Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

%100 Ekolojik Pazarlara Ekolojik Bodur Elma Fidaný Geldi

Expand Messages
 • turkishgizmo
  Merhaba, 27 Mart Cumartesi Şişli de, 28 Mart Pazar Kartal da, 30 Mart Salı Beylikdüzü %100 Ekolojik Pazarlarda Ekolojik sertifikalı bodur elma ağacı
  Message 1 of 1 , Mar 25, 2010
   Merhaba,
   27 Mart Cumartesi Þiþli'de, 28 Mart Pazar Kartal'da, 30 Mart Salý Beylikdüzü %100 Ekolojik Pazarlarda Ekolojik sertifikalý bodur elma aðacý satýþý olacak. Gelirin tamamýný fidanlarý yetiþtiren Yaþam Çiftliði'ne aktarýlacak. Aþaðýda bilgiyi bulabilirsiniz. Apartman bahçeleri bizim!

   %100 Ekolojik Pazarlara Ekolojik Elma Fideleri Geldi
   Þehir içinde yaþasak da, aslýnda çoðu apartman bahçesine meyve aðaçlarý dikmek, sebze fideleri ekmek, kompost yapmak mümkün. 27 Mart'ta Þiþli, 28 Mart'ta Kartal, 30 Mart'ta Beylikdüzü %100 Ekolojik Pazarlarda Yaþam Çiftliði'nin ekolojik sertifikalý bodur elma fidanlarý satýþa sunuluyor.
   Besin deðeri, antioksidan özelliðe sahip olan elma, vitaminler (özellikle C vitamini) ve mineraller açýsýndan çok zengin bir meyve. Ekolojik yöntemlerle yetiþtirilmiþ bir elmanýn, bu besin deðerlerini tam olarak taþýmasýyla birlikte raf ömrü de daha uzun oluyor.
   Çiftliðini ziyaret ettiðimizde etrafta uçuþan kelebekleri göstererek "Daha fazla meyve almak uðruna aðaçlarý ilaçlasaydým bu kelebeklerin hiçbiri burada olmazdý" diyen Yasemin Ute Kýlýç'ýn ekolojik sertifikalý bodur elma aðaçlarý Ýstanbul'daki %100 Ekolojik Pazarlarda tanesi 10 TL'den satýþa sunulacak.
   Yaþam Çiftliði ve elmalarý hakkýnda daha fazla bilgi: http://www.bugday.org/article.php?ID=775
   Ekolojik Pazarlarda elma fidaný satýþýyla ilgili: gizem@...
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.