Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

[kalender-liturgi] Rabu 2 Desember 09

Expand Messages
 • Matius
  ... From: kalenderliturgi3 Sender: kalender-liturgi@yahoogroups.com To: kalender-liturgi@yahoogroups.com Subject: [kalender-liturgi] Rabu 2 Desember 09 Sent:
  Message 1 of 1 , Dec 1, 2009
   ---

   ------Original Message------
   From: kalenderliturgi3
   Sender: kalender-liturgi@yahoogroups.com
   To: kalender-liturgi@yahoogroups.com
   Subject: [kalender-liturgi] Rabu 2 Desember 09
   Sent: Dec 2, 2009 01:00

   Yesaya 25:6-10

   Yes 25:6 TUHAN semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya.

   Yes 25:7 Dan di atas gunung ini TUHAN akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa.

   Yes 25:8 Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya; dan Tuhan ALLAH akan menghapuskan air mata dari pada segala muka; dan aib umat-Nya akan dijauhkan-Nya dari seluruh bumi, sebab TUHAN telah mengatakannya.

   Yes 25:9 Pada waktu itu orang akan berkata: "Sesungguhnya, inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah TUHAN yang kita nanti-nantikan; marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakan-Nya!"

   Yes 25:10 Sebab tangan TUHAN akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri, sebagai jerami diinjak-injak dalam lobang kotoran.
   -------

   Markus 15:29-37

   Mrk 15:29 Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata: "Hai Engkau yang mau merubuhkan Bait Suci dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari,

   Mrk 15:30 turunlah dari salib itu dan selamatkan diri-Mu!"

   Mrk 15:31 Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan Dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata: "Orang lain Ia selamatkan, tetapi diri-Nya sendiri tidak dapat Ia selamatkan!

   Mrk 15:32 Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Dia mencela Dia juga.

   Mrk 15:33 Pada jam dua belas, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam tiga.

   Mrk 15:34 Dan pada jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eloi, Eloi, lama sabakhtani?", yang berarti: Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?

   Mrk 15:35 Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata: "Lihat, Ia memanggil Elia."

   Mrk 15:36 Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata: "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan Dia."

   Mrk 15:37 Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawa-Nya.


   -------

   Untuk dapat ikut menerima bacaan Injil setiap hari, sesuai Kalender Liturgi Gereja Katolik, silahkan mengirimkan email kosong ke:
   kalender-liturgi-subscribe@yahoogroups.com


   ------------------------------------

   Yahoo! Groups Links
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.