Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

check php version?

Expand Messages
 • Giannis Stoilis
  Kalhmera sas... Exw mia efarmogh ths php pou thn sunthrw edw kai polu kairo. Siga siga aksiopoiw features ths php pou emfanizontai kata kairous. To problhma
  Message 1 of 19 , Jun 30, 2003
   Kalhmera sas...
   Exw mia efarmogh ths php pou thn sunthrw edw kai polu kairo. Siga siga
   aksiopoiw features ths php pou emfanizontai kata kairous. To problhma mou
   einai otan 8elw na dwsw thn efarmogh na treksei se enan palio PHP server. 8a
   treksei?
   Anarwtiemai an uparxei kanena programma pou na elegxei ton kwdika mou, kai
   na mou bgazei poio einai to minimum requirement se php.

   Antimetwpise kaneis sas tetoio problhma? Exete upopsin kammia lush? Yparxoun
   servers pou den mporw eukola na kanw upgrade se php...

   Filika
   - Giannis Stoilis
   giannis@...
  • Dimitris Glezos
   ... Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, αλλά θα ήτανε _γαμάτο_ αν υπήρχε. Χμ. Αυτό μου θυμίζει το
   Message 2 of 19 , Jun 30, 2003
    On Mon, 30 Jun 2003, Giannis Stoilis wrote:

    > Anarwtiemai an uparxei kanena programma pou na elegxei ton kwdika mou, kai
    > na mou bgazei poio einai to minimum requirement se php.

    Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, αλλά θα ήτανε _γαμάτο_ αν υπήρχε.

    Χμ. Αυτό μου θυμίζει το πώς αρχίζουν τα περισσότερα open-source projects :)

    Δημήτρης


    -
    Department of Computer Engineering and Informatics
    University of Patras, Greece (ceid.upatras.gr)
    ICQ: 9295964, PGP: 0xA5A04C3B

    "He who gives up functionality for ease of use
    loses both and deserves neither." (Anonymous)
    -
   • Stoilis Giannis
    ... Αν υποθέσουμε ότι το κάνω, τι θα χρειαστώ; 1) Να ξεσκονίσω τις γνώσεις μου σε Perl(Αν και
    Message 3 of 19 , Jun 30, 2003
     Dimitris Glezos wrote:
     > Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, αλλά θα ήτανε _γαμάτο_ αν υπήρχε.
     > Χμ. Αυτό μου θυμίζει το πώς αρχίζουν τα περισσότερα open-source projects :)

     Αν υποθέσουμε ότι το κάνω, τι θα χρειαστώ;
     1) Να ξεσκονίσω τις γνώσεις μου σε Perl(Αν και η PHP με έχει καταστρέψει)
     2) Μια λίστα με όλες τις function και predefined variables και σε ποια
     έκδοση εισήχθησαν.
     3) Μια λίστα με όλες τις functions και Predefined Variables που πάνε για
     κατάργηση(για έλεγχο σε συμβατότητα προς τα εμπρός).
     4) Μια λίστα με όλες τις function που είναι alias άλλων(για να
     διορθώσουμε την σύνταξη σε απρόσεκτους προγραμματιστές).
     5) Μία λίστα με όλες τις function που άλλαξε κάποτε η σύνταξή τους, π.χ.
     print_r, mail.
     6) Άλλο;

     - Γιάννης
    • Iwannhs Kapolos
     To problhma einai poy 8a breis oles aytes tis listes :) Giati na tis etoimaseis monos sou einai para poly doyleia ... Giannhs
     Message 4 of 19 , Jun 30, 2003
      To problhma einai poy 8a breis oles aytes tis listes :)
      Giati na tis etoimaseis monos sou einai para poly doyleia ...


