Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
Skip to search.
 

Opmerkelijke harmoniumgeschiedenis en orgelmuziek en evt. naar het harmoniummuseum.

Expand Messages
 • Grijn, Frans van der
  VERGEET EVEN DE KREDIET-CRISIS, KOM NAAR BIJZONDER CONCERT zaterdag 6 december a.s. inloop vanaf 15.30 uur, oude of pelgrimvaderskerk rotterdam-delfshaven.
  Message 1 of 1 , Dec 1 12:56 AM
   Bericht
    

    

   VERGEET EVEN DE KREDIET-CRISIS, KOM NAAR BIJZONDER CONCERT
   zaterdag 6 december a.s. inloop vanaf 15.30 uur, oude of pelgrimvaderskerk rotterdam-delfshaven.

   Rotterdams Cultuur/Natuur-Bericht
   november 2008 van Jan J. Krediet

   Beste mensen,

   In deze vervolg-periode van mijn leven heb ik aangegeven, rondom mijn familieverplichtingen, ook uit te kijken naar nieuwe uitdagingen.
   Dat daarbij mijn hart uitging naar allerlei zaken rondom cultuur en natuur stond voor mij buiten kuif.
   Beide elementen zijn mijn inziens ook de bakermat van ons steeds voortdurend veranderende bestaan.

   Vanuit mijn eigen bedrijf werk ik op de achtergrond voor het Prins Bernhard Cultuurfonds, maar daarover in een volgend rotterdams cultuur/natuur-bericht meer.
   Nu even over volgende week zaterdag, toevallig ook de verjaardag van St. Nicolaas, dan heb ik samen met mijn jongste broer Chris een bijdrage mogen leveren aan de reguliere 'eerste zaterdagvandemaand orgelconcerten' van  Gerard van der Zijden in die prachtige en historische oude- of pelgrimvaderskerk in dat eveneens prachtige Delfshaven.  
   Directe aanleiding was voor mij de honderdste geboortedag van wijlen mijn vader Gerrit Jan Krediet op 9 november j.l., die op mijn verjaardag (12-2-'84) is gestorven en zeker nadat ik zelf vader was geworden een blijvende plaats heeft in mijn hart.
   Wat ik vooral deelde met mijn vader is de orgelmuziek op het huiselijk harmonium, maar ook bij diverse orgelconcerten en in mijn herinneringen aan hem.

   Ik wilde die honderdste geboortedag niet ongemerkt voorbij laten gaan en heb op zondag 9 november in de tijdelijke Pauluskerk aan een allerzielen-nagedachtenis mogen bijdragen.
   En dit komende feestelijke concert, met een prachtig doch kort programma van een uur met na afloop een netwerk- borrel in de kerk om kontakten aan te halen en te verstevigen.
   Dit is ook mijn persoonlijke visie van het samengaan van diverse 'ingredienten': cultureel verleden, heden en toekomst  die "Rotterdam een schat van een stad" maken, waarvoor ik graag - ook uit het amsterdamse - zal blijven werken.
   De netwerken die mijn broer Chris, de organist Gerard en ik hebben aangeschreven zijn zeer divers, wat hopelijk mooie kontaktmomenten mag opleveren voor dan en later.
   Van die zaterdag 6 december kunt u/mogen jullie een heel cultureel spektakel maken door eerder naar dat prachtige Delfshaven te komen om te kijken en te kopen in de diverse ambachtelijk winkels en langs de Kolk naar de Molen te flaneren en na afloop van de borrel in de diverse restaurants te dineren.
   Delfshaven is met het openbaar vervoer, vooral de metro, uitstekend te bereiken. Als u van buiten de stad komt maak dan gebruik van de park en ride bij de metrostations. Neem ook gerust uw/jullie (kleine)kinderen mee!!

   Voor aanvullende informatie zie onderstaand persbericht van de hand van mijn broer Chris.

   Laat u eens verrassen door nostalgische orgelpracht, vergeet even de krediet-crisis.


   Met vriendelijke groeten,

   Jan J. Krediet, 010-2131455 (voice-mail), voor nadere informatie, bijdrage of anderszins graag primair kontakt per email.


   PERSBERICHT
    
   NOSTALGISCHE ORGELPRACHT DELFSHAVEN
   zaterdag 6 december  
    
   In het kader van zijn reguliere orgelconcert-reeks zal Gerard van der Zijden , vaste organist
   van de Oude- of PelgrimvadersKerk te Delfshaven , Aelbrechskade 22 op zaterdag 6 december2008 om 16.00 uur een nostalgisch
   orgelconcert geven waarbij er die middag fraaie orgelwerken ten gehore zullen worden gebracht
   die een breed publiek zal aanspreken. In een sfeervolle ambiance zullen werken van o.m  Jan Zwart ,
   Cesar Franck en Jehan Alain worden uitgevoerd.  
    
   Oragnist Gerard van der Zijden geeft er voorkeur aan om zijn publiek bij zijn concerten te betrekken en
   dit keer kwam de samenstelling van te spelen werken tot stand in samenwerking met de rotterdammers Chris en Jan Krediet
   die hiermee hun vader Gerrit Jan Krediet in herinnering willen brengen die ten tijde van zijn leven deel uit maakte
   van orgelcommissies die met name in de reeds gesloopte Wilhelminakerk aan de Oranjeboomstraat te Rotterdam ,
   vergelijkbare concerten organiseerden. 
    
   Het concert zal dan ook in hoge mate herinneringen oproepen aan de overvolle orgelconcerten
   die toen der tijd door Feike Asma , Piet van Egmond en Willem Hendrik Zwart in deze kerk zijn gegeven.
   Veel Rotterdammers vaak met een christelijke achtergrond bezochten enthousiast deze concerten en het
   opnieuw spelen van de werken brengt die tijd weer even in herinnering.  
    
   Gerrit Jan Krediet (  9-11-1908 --  12-02-1984 ) een eenvoudige Rotterdammer werkte 
   in het naoorlogse Nederland om zijn gezin te onderhouden bij het Gemeentelijk Energiebedrijf en hij had als enige vertier een distributieradio en een harmonium waarop hij het gezin zijn liefde voor orgelmuziek probeerde bij te
   brengen.   Zijn harmonium, vervaardigd in 1880 zal nu op de kop af 100 jaar na zijn geboorte worden weggeschonken aan het Harmoniummuseum en mede daardoor zullen werken die ooit op dit harmonium werden gespeeld nu uit het fraaie Batz orgel opklinken.  
    
   Gerard van der Zijden zal de werken die ten gehore worden gebracht zelf toelichten en wij hopen dat zijn
   initiatief veel navolging zal krijgen doormiddel van veel bezoekers aan deze fraaie concertreeks. 
    
   De kerk is vrij toegankelijk en lezers van dit blad zijn hiermee van harte uitgenodigd. 
    
   Voor nadere informatie Jan Krediet, tel. 010-2131455
    

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.