Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

244MASTERAT STUDII CANADIENE_Universitatea din Bucuresti

Expand Messages
 • Maria Severin
  Jul 25, 2011

    
   Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
   Universitatea din Bucuresti
    
   Curs de masterat interdisciplinar 2011-2013:
   Strategii comunicaţionale
   interculturale – literare şi lingvistice
    
   MODULUL :STUDII CANADIENE
    
   ·         Iniţiat din 1997 in colaborare cu Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii modulul de STUDII CANADIENE se desfăşoară acum în cadrul masteratului STRATEGII COMUNICAŢIONALE INTERCULTURALE: LITERARE ŞI LINGVISTICE .El oferă un studiu inter- şi multi- disciplinar al culturii şi societăţii canadiene dintr-o perspectivă comparativă europeană, cursurile teoretice punând accent pe multiculturalism, discursul intercultural în literatură şi interferenţe culturale la nivelul limbii. Pe lângă cursuri de comunicare mediatică si studiul literaturii de expresie engleza si franceza programul oferă şi cursuri de imbunătăţire a practicii limbilor engleză şi franceză la nivel oral şi scris, inclusiv limbaje specializate si corespondenţă de afaceri, răspunzând  astfel atât exigenţelor şi oportunităţilor de pe piaţa muncii, cât şi nevoilor de comunicare inter- şi trans- culturală.
   ·         Cadrele didactice care predau în program au efectuat specializări în Canada ; programul beneficiază şi de contribuţia unor specialişti din Canada, Germania, Franţa,Republica Cehă, Polonia ş.a..
   ·         Absolvenţii vor putea ocupa posturi în diverse domenii ale vieţii sociale, politice, culturale şi economice care implică relaţii cu Canada, în instituţii centrale de profil, organisme internaţionale, ambasade, organizaţii non-guvernamentale, fundaţii culturale, mass media, edituri şi publicitate. Ei vor putea fi angajaţi ca profesori în învatamantul liceal şi  în învăţămîntul superior şi cercetare şi îşi vor putea continua studiile prin programul de doctorat.
   ·         Numeroşi masteranzi au câştigat  burse de studiu în Canada.
   ·         Programul se bucură de sprijinul constant  al Ambasadei Canadei la Bucureşti şi al Asociaţiei Central Europene de Studii Canadiene.
    
   Acest program de 4 semestre este deschis  tuturor absolvenţilor de învaţământ superior de lungă durată, cunoscători ai limbilor engleză/ franceză la nivel bun şi franceză/engleză la nivel de înţelegere.
    Înscrierile se vor face intre 1-10sept 2011 iar admiterea se va face intre 12-16 septembrie pe bază de dosar şi interviu oral. Locurile pt modulul de studii canadiene in interiorul acestui program masteral se vor aloca în funcţie de numărul celor înscrişi.
   Licenţiaţii de la facultăţile nefilologice pot obţine certificate de competeţă lingvistică B2 pentru engleză sau franceză , iar disertaţia şi-o pot scrie şi în limba română.
    
    
    Informaţii suplimentare :   danifrumusani@...;mbottez@...; ruxandra.radulescu@...;
    
    
    


  • Show all 2 messages in this topic