      Giannhs

      On Mon, 30 Jun 2003, Stoilis Giannis wrote:

      > Dimitris Glezos wrote:
      > > Äåí Ý÷ù áêïýóåé êÜôé ôÝôïéï, áëëÜ èá Þôáíå _ãáìÜôï_ áí õðÞñ÷å.
      > > ×ì. Áõôü ìïõ èõìßæåé ôï ðþò áñ÷ßæïõí ôá ðåñéóóüôåñá open-source projects :)
      >
      > Áí õðïèÝóïõìå üôé ôï êÜíù, ôé èá ÷ñåéáóôþ;
      > 1) Íá îåóêïíßóù ôéò ãíþóåéò ìïõ óå Perl(Áí êáé ç PHP ìå Ý÷åé êáôáóôñÝøåé)
      > 2) Ìéá ëßóôá ìå üëåò ôéò function êáé predefined variables êáé óå ðïéá
      > Ýêäïóç åéóÞ÷èçóáí.
      > 3) Ìéá ëßóôá ìå üëåò ôéò functions êáé Predefined Variables ðïõ ðÜíå ãéá
      > êáôÜñãçóç(ãéá Ýëåã÷ï óå óõìâáôüôçôá ðñïò ôá åìðñüò).
      > 4) Ìéá ëßóôá ìå üëåò ôéò function ðïõ åßíáé alias Üëëùí(ãéá íá
      > äéïñèþóïõìå ôçí óýíôáîç óå áðñüóåêôïõò ðñïãñáììáôéóôÝò).
      > 5) Ìßá ëßóôá ìå üëåò ôéò function ðïõ Üëëáîå êÜðïôå ç óýíôáîÞ ôïõò, ð.÷.
      > print_r, mail.
      > 6) ¶ëëï;
      >
      > - ÃéÜííçò
      >
      >
      >
      > -
      > Ãéá íá äéáãñáöåßôå áðü ôç ëßóôá, óôåßëôå Ýíá email óôï:
      > To unsubscribe from this group, send an email to:
      >
      > php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com
      >
      >
      >
      > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
      >
      >
      >
      >
     • Stoilis Giannis
      ... otan asxoloumai me ena project, teinw na agnww tis brwmodouleies pou perilambanei... :) - Giannis
      Message 5 of 19 , Jun 30, 2003
       Iwannhs Kapolos wrote:
       > To problhma einai poy 8a breis oles aytes tis listes :)
       > Giati na tis etoimaseis monos sou einai para poly doyleia ...

       otan asxoloumai me ena project, teinw na agnww tis brwmodouleies pou
       perilambanei... :)

       - Giannis
      • Dimitris Glezos
       ... Μια ιδέα θα ήταν μέσω του PHPdoc, και μια άλλη (και καλύτερη) θα ήταν από τους core PHP developers.
       Message 6 of 19 , Jun 30, 2003
        On Mon, 30 Jun 2003, Iwannhs Kapolos wrote:

        > To problhma einai poy 8a breis oles aytes tis listes :)
        > Giati na tis etoimaseis monos sou einai para poly doyleia ...

        Μια ιδέα θα ήταν μέσω του PHPdoc, και μια άλλη (και καλύτερη) θα ήταν από
        τους core PHP developers.

        Γιάννη, τι λες? Το πατάμε το τέρας κάτω μαζί?

        Δημήτρης        -
        Department of Computer Engineering and Informatics
        University of Patras, Greece (ceid.upatras.gr)
        ICQ: 9295964, PGP: 0xA5A04C3B

        "He who gives up functionality for ease of use
        loses both and deserves neither." (Anonymous)
        -
       • Dimitris Glezos
        ... Εμ, τώρα είδα ότι και εσένα σε λένε Γιάννη. Εννοούσα τον Στοϊλη στην πρόταση με το
        Message 7 of 19 , Jun 30, 2003
         On Mon, 30 Jun 2003, Iwannhs Kapolos wrote:

         > To problhma einai poy 8a breis oles aytes tis listes :)
         > Giati na tis etoimaseis monos sou einai para poly doyleia ...
         >
         >
         > Giannhs

         Εμ, τώρα είδα ότι και εσένα σε λένε Γιάννη.

