Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

237MASTERAT STUDII CANADIENE_Universitatea din Bucuresti

Expand Messages
 • Maria Severin
  Jul 13, 2010
    

    

   Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

    

   Curs de masterat interdisciplinar 2010-2012:

   Strategii comunicaţionale

   interculturale – literare şi lingvistice

    

   MODULUL :STUDII CANADIENE

    

   ·         Iniţiat din 1997 in colaborare cu Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii modulul de STUDII CANADIENE se desfăşoară acum în cadrul masteratului STRATEGII COMUNICAŢIONALE INTERCULTURALE: LITERARE ŞI LINGVISTICE .El oferă un studiu inter- şi multi- disciplinar al culturii şi societăţii canadiene dintr-o perspectivă comparativă europeană, cursurile teoretice punând accent pe multiculturalism, discursul intercultural în literatură şi interferenţe culturale la nivelul limbii. Pe lângă cursuri de comunicare mediatică si studiul literaturii de expresie engleza si franceza programul oferă şi cursuri de imbunătăţire a practicii limbilor engleză şi franceză la nivel oral şi scris, inclusiv limbaje specializate si corespondenţă de afaceri, răspunzând  astfel atât exigenţelor şi oportunităţilor de pe piaţa muncii, cât şi nevoilor de comunicare inter- şi trans- culturală.

   ·         Cadrele didactice care predau în program au efectuat specializări în Canada ; programul beneficiază şi de contribuţia unor specialişti din Canada, Germania, Franţa,Republica Cehă ş.a..

   ·         Absolvenţii vor putea ocupa posturi în diverse domenii ale vieţii sociale, politice, culturale şi economice care implică relaţii cu Canada, în instituţii centrale de profil, organisme internaţionale, ambasade, organizaţii non-guvernamentale, fundaţii culturale, mass media, edituri şi publicitate. Ei vor putea fi angajaţi ca profesori în învatamantul liceal şi  în învăţămîntul superior şi cercetare şi îşi vor putea continua studiile prin programul de doctorat.

   ·         Numeroşi masteranzi au câştigat  burse de studiu în Canada.

   ·         Programul se bucură de sprijinul constant  al Ambasadei Canadei la Bucureşti şi al Asociaţiei Central Europene de Studii Canadiene.

   Acest program de 4 semestre este deschis  tuturor absolvenţilor de învaţământ superior de lungă durată, cunoscători ai limbilor engleză şi franceză. Se pot inscrie şi absolvenţii de la facultatile care nu au terminat examenul de licenta până în 15 iulie, urmând să işi completeze dosarul pînă la proba orală a examenului.Licenţiaţii de la facultăţile nefilologice pot obţine certificate de competeţă lingvistică B2 pentru engleză sau franceză , iar disertaţia şi-o pot scrie şi în limba română.

    

   Examenul de admitere va consta din două probe obligatorii:

   1.Proba scrisă: în limba A (engleza/franceza) bazată pe lectura  cărţilor enumerate în bibliografia de mai jos :

   John Saywell, Canada. Pathways to the Present, Stoddart, 1994, p. 73-125 ) Michele Martin, Communication et médias de masse, Presses Universitaires du Québec, 1991.Aceste lucrările se găsesc la Lectoratul de limba franceză al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (str. Edgar Quinet, nr. 5-7, etajul 4, sala 402),la Biblioteca Facultăţii de Limbi Străine -sala de lectură (Str Pitar Moş 7-13) şi la Biblioteca Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

   2. Proba orala: prezentarea în limba B (franceza/engleza) a unui proiect de cercetare care continuă tema abordată în lucrarea de licenţă sau care propune o temă nouă de cercetare

   Data examenului :

    Sesiunea Iulie 2010 :17-22.07. 2010.; înscrieri 8-15.07. 2010  (diploma bacalaureat- original,diploma/adeverinţă studii superioare-original,certif. naştere- copie legalizată, 3 fotografii)

   Sesiunea Septembrie 2010 : 8-12.09. 2010; înscrieri: 1-5.09.

    

    Informaţii suplimentare :   danifrumusani@...;mbottez@...; andreea_popescu@... 

    

    


  • Show all 2 messages in this topic