Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
  • Back
  • About Group

  • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

World Wide Flora Fauna går ud på at radioamatører i hele verden aktivere naturområder. Hvert naturområder har et unikt nummer. f.eks OZFF-003 Kongernes Nordsjælland.

Formålet med dette forum er at udveksler information om OZFF aktivitet og planere fremtidige tilføjelser af områder til OZFF listen.
Lige nu er der 105 områder i Danmark:

Er der områder du kunne tænke dig at aktivere så er det her du skal melde ind så områderne kan komme i betragtning.

Du kan finde en liste med OZ Flora Fanuna områder under "Files" i mappen "!! OZFF områder !!"

Vy 73 de
5pØo/oz1gdi, Steen, Koordinator & oz7aei, Jakob, Diplom manager

Nu har vi lavet en OZFF Award læs mere http://www.ozff.dk

Group Information

Group Settings

  • This is a restricted group.
  • Attachments are permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership requires approval.
  • Messages are not moderated.
  • All members can post messages.

Group Email Addresses

Message History