Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Nova Revuo: Vibro kaj Vivo

Expand Messages
 • Filipe de Moraes Paiva
  Saluton Amikoj. (Leia o texto em português mais abaixo - portugale malsupre) Mi nun eldonas novan revuon aŭ revueton en Esperanto. Tute simpla. Estas revuo
  Message 1 of 1 , Jul 9, 2010
  • 0 Attachment
   Saluton Amikoj. (Leia o texto em português mais abaixo - portugale malsupre)

   Mi nun eldonas novan revuon aŭ revueton en Esperanto. Tute simpla. Estas
   revuo de 4 paĝoj de formato A5, do presebla en 1 paperfolio de formato A4,
   fronto kaj malfronto. Eble monate, eble pli, eble malpli. Kutime havos 1
   artikolon. Mi mem presas kaj disdonas ĝin, de mano al mano, en mia lernejo,
   al miaj amikoj ktp. Ĝi estas ankaŭ en interreto ĉe
   http://sites.google.com/site/vibrokajvivo
   , formate PDF; oni povas kopii kaj presi ĝin, fronte kaj malfronte. Nomiĝas
   Vibro kaj Vivo (aŭ Vivo kaj Vibro) - Esperanto per Gutoj de Saĝo. Estas
   revuo de scienco, arto kaj ĝenerala saĝo, populare. La eldonanto estas mi,
   el Vin Esperanto Klubo Colégio Pedro II (VEKCPII).

   Numero 1 de 2010/julio/14 estas jam presita kun artikolo: "La Fiziko de
   Pandero - I" de Filipe de Moraes Paiva kaj Antonio F.F. Teixeira. Numero 2
   de 2010/aŭgusto/01 estas jam farita sed ne presita kun artikolo "La Fiziko
   de Pandero -II", samaj aŭtoroj.

   (Em português - portugale)

   Eu agora edito nova revista ou revisteto em Esperanto. Muito simples. É uma
   revista de 4 páginas em formato A5, então pode ser impressa em uma folha de
   papel formato A4, frente e verso. Possivelmente mensal, possivelmente mais,
   possivelmente menos. Usualmente terá 1 artigo. Eu mesmo imprimo e distribuo,
   de mão en mão, na minha escola, aos amigos etc. Ela está também na interrede
   em
   http://sites.google.com/site/vibrokajvivo
   , em formato PDF; pode-se copiá-la e imprimí-la, frente e verso. Chama-se
   "Vibração e Vida (ou Vida e Vibração) - Esperanto por Gotas de Sabedoria. É
   uma revista de ciências artes e sabedoria em geral. O editor sou eu, do
   Clube de Esperanto do Colégio Pedro II (VEKCPII).

   O número 1 de 2010/júlio/14 já está impresso com o artigo "A Física do
   Pandeiro - I" de Filipe de Moraes Paiva e Antonio F.F. Teixeira". O número 2
   de 2010/agosto/01 já está pronto mas não impresso com o artigo "A Física do
   Pandeiro - II", mesmos autores.

   Brakumoj kaj kisojn,
   Filipe

   --
   Prof. Filipe de Moraes Paiva, prof.fmpaiva@... , fmpaiva@...
   Departamento de Física, Colégio Pedro II - U.E. Humaitá II
   Grupo de Esperanto do Leblon
   Orkuta komunumo "Komencanto de Esperanto"
   http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=51373078


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.