         Εννοούσα τον Στοϊλη στην πρόταση με το τέρας =)

         Δημήτρης         -
         Department of Computer Engineering and Informatics
         University of Patras, Greece (ceid.upatras.gr)
         ICQ: 9295964, PGP: 0xA5A04C3B

         "He who gives up functionality for ease of use
         loses both and deserves neither." (Anonymous)
         -
        • Giannis Stoilis
         ... lol! - Giannis
         Message 8 of 19 , Jun 30, 2003
          Dimitris Glezos wrote:
          > Εμ, τώρα είδα ότι και εσένα σε λένε Γιάννη.
          > Εννοούσα τον Στοϊλη στην πρόταση με το τέρας =)

          lol!

          - Giannis
         • Giannis Stoilis
          ... Καταρχήν, είσαι να το κάνουμε σε perl; Αν, πως τα πας με perl; θα ήταν γελοίο να το κάνουμε
          Message 9 of 19 , Jun 30, 2003
           Dimitris Glezos wrote:
           > Μια ιδέα θα ήταν μέσω του PHPdoc, και μια άλλη (και καλύτερη) θα ήταν από
           > τους core PHP developers.
           >
           > Γιάννη, τι λες? Το πατάμε το τέρας κάτω μαζί?

           Καταρχήν, είσαι να το κάνουμε σε perl; Αν, πως τα πας με perl; θα ήταν
           γελοίο να το κάνουμε σε php... ή μήπως όχι;
           Τι εννοείς από τους "core developers";

           - Γιάννης
          • Spyros Ioakim
           Εάν είναι να κάνετε κάτι τέτοιο (που προσωπικά δεν το βρίσκω και πολύ χρήσιμο γιατί
           Message 10 of 19 , Jun 30, 2003
            Εάν είναι να κάνετε κάτι τέτοιο (που προσωπικά δεν το βρίσκω και πολύ
            χρήσιμο γιατί είναι πολύ απλό να αναβαθμίσεις την php) μπορείτε απλά να
            δείτε το:
            http://gr2.php.net/ChangeLog-4.php

            Και ψάχνοντας εκεί μέσα για added να βρείτε τις functions...

            Εάν τώρα θέλετε να πάτε σε PHP 3 τότε καλή τύχη. Από όσο θυμάμαι το
            support για την PHP 3 πέθανε (εδώ βγήκε η 5 beta)

            Σπύρος

            > -----Original Message-----
            > From: Giannis Stoilis [mailto:giannis@...]
            > Sent: Tuesday, July 01, 2003 8:39 AM
            > To: php_greek@yahoogroups.com
            > Subject: Re: [php_greek] check php version?
            >
            >
            > Dimitris Glezos wrote:
            > > Μια ιδέα θα ήταν μέσω του PHPdoc, και μια άλλη (και
            > καλύτερη) θα ήταν
            > > από τους core PHP developers.
            > >
            > > Γιάννη, τι λες? Το πατάμε το τέρας κάτω μαζί?
            >
            > Καταρχήν, είσαι να το κάνουμε σε perl; Αν, πως τα πας με
            > perl; θα ήταν
            > γελοίο να το κάνουμε σε php... ή μήπως όχι;
            > Τι εννοείς από τους "core developers";
            >
            > - Γιάννης
            >
            >
            >
            > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
            > ---------------------~--> Get A Free Psychic Reading! Your
            > Online Answer To Life's Important Questions.
            > http://us.click.yahoo.com/Lj3uPC/Me7FAA/ySSFAA> /9rHolB/TM
            >
            >
            > --------------------------------------------------------------
            > -------~->
            >
            > -
            > Για να διαγραφείτε από τη λίστα, στείλτε ένα email στο:
            > To unsubscribe from this group, send an email to:
            >
            > php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com
            >
            >
            >
            > Your use of Yahoo! Groups is subject to
            > http://docs.yahoo.com/info/terms/
            >
           • Giannis Stoilis
            ... Βασικά, ναι... αλλά λέμε και καμμιά μαλακία να περάσει και η ώρα... ;-) (Τρόπος του λέγειν,
            Message 11 of 19 , Jul 1 12:00 AM
             Spyros Ioakim wrote:
             > Εάν είναι να κάνετε κάτι τέτοιο (που προσωπικά δεν το βρίσκω και πολύ
             > χρήσιμο γιατί είναι πολύ απλό να αναβαθμίσεις την php) μπορείτε απλά να
             > δείτε το:
             > http://gr2.php.net/ChangeLog-4.php
             >
             > Και ψάχνοντας εκεί μέσα για added να βρείτε τις functions...
             >
             > Εάν τώρα θέλετε να πάτε σε PHP 3 τότε καλή τύχη. Από όσο θυμάμαι το
             > support για την PHP 3 πέθανε (εδώ βγήκε η 5 beta)

