng "official welcoming committee," ikinagagalak kong ipakilala kayo sa aming pangkat.
pinoy_cosplay@yahoogroups.com
Jan 1, 2017
#4850
 
4849

File - PINOY_COSPLAY BILINGUAL WELCOMING MESSAGE.txt

Maligayang pagdating! Bilang pinakabatang moderator ng grupo at bahagi ng "official welcoming committee," ikinagagalak kong ipakilala kayo sa aming pangkat.
pinoy_cosplay@yahoogroups.com
Dec 1, 2016
#4849
 
View First Topic Go to View Last Topic