Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

4502File - PINOY_COSPLAY BILINGUAL WELCOMING MESSAGE.txt

Expand Messages
 • pinoy_cosplay@yahoogroups.com
  Aug 1, 2005
   Maligayang pagdating!

   Bilang pinakabatang moderator ng grupo at bahagi ng "official welcoming
   committee," ikinagagalak kong ipakilala kayo sa aming pangkat. ^_^

   Heto ang mga tuntuning dapat ninyong tandaan:
   1) GAWING MADALANG LAMANG ANG PAGSUSULAT NG MGA "OFF-TOPIC" O "OT" NA LIHAM.
   Ang pangkat na ito ay hindi katulad ng Cosplayer's World, kung saan may
   kalayaang magsulat ng kahit anong paksa. Ikinalulungkot naming sabihin na dahil
   ang pangunahing gawain rito ay ang pagsusulat ng mga bagay na may kinalaman sa
   cosplay, binibigyan ng karampatang parusa ang mga nagsusulat ng mga OT na
   mensahe. Subalit dahil baguhan lamang kayo, hindi nabibilang yung unang
   mensaheng inilagay ninyo sa inyong pagdating sa mga binibigyan ng parusa. ^_^
   2) WALANG MAAARING MAG-AAWAY O MAG-"FLAME" SA ML NA ITO. Gusto naming masaya at
   sama-sama tayong lahat, kaya inaasahan namin ang tulong ninyo sa pagpapanatili
   ng kapayapaan rito! ^_^
   3) SUNDAN PO NINYO ANG MGA TUNTUNIN. Ito ay para sa inyong kapakanan. ^_^
   4) PAKISAGUTAN NAMAN PO YUNG <i> SURVEY </i> NA IPINADALA SA INYO SA INYONG PAGKASALI SA ATING GRUPO UPANG LUBUSAN NAMIN KAYONG MAKILALA. Pakipadala lamang ang inyong mga sagot sa: harukachan@... o sa pinoy_cosplay@yahoogroups.com.
   5) Sa huli ... MAGPAKASAYA KAYO DITO!

   Maligayang pagdating, at hanggang sa muli! ^-~


   Ang pampublikong mensaheng ito ay hatid sa inyo ng...

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Prinsesa ng Kalangitan at ng Himpapawid,
   ~Haruka~
   Pinakabatang Diyosang Kitsune sa mga Pinoy na ML
   Dakilang Cosplayer
   MODERATOR NG PINOY_COSPLAY MAILING LIST


   PS Uy, Mitsuki, kung ok ka na, ikaw naman... ^-^
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   Welcome newbies! ^_^

   As the youngest moderator of the group and part of the official welcoming
   committee, I would like to formally welcome you and introduce you to the group.
   ^_^

   First, here are some things you MUST remember:
   1) PLEASE KEEP OFF-TOPIC POSTS TO A MINIMUM. This is nothing like our spin-off
   group, Cosplayer's World, and for every solely OT message a corresponding
   punishment must be issued. We are very sorry for this, but we would like to
   keep it a cosplay-related ML only. Of course, since you are new here, your
   introductory message won't be taken as such. ^_^
   2) NO FLAMING OR FIGHTING IN THIS ML. We want to keep everything harmonious and
   peachy-keen here, so please help us keep it that way! ^_^
   3) PLEASE FOLLOW THE RULES. It's for your own good, trust me. ^_^
   4) PLEASE ANSWER THE SURVEY SENT TO YOUR MAILBOX ONCE YOU HAVE SIGNED INTO THES GROUP IN ORDER FOR US TO GET TO KNOW YOU BETTER. Please send your answered survey to: harukachan@... or pinoy_cosplay@yahoogroups.com.
   5) Last but not least ... HAVE FUN!

   That said, welcome aboard, and enjoy your stay! ^-~


   This public service announcement was brought to you by...

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   The Princess of Wind and Air,
   ~Haruka~
   The Youngest Resident Fox Goddess of Pinoy-run MLs
   Proud Cosplayer
   MODERATOR OF THE PINOY_COSPLAY MAILING LIST

   PS ::nudges Mitsuki/Vany-chan:: Psst, imouto-chan, it's your turn na! ^.~
  • Show all 172 messages in this topic