Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Inventarisatie sleedoornpage

Expand Messages
 • Koen Berwaerts
  Hallo vlindermensen, Even ter herinnering brengen dat je deze winter je honger naar vlinders wat kan stillen door naar eitjes van de sleedoornpage te zoeken.
  Message 1 of 1 , Dec 29, 2008
  • 0 Attachment
   Bericht
   Hallo vlindermensen,
    
   Even ter herinnering brengen dat je deze winter je honger naar vlinders wat kan stillen door naar eitjes van de sleedoornpage te zoeken.
   Om 't een en 't ander wat gestructureerd te laten verlopen hebben we formulieren en een protocol uitgewerkt: kijk hiervoor naar de mail hieronder en de bijlagen bij deze mail.
    
   Op www.waarnemingen.be kan je trouwens alle ingevoerde waarnemingen van Sleedoornpage bekijken: in november en december werden al 110 waarnemingen ingevoerd. Mooi, en hopelijk komen er daar nog veel bij! Ik heb trouwens de indruk dat de densiteiten (aantal eitjes per m houtkant) ten W van Brussel hoger liggen dan ten O ervan. Maar goed, dat moet verder (en beter) bekeken worden. Het 'zwarte' (of 'witte') gat in Limburg valt ook op.
    
   Verder nog meedelen dat er binnenkort nog een aantal 'oefen'-eitel-excursies plaatsvinden. Zie het lijstje hieronder.
    
   Groeten en 't amusement,
   Koen
    
   • 4/1/2009 Inventarisatie in Pikhakendonk
    • 13u30 kerk Rijmenam
    • Organisatie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied en Regionaal Landschap Rivierenland vzw
    • Contact: Diane Appels, 015/51 69 97

    

   • 17/1/2009 Inventarisatie in De Dorent
    • 13u30 Dorentstraat in Zemst
    • Organisatie: Natuurpunt afdeling Zemst en Regionaal Landschap Groene Corridor
    • Contact: Wim Solie, 0499/27 94 39

    

   • 18/1/2009 Inventarisatie van de natuurgebieden in Pepingen
    • 13u30 gemeentehuis van Pepingen (einde voorzien rond 16u00)
    • Organisatie: Vlinderwerkgroep Thecla en Natuurpunt Pepingen
    • Contact: Geert Depauw, 0494/39 66 49

    

   • 25/01/2009 Inventarisatie in Tongeren en Kortessem
    • 9u30 aan de Kerk van Overrepen (baan Hasselt-Tongeren)
    • Organisatie: LIKONA
    • Contact: Luc Crèvecoeur, 089/35 77 60
   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: Wouter Vanreusel [mailto:wouter.vanreusel@...]
   Verzonden: vrijdag 5 december 2008 9:46
   Onderwerp: Inventarisatie sleedoornpage

   Hallo,

    

    

   Beste coördinator of medewerker aan de sleedoornpage inventarisatie van deze winter. Hierbij een paar tips en een invulformulier voor de komende of lopende inventarisaties van de Sleedoornpage. Door met een gestandaardiseerd formulier te werken, kunnen de gegevens van de verschillende regio's met elkaar vergeleken worden, en het levert informatie op die onmiddellijk bruikbaar is voor het in kaart brengen van de Rode Lijst soorten binnen het Atlasproject van de Vlinderwerkgroep. Het zou dan ook leuk zijn indien jullie dit goed willen invulllen. Maar zie dit niet als een verplichting. Als het te veel papierwerk wordt, noteer dan minimaal het totaal aantal eitjes per landschapselement (óók als dit 0 is !) bij “totaal” op het waarnemingsformulier of op waarnemingen.be

    

   Hieronder de volgens ons meest ideale stappen:

    

   1. Bezoek een nieuwe locatie of een gekende oude vindplaats van sleedoornpage (voor sommige regio's bestaan kaartjes met aanduiding van oude vindplaatsen van sleedoornpage)

   2. Duid de plaats van het landschapselement (struweel, haag, struik, bosje) aan op een kaartje en geef dit een uniek nummer (locatiecode).

   3. Diegene met de meeste ervaring geeft best eerst een goede uitleg aan de ‘beginners’, zoek daarna het landschapselement grondig af. Noteer begin en eind-uur.

   4. Vul op het formulier enkele kenmerken in over het landschapselement, en het aantal gevonden eitjes

   5. Maak een schetsje van het landschapselement (noorden boven!) en duid hierop met kruisjes aan waar je eitjes vond

   6. Duid 's avonds de locatie van het landschapselement met een punt aan op http://waarnemingen.be/wn_project.php en noteer bij “Toelichting locatie” de locatiecode van het landschapselement. Vul het totale aantal eitjes in dat op die locatie werd waargenomen. Als je gezocht hebt, maar geen eitjes hebt gevonden, duid je 0 aan. Ook afwezigheden worden hier opgeslagen. Vul wel enkel een 0 in indien je grondig hebt gezocht.

   7. Bundel de ingevulde formulieren en bezorg die aan de lokale coördinator of stuur ze op naar Natuurpunt Studie, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen

    

   Probeer zo gebiedsdekkend te werken, en geef indien mogelijk aan op stafkaart welk gebied werd onderzocht.

    

   Neem wat extra kaartjes en invulformulieren mee om mee te geven aan mensen die achteraf zelf verder willen zoeken.

    

   Stuur nieuwe medewerkers bij voorkeur naar aangrenzende gebieden, maar een nieuw gebied mag ook altijd natuurlijk.

    

   Indien je nog kaartjes wenst, stuur dan een mailtje met vermelding van de gewenste UTM hokken.

    

   Je mag deze mail uiteraard ook doorsturen naar andere geïnteresseerden.

    

    

   Veel plezier (en succes) met de zoektochten,

    

    

   Namens de Vlinderwerkgroep,

    

    

   Wouter, Ilf en Koen

    

    

    

    
   Wouter Vanreusel
    
   Medewerker Dienst Studie
   Natuurpunt vzw
   Coxiestraat 11
   2800 Mechelen
   015-29 72 13
    


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.