             Βασικά, ναι... αλλά λέμε και καμμιά μαλακία να περάσει και η ώρα... ;-)
             (Τρόπος του λέγειν, μια και όχι απλά πνίγομαι στην δουλειά, αλλά έχω ήδη
             πνιγεί... δις...)
             Ας μου το εξηγήσει κάποιος αυτό:
             Όταν είμαι κουρασμένος, ένα πράγμα που με ξεκουράζει και με χαλαρώνει,
             είναι να ασχολούμε με προγραμματισμό... Είναι σοβαρό, γιατρέ μου;

             - Γιάννης
            • Dimitris Glezos
             ... Σκέψου το λίγο.. Ένας parser για php scripts σε όχι-php γλώσσα? Κάποιος προγραμματιστής που θα
             Message 12 of 19 , Jul 1 3:51 AM
              On Tue, 1 Jul 2003, Giannis Stoilis wrote:

              > Καταρχήν, είσαι να το κάνουμε σε perl; Αν, πως τα πας με perl; θα ήταν
              > γελοίο να το κάνουμε σε php... ή μήπως όχι;
              > Τι εννοείς από τους "core developers";

              Σκέψου το λίγο.. Ένας parser για php scripts σε όχι-php γλώσσα? Κάποιος
              προγραμματιστής που θα το θέλει θα έχει σίγουρα ο ίδιος την PHP
              εγκατεστημένη.

              Εξάλλου, αφού πλέον έχει ωριμάσει το Command Line Inteface (CLI) της PHP,
              δεν υπάρχει κάτι στο οποίο να μην υπερέχει της Perl. Ακόμη και #!/usr/php
              μπορείς να βάλεις σε ένα +rx αρχείο και να το εκτελέσεις στην command
              line! =)

              Μπορώ να στείλω emails στο PHP developing και PHP documentation groups για
              ένα κατάλογο όλων των συναρτήσεων, pre-defined vars, directives
              κλπ. Σίγουρα θα έχουν.

              Δημήτρης


              -
              Department of Computer Engineering and Informatics
              University of Patras, Greece (ceid.upatras.gr)
              ICQ: 9295964, PGP: 0xA5A04C3B

              "He who gives up functionality for ease of use
              loses both and deserves neither." (Anonymous)
              -
             • Giannis Stoilis
              ... Βασικά, το σκέφτηκα, για αυτό είπα perl. Πλάκα δεν θα έχει να χρειάζεται αυτό το script μια
              Message 13 of 19 , Jul 1 4:10 AM
               Dimitris Glezos wrote:
               > Σκέψου το λίγο.. Ένας parser για php scripts σε όχι-php γλώσσα? Κάποιος
               > προγραμματιστής που θα το θέλει θα έχει σίγουρα ο ίδιος την PHP
               > εγκατεστημένη.

               Βασικά, το σκέφτηκα, για αυτό είπα perl. Πλάκα δεν θα έχει να χρειάζεται
               αυτό το script μια νεώτερη έκδοση από αυτήν που έχει ο χρήστης; ;-)

               > Εξάλλου, αφού πλέον έχει ωριμάσει το Command Line Inteface (CLI) της PHP,
               > δεν υπάρχει κάτι στο οποίο να μην υπερέχει της Perl. Ακόμη και #!/usr/php
               > μπορείς να βάλεις σε ένα +rx αρχείο και να το εκτελέσεις στην command
               > line! =)

               Δεν τι είπα πριν, σχετικά με την λέξη "γελοίο" που χρησιμοποίησα. Πάει
               χρόνος τώρα που χρησιμοποιώ την PHP σε command line για production
               application. Μια χαρά πάει...
               Κάποια φεγγάρια πήγα να κάνω ένα webmin module με perl και την βαρέθηκα.
               Ενώ με PHP ότι κάνω, απλά δουλεύει, γρήγορα, εύκολα, απλά...

