Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Invito - TEC

Expand Messages
 • Lucas Yassumura
  Estimataj Gesamideanoj, Salutojn! Mi estas Lucas YASSUMURA, 34 jarag a esperantisto el urbo Jundiaí (prononco: j un-dja-JI), s tato Sao Paulo, Brazilo.
  Message 1 of 1 , Nov 5, 2003
  • 0 Attachment
   Estimataj Gesamideanoj, Salutojn!

   Mi estas Lucas YASSUMURA, 34 jarag'a esperantisto el urbo Jundiaí
   (prononco: j'un-dja-JI), s'tato Sao Paulo, Brazilo. Esperantig'inte en
   1982, mi c'efe fokusigis miajn pro-esperantajn agojn por la regiono, kie
   mi log'as.

   Lastatempe, dum konversacioj kun D-ro Renato CORSETTI, la nuna
   prezidanto de UEA, li diris al mi ke necesas (re)aktivigi la
   Terminologian Esperanto-Centron, kiu iam estis komencita de altvaloraj
   esperantistoj.

   Mi havas kelkan sperton pri la temo pro miaj antau'aj profesiaj laboroj.
   Pro tio mi diras ke Terminologio ja ne estas facila laboro; c'iuj, kiuj
   laboras au' havas la oportunecon labori kun g'i (per ISO, DIN, JIS, ABNT
   kaj aliaj), scias, ke ne c'iam oni havas komunajn starpunktojn inter la
   gekolegoj de tia laboro.

   Tamen, mi konscias, ke nia Esperanto urg'e bezonas la Terminologian
   Esperanto-Centron, por ke ni povu kunordigi la laborojn pri novaj
   diversfakaj vortoj kaj esprimoj.

   Pro tio estas, ke mi invitas c'iujn, kiuj volas scii pri la temo, ke
   bonvolu alig'i al la listo pri Terminologio per senteksta mesag'o al c'i
   tiu adreso: (terminologio-subscribe@yahoogroups.com).

   Dum ni enkondukos niajn diskutadojn en la listo, ni povos prepari la
   labor-planon por TEC, kaj disponigi g'in al c'iuj, kiuj ankau' konscias
   pri tia grava karaktero de nia Esperanto.

   Eventuale ni povos starigi la Centron en formo de Virtuala Terminologia
   Esperanto-Centro. Mi jam preparis provizoran kaj senpagan retejon por
   g'i, kiun vi povos trovi c'e www.terminologio.subito.cc. Nun mi serc'as
   kompetentajn kaj volontulajn kunlaborantojn, kiuj helpos konstrui nian
   pag'aron por TEC.

   Ni komencos modeste, kaj g'uste nun necesas la aperon de homoj kiuj:
   - konas la terminologian problemaron au' vere VOLAS instruig'i pri g'i;
   - konas la Esperanto-movadon kaj lau'eble la mispas'ojn de iama TEC;
   - regas la lingvon altnivele;
   - havas organizajn kapablojn;
   - kapablas teame labori (kunlabori en skipo);
   - pretas persiste labori.

   Se vi plenumas tiajn kondi'cojn, kaj volas fari ion por nia
   Esperanto-movado, mi invitas vin, kaj kalkulas je vi c'iuj.

   Ni memoru pri la vortoj de Zamenhof: "venos iam la tempo, kiam
   Esperanto, farig'ante posedaj'o de la tuta homaro, perdos sian
   karakteron idean; tiam g'i farig'os jam nur lingvo". Eble tiu tempo jam
   venis.

   Mi deziras al c'iuj Sukceson, Pacon kaj Prosperon!

   Lucas Yassumura
   luko@...
   Jundiaí, SP - Brasil/Brazilo
   www.nesto.subito.cc
   www.terminologio.subito.cc   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.