Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: phpedit?

Expand Messages
 • vatraxious
  Εγώ πάντως χρησιμοποιώ τον DEV-PHP και είμαι αρκετά ικανποιημένος σε περιβάλλον windows. Το
  Message 1 of 8 , Jun 28, 2003
  • 0 Attachment
   Åãþ ðÜíôùò ÷ñçóéìïðïéþ ôïí DEV-PHP êáé åßìáé áñêåôÜ éêáíðïéçìÝíïò óå
   ðåñéâÜëëïí windows. Ôï ìüíï êáëýôåñï ðïõ åßäá Þôáí ôï Homesite ôçò
   Macromedia áëëÜ óå áíôßèóåóç ìå ôï DEV-PHP äåí åßíáé free. Áðü ôçí
   Üëëç, óå ðåñéâÜëëïí linux ìå X Windows åßíáé áóýãêñéôá êáëýôåñï ôï
   Quanta Plus.


   --- In php_greek@yahoogroups.com, "brou1973" <ikots@c...> wrote:
   > > > Yparxei kapoios pou programmatizei me phpedit, na me
   > > > > boh8hsei? To kanw
   > > > > egkatastash alla exw ena swro problhmata me ton
   > > > > debugger.
   > > > > An oxi, exete upopsin sas kapoion KALO win32 php
   > > > > editor? Debugger
   > > > > epi8umhtos...
   > > > >
   > > > > - Giannis Stoilis
   >
   > Exete dokimasei ton phped? Htan se palaioteres ekdoseis toy
   > free, twra einai ths nusphere, commercial.
   > (me ligo psaksimo briskete crack).
   > Debugger, enswmatwmenos server, parametropoihsimos,
   > etoimes formes gia sql, kai polla akoma kaloydia.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.