               - Γιάννης
              • Spyros Ioakim
               Είστε σοβαροί; Το συζητάτε ακόμη; Ποιος θα χρησιμοποιήσει αυτό το πρόγραμμα δηλαδή που
               Message 14 of 19 , Jul 1 4:11 AM
                Είστε σοβαροί;
                Το συζητάτε ακόμη;
                Ποιος θα χρησιμοποιήσει αυτό το πρόγραμμα δηλαδή που θα φιάξετε;
                Κάποιος ο οποίος ξέρει από php και έχει χρησιμοποιήσει πιο καινούριες
                functions σημαίνει ότι είναι και advanced programmer.
                Από τι στιγμή που είναι advanced ξέρει και σε ποιες versions θα παίζει
                το πρόγραμμά του ή όχι.

                Ανοίξτε στο sourceforge ένα project και δείτε μπας και βρεθεί και άλλος
                κόσμος που να τον ενδιαφέρει αυτό γιατί από την πόρωση της δημιουργίας
                ένος καινούριου προγράμματος δεν νομίζω ότι δεν βλέπετε μπροστά σας!

                Σπύρος


                > -----Original Message-----
                > From: Dimitris Glezos [mailto:glezos@...]
                > Sent: Tuesday, July 01, 2003 1:52 PM
                > To: php_greek@yahoogroups.com
                > Subject: Re: [php_greek] check php version?
                >
                >
                >
                >
                > On Tue, 1 Jul 2003, Giannis Stoilis wrote:
                >
                > > Καταρχήν, είσαι να το κάνουμε σε perl; Αν, πως τα πας με
                > perl; θα ήταν
                > > γελοίο να το κάνουμε σε php... ή μήπως όχι;
                > > Τι εννοείς από τους "core developers";
                >
                > Σκέψου το λίγο.. Ένας parser για php scripts σε όχι-php
                > γλώσσα? Κάποιος προγραμματιστής που θα το θέλει θα έχει
                > σίγουρα ο ίδιος την PHP εγκατεστημένη.
                >
                > Εξάλλου, αφού πλέον έχει ωριμάσει το Command Line Inteface
                > (CLI) της PHP, δεν υπάρχει κάτι στο οποίο να μην υπερέχει της
                > Perl. Ακόμη και #!/usr/php μπορείς να βάλεις σε ένα +rx
                > αρχείο και να το εκτελέσεις στην command line! =)
                >
                > Μπορώ να στείλω emails στο PHP developing και PHP
                > documentation groups για ένα κατάλογο όλων των συναρτήσεων,
                > pre-defined vars, directives κλπ. Σίγουρα θα έχουν.
                >
                > Δημήτρης
                >
                >
                > -
                > Department of Computer Engineering and Informatics
                > University of Patras, Greece (ceid.upatras.gr)
                > ICQ: 9295964, PGP: 0xA5A04C3B
                >
                > "He who gives up functionality for ease of use
                > loses both and deserves neither." (Anonymous)
                > -
                >
                >
                > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
                > ---------------------~--> Get A Free Psychic Reading! Your
                > Online Answer To Life's Important Questions.
                > http://us.click.yahoo.com/Lj3uPC/Me7FAA/ySSFAA> /9rHolB/TM
                >
                >
                > --------------------------------------------------------------
                > -------~->
                >
                > -
                > Για να διαγραφείτε από τη λίστα, στείλτε ένα email στο:
                > To unsubscribe from this group, send an email to:
                >
                > php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com
                >
                >
                >
                > Your use of Yahoo! Groups is subject to
                > http://docs.yahoo.com/info/terms/
                >
                >
               • Giannis Stoilis
                ... Κάτι τέτοιο δεν είπαν και στον Linus όταν άρχισε να γράφει το linux; :ppp Έλα ρε, χαβαλέ
                Message 15 of 19 , Jul 1 4:16 AM
                 Spyros Ioakim wrote:
                 > Είστε σοβαροί;
                 > Το συζητάτε ακόμη;
                 > Ποιος θα χρησιμοποιήσει αυτό το πρόγραμμα δηλαδή που θα φιάξετε;
                 > Κάποιος ο οποίος ξέρει από php και έχει χρησιμοποιήσει πιο καινούριες
                 > functions σημαίνει ότι είναι και advanced programmer.
                 > Από τι στιγμή που είναι advanced ξέρει και σε ποιες versions θα παίζει
                 > το πρόγραμμά του ή όχι.
                 >
                 > Ανοίξτε στο sourceforge ένα project και δείτε μπας και βρεθεί και άλλος
                 > κόσμος που να τον ενδιαφέρει αυτό γιατί από την πόρωση της δημιουργίας
                 > ένος καινούριου προγράμματος δεν νομίζω ότι δεν βλέπετε μπροστά σας!

