Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

PHP Manual Translation

Expand Messages
 • Glezos Dimitrios
  Είναι καιρός νομίζω να μεταφραστεί το manual της PHP και στα ελληνικά. Όταν το αποφάσισα
  Message 1 of 3 , Nov 28, 2001
   Είναι καιρός νομίζω να μεταφραστεί το manual της PHP και στα
   ελληνικά. Όταν το αποφάσισα αυτό υπήρχαν μόνο 4 μεταφράσεις, ενώ σήμερα
   υπάρχουν περισσότερες από μια δωδεκάδα. Εδώ και κάποιο καιρό άρχισα να το
   μεταφράζω αλλά είναι πολύ μεγάλο, ακόμα και για μια μικρή ομάδα ατόμων.

   Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει, να μου στείλει ένα e-mail. Καιρός να
   προσφέρουμε και εμείς κάτι στο opensource community ε? :)


   Δημήτρης Γλέζος

   subbie@...
   glezos@...
   -
   Dept Computer Engineering and Informatics
   University of Patras, Greece (ceid.upatras.gr)
   ICQ: 9295964, PGP: 0xA72CC7DA

   "He who gives up functionality for ease of use
   loses both and deserves neither." (Anonymous)
   -
  • Themistoklis Mavroidis
   Πιστεύω πως κάτι θα μπορούσα να προσφέρω αν και βέβαια δε γνωρίζω από php παρά μόνο την
   Message 2 of 3 , Nov 30, 2001
    Ðéóôåýù ðùò êÜôé èá ìðïñïýóá íá ðñïóöÝñù áí êáé âÝâáéá äå ãíùñßæù áðü php ðáñÜ ìüíï ôçí áããëéêÞ.
    ÐÝóôå ìïõ ôé áêñéâþò èÝëåôå êáé íá äù áí ìðïñþ íá áíôáðïêñéèþ óôéò áíÜãêåò ôçò ìåôÜöñáóçò.

    ÖéëéêÜ,
    ÌáõñïåéäÞò ÈåìéóôïêëÞò

    --

    _______________________________________________
    Sign-up for your own FREE Personalized E-mail at Mail.com
    http://www.mail.com/?sr=signup


    1 cent a minute calls anywhere in the U.S.!

    http://www.getpennytalk.com/cgi-bin/adforward.cgi?p_key=RG9853KJ&url=http://www.getpennytalk.com
   • Gonik
    Όντως... έχεις δίκιο φίλε Δημήτρη... είχα ξεκινήσει να κάνω την μετάφραση το καλοκαίρι
    Message 3 of 3 , Nov 30, 2001
     Όντως... έχεις δίκιο φίλε Δημήτρη... είχα ξεκινήσει να κάνω την μετάφραση το καλοκαίρι αλλά,
     όπως κατάλαβα μόνο ένα άτομο δεν μπορέι να την κάνει την δουλειά. Τουλάχιστον 3-4 άτομα χρειάζονται
     για ένα τέτοιο "project".
      
     Ένας ακόμη λόγος που το σταμάτησα είναι και το ξεκίνημα των σχολείων και όντας πλέον στην τελευταία τάξη
     (επιτέλους :P) του Λυκείου δεν το συνέχισα.
      
     Πάντως μέσα στα Χριστούγεννα ίσως μπορώ να βοηθήσω κι εγώ σ' αυτή την προσπάθεια.
     Τι όμως θα γίνει? Κατανομή functions, refs κλπ κλπ ανάλογα με τα άτομα που συμμετέχουν?
      
     ΥΓ. Τι θα λέγατε ακόμη και για ένα php vortal? Ξέρετε  βρε αυτά που περιέχουν tutorials, δωρεάν scriptάκια κλπ κλπ...
       Επείσης το καλοκαίρι είχα ξεκινήσει ένα τέτοιο project (το οποίο δεν σταμάτησα αλλά όποτε έχω χρόνο
       ασχολούμαι μαζί του). Το είχα ονομάσει PHPgr.
      
     Περιμένω (θετικές!) απαντήσεις ...
      
     ----- Original Message -----
     From: "Glezos Dimitrios" <glezos@...>
     Sent: Wednesday, November 28, 2001 10:34 PM
     Subject: [php_greek] PHP Manual Translation     Είναι καιρός νομίζω να μεταφραστεί το manual της PHP και στα
     ελληνικά. Όταν το αποφάσισα αυτό υπήρχαν μόνο 4 μεταφράσεις, ενώ σήμερα
     υπάρχουν περισσότερες από μια δωδεκάδα. Εδώ και κάποιο καιρό άρχισα να το
     μεταφράζω αλλά είναι πολύ μεγάλο, ακόμα και για μια μικρή ομάδα ατόμων.

     Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει, να μου στείλει ένα e-mail. Καιρός να
     προσφέρουμε και εμείς κάτι στο opensource community ε? :)


     Δημήτρης Γλέζος

     subbie@...
     glezos@...
     -
     Dept Computer Engineering and Informatics
     University of Patras, Greece (ceid.upatras.gr)
     ICQ: 9295964, PGP: 0xA72CC7DA

     "He who gives up functionality for ease of use
     loses both and deserves neither." (Anonymous)
     -


     ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
     Universal Inkjet Refill Kit $29.95
     Refill any ink cartridge for less!
     Includes black and color ink.
     http://us.click.yahoo.com/3FDzZA/MkNDAA/ySSFAA/9rHolB/TM
     ---------------------------------------------------------------------~->

     -
     Για να διαγραφείτε από τη λίστα, στείλτε ένα email στο:
     To unsubscribe from this group, send an email to:

     php_greek-unsubscribe@yahoogroups.com

      

     Your use of Yahoo! Groups is subject to
     http://docs.yahoo.com/info/terms/
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.