Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: function.implode Bad arguments

Expand Messages
 • Pavlos Stamboulides
  Kai egw pairnw ayto to error otan i metabliti pou dinw DEN einai array, isws kai an prokeitai gia keno array. Opote, a) Oi metablites einai Case sensitive stin
  Message 1 of 4 , Jun 24, 2006
   Kai egw pairnw ayto to error otan i metabliti pou dinw DEN einai
   array, isws kai an prokeitai gia keno array.

   Opote,
   a) Oi metablites einai Case sensitive stin PHP. Allo $cPath_array kai
   allo $CPath_Array

   Opote, epeidi gia na to blepeis sto log tou apache, mallon trexeis
   production kai den mporeis na kaneis print_r sti selida.
   Kane

   $check1 = print_r($cPath_array, 1);
   $cPath_new = implode('_', $cPath_array);
   $fd = fopen ("myfile.txt", "a");
   fwrite ($fd, "$check1 ---> $cPath_new");
   fclose($fd);

   Kai des ti ginetai..

   --- In php_greek@yahoogroups.com, Nick Tsirakis <ntsirakis@...> wrote:
   >
   >
   > to $cPath_array einai array
   >
   > episis to PHP Warning: implode() [
   > href='function.implode'>function.implode]: Bad arguments. in
   > /var/www/html/includes/functions/general.php on line 395
   >
   > katagrafete mesa sto error_log tu apache krivos etsi opos to dinw ke
   ego edo...
   >
   >
   > afta
   >
   >
   > ÐáðÜæïãëïõ Ðáíáãéþôçò <papaz_p@...> wrote: ÊáëçìÝñá,
   > Ç ìåôáâëçôÞ óïõ $cPath_array åßíáé array?
   > Åðßóçò ç åôéêÝôá a óôçí HTML èÝëåé äéðëÜ åéóáãùãéêÜ óôïõò äéáêüðôåò
   > ôçò üðùò óõìâáßíåé íïìßæù óå üëç ôçí HTML.
   > Áêüìá áõôü 'function.implode' ðïõ Ý÷åéò ãñÜøåé äåí êáôáëáâáßíù ôé
   > èåò íá ðåôý÷åéò;
   > Ìðïñåßò íá ãßíåé ëßãï ðéï óõãêåêñéìÝíïò
   > ÐÜíïò
   >
   > --- In php_greek@yahoogroups.com, "ntsirakis" wrote:
   > >
   > > Geia sas,
   > >
   > > exo ena file pu vgazei to parakato warning
   > >
   > > PHP Warning: implode() [
   > > href='function.implode'>function.implode]: Bad arguments. in
   > > /var/www/html/includes/functions/general.php on line 395
   > >
   > >
   > > to thema ine oti se ekini ti seira exw:
   > >
   > > $cPath_new = implode('_', $cPath_array);
   > >
   > > alla de katalaveno giati to vgazei.
   > >
   > > thanks
   > >
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.