                 Κάτι τέτοιο δεν είπαν και στον Linus όταν άρχισε να γράφει το linux; :ppp

                 Έλα ρε, χαβαλέ κάνουμε, δεν θα σώσουμε τον κόσμο! Χαλάρωσε...

                 - Γιάννης
                • Spyros Ioakim
                 ... Κρίμα γιατί πάνω που ψηνόμουν να μπω και εγώ στο project :P Έιχα γράφει κιόλας τις πρώτες
                 Message 16 of 19 , Jul 1 4:23 AM
                  > Κάτι τέτοιο δεν είπαν και στον Linus όταν άρχισε να γράφει το
                  > linux; :ppp
                  >
                  > Έλα ρε, χαβαλέ κάνουμε, δεν θα σώσουμε τον κόσμο! Χαλάρωσε...
                  >
                  > - Γιάννης

                  Κρίμα γιατί πάνω που ψηνόμουν να μπω και εγώ στο project :P

                  Έιχα γράφει κιόλας τις πρώτες γραμμές:

                  <?php

                  // This is an open source project

                  ?>
                 • Giannis Stoilis
                  ... Τιιιιι;;; Δεν θα το πουλήσουμε; ;-) - Γιάννης
                  Message 17 of 19 , Jul 1 5:28 AM
                   Spyros Ioakim wrote:
                   > // This is an open source project
                   Τιιιιι;;; Δεν θα το πουλήσουμε; ;-)

                   - Γιάννης
                  • Spyros Ioakim
                   ... Βρε Γιάννη.. Βρε Γιάννη.. Βάζουμε τους σκλάβους να γράψουνε όλο το κώδικα χώρις σχόλια
                   Message 18 of 19 , Jul 1 5:36 AM
                    > > // This is an open source project
                    > Τιιιιι;;; Δεν θα το πουλήσουμε; ;-)
                    >
                    > - Γιάννης

                    Βρε Γιάννη.. Βρε Γιάννη..

                    Βάζουμε τους σκλάβους να γράψουνε όλο το κώδικα χώρις σχόλια και μετά θα
                    πουλάμε support ;-)
                    Θα έχει πολλά undocumented features (a.k.a. bugs) το πρόγραμμα οπότε θα
                    βγάλουμε χοντρά φράγκα...
                   • Stoilis Giannis
                    ... Ναι, έτσι έγινε πλούσιος και ο Bill Gates! Τρομερή ιδέα! ;-) - Γιάννης
                    Message 19 of 19 , Jul 1 1:18 PM
                     Spyros Ioakim wrote:
                     > Βρε Γιάννη.. Βρε Γιάννη..
                     >
                     > Βάζουμε τους σκλάβους να γράψουνε όλο το κώδικα χώρις σχόλια και μετά θα
                     > πουλάμε support ;-)
                     > Θα έχει πολλά undocumented features (a.k.a. bugs) το πρόγραμμα οπότε θα
                     > βγάλουμε χοντρά φράγκα...

                     Ναι, έτσι έγινε πλούσιος και ο Bill Gates! Τρομερή ιδέα! ;-)

                     - Γιάννης
                    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.