Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Bruine vuurvlinder in Vlaanderen: wie weet waar nog?

Expand Messages
 • koenberwaerts
  De Bruine vuurvlinder (Lycaena tityrus) werd tot voor kort verondersteld uitgestorven te zijn in Vlaanderen. Tot er in 1991 tijdens een JNM kamp een waarneming
  Message 1 of 1 , Jul 6, 2006
   De Bruine vuurvlinder (Lycaena tityrus) werd tot voor kort
   verondersteld uitgestorven te zijn in Vlaanderen. Tot er in 1991
   tijdens een JNM kamp een waarneming werd gedaan in Aarschot. Daarna
   werd de soort nog twee maal geobserveerd in Averbode. Sinds 1997
   kwamen er geen meldingen van Bruine vuurvlinder meer binnen. En toen
   dook de soort in 2004 en 2005 op in Betekom!

   Daarop zochten én vonden vrijwilligers de soort op verschillende
   plaatsen in de omgeving, o.a. nabij Aarschot en in Baal. Maar lang
   niet alle mogelijke leefgebieden in de regio werden bezocht. De
   status van de Bruine vuurvlinder is dus helemaal niet goed gekend.
   Is de soort beperkt tot een handvol lokaties of komt ze nog meer
   verspreid voor? Is ze aan het toenemen of werd ze voorheen gewoon
   over het hoofd gezien? Om iets aan zijn bescherming te kunnen doen,
   is het belangrijk om hier een beter zicht op te krijgen, zowel over
   de verspreiding van de soort, als over de types grasland waarin ze
   nog voorkomt.

   Daarom lijkt het goed om in de regio een gerichte zoekactie op te
   zetten, én te speuren naar aan- of afwezigheid van de Bruine
   vuurvlinder. Uiteraard willen we allemaal liefst plekken vinden waar
   de soort nog voorkomt. Maar als er in de piek van het vliegseizoen
   herhaaldelijk geen vlinders worden waargenomen, is dat ook
   interessante informatie, noteren dus!

   De Bruine vuurvlinder vliegt in twee generaties, mei-juni en juli-
   augustus. Tijdens de voorjaarsgeneratie werden al op verschillende
   plaatsen vlinders waargenomen. Het zou dus kunnen dat de soort op
   veel meer plaatsen kan gevonden worden dan nu geweten. De
   zomergeneratie vliegt typisch in hogere dichtheden, vooral tussen 25
   juli en 20 augustus. Juli en augustus zijn dus de ideale periode om
   gericht op zoek te gaan naar de soort.

   Wie zin heeft om een of meerdere kilometerhokken af te speuren naar
   de Bruine vuurvlinder, kan zich opgeven. Om de verzamelde informatie
   zo goed mogelijk te kunnen vergelijken tussen gebieden, is het best
   dat deze gestandaardiseerd verzameld wordt. Daarom werd een
   formulier opgesteld. Het voorkomen van een aantal andere
   insectensoorten kan ook indicatief zijn voor de toestand van het
   grasland. Interessant dus om tijdens de zoektocht naar de Bruine
   vuurvlinder ook naar enkele andere dagvlindersoorten te kijken. Wie
   wil kan ook sprinkhanen doorgeven.

   Wie wil meewerken kan zijn naam, adres en gewenste inventarisatie-
   regio (bvb toponiem, straatnamen) doorgeven aan Wouter Vanreusel
   (wouter.vanreusel@...; 015/29 72 13, ma-wo, tijdens de
   kantooruren) of Koen Berwaerts (koen.berwaerts@...;
   013/78 16 22). Dan sturen wij je kaartjes, invulformulieren en een
   determinatiefiche.

   Alvast bedankt voor jullie medewerking!
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.