Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Listo por esperantistaj juristoj.

G'ia celo estas la sama, kiu trovig'as c'e la pag'o http://es.geocities.com/ejaaeu/index.htm.

Per tiu c'i listo, ni intencas starigi ne nur pli unu retliston, sed aktivan kaj aktivigan internacian juran esperanton movadon. La nuna mondo necesas juristojn, kiuj ekvilibre povas batali por pli egaleca mondo. Oni povas tion fari per diversaj manieroj, sed uzante nian lingvon c'arman Esperanton, oni povos fari ec' pli: oni povas montri vere ke leg'oj kaj tiurilataj aferoj povas kaj devas esti praktika kaj ideala objekto de nia lingvo, celante c'iam la egalecon kaj justecon.

Estas invitataj c'iuj parolantoj de Esperanto, kies profesioj rilatas al Juro, por diskuti, inters'ang'i ideojn kaj helpi en la komprenig'ado de leg'oj de diversaj landoj, c'iam kiam ili estas necesaj. Ankau', g'i servos kiel ilo por publiki la tezojn kaj artikolojn de c'iuj, kiuj volas skribi kaj kunprofiti kun g'iaj listanoj iliajn ideojn kaj pensojn.

Oni ne batalos, nek dirac'os al la listanojn pro eventualaj kontrau'aj pensmanieroj, c'ar ghuste tio estas la mirindo de la mondo de Leg'oj: la diverseco de pensoj kaj opinioj.

Por enlistig'i, vi devas skribi mesag'on al per-esperanto-juro-subscribe@yahoogroups.com, respondante la subajn demandojn:

Nomo (kompleta, en formo: familia, antau'a kaj mezaj):
Urbo:
S'tato au' Provinco:
Lando:
Ag'o:
Profesio (advokato, jug'isto, prokuratoro, studento pri Leg'oj ktp.):
Kial vi volas enregistri al tiu c'i listo?

Group Information

 • 29
 • Esperanto
 • Oct 14, 2003
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History