Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Rigoletto, în viziun ea lui Kri stin Jacob sen

Expand Messages
 • Adrian Trasca
  Rigoletto, în viziunea lui Kristin Jacobsen Povestea lui Rigoletto, operă de Giuseppe Verdi, va avea premiera pe scena Teatrului Liric Elena Teodorini din
  Message 1 of 1 , Feb 7, 2010
   Rigoletto, �n viziunea lui Kristin Jacobsen
   Povestea lui Rigoletto, oper� de Giuseppe Verdi, va avea premiera pe scena Teatrului Liric "Elena Teodorini" din Craiova pe 21 februarie. Purt�nd semn�tura regizorului Kristin Jacobsen, reprezenta�ia va surprinde nu numai prin muzic�, ci �i prin punerea �n scen�.

   O oper� cu o poveste interesant�, actual� �nc�, va fi adus� �n fa�a publicului craiovean de protagoni�tii Valeri Gheorghiev (Bulgaria), Eugen Secobeanu (Bucure�ti) �i soli�tii Liricului craiovean, Diana �ugui, Sorin Dr�niceanu, Mihaela Popa, Doina S�rsan, Adrian Zamfir, Ioan Cherata, Marian D�buleanu, Adrian Gr�dinaru, Andreea Leonte. Li se vor al�tura Corul �i Orchestra Teatrului "Elena Teodorini".
   �n culisele preg�tirii operei lucrurile se pun �nc� la punct. Regizorul Kristin Jacobsen las� deoparte noti�ele �i indica�iile �i face un popas de jurnalist pentru a dezv�lui c�te ceva din minu�ioasa preg�tire.
   Opera, cea italian� �n special, a cucerit-o �ntotdeauna prin "felul �n care �mbin� povestea cu muzica. O contopire perfect�, pe care spectatorii o apreciaz�", a�a c� ast�zi se afl� la Craiova pentru a aduce �n fa�a publicului frumosul din art�.
   Limbajul nu a fost o piedic� �n calea f�uririi actului crea�iei. Soli�ti, balerini, regizori, scenografi au reu�it s� cl�deasc� prin fiecare repeti�ie reprezenta�ia unui opere speciale �i s� aduc� �n fa�a publicului un spectacol reu�it. Nu a fost u�or, dar nici greu, c�ci "cea mai bun� caracteristic� a arti�tilor este faptul c� pot crea leg�turi str�nse �n orice �ar�. �n general, arti�tii vorbesc aceea�i limb�, pentru c� particip� la punerea �n scen� a acelora�i opere, piese de teatru sau muzicale. Sunt ca o familie, deci este pl�cut s� vin aici �i s� v�d c� acela�i lucru se �nt�mpl� �i la Teatrul Liric craiovean", a precizat regizorul.
   Nici un inconvenient nu a stat �n calea actului creator, iar ast�zi produsul final �i mul�ume�te �i le d� curajul de care au nevoie s� str�luceasc� �n lumina reflectoarelor, s� simt� �i s� transmit� asemenea personajelor c�rora le dau via��. "Le vom ar�ta spectatorilor c� <Rigoletto> are nu numai o muzic� frumoas�, pe care o pot asculta cu pl�cere, ci �i o poveste interesant�, una care nu este demodat�, care r�m�ne de actualitate. Le vom spune povestea intim� dintre Duce �i c�teva femei, le vom vorbi despre boga�i �i s�raci, despre conflictele care apar �ntre oamenii <de jos> �i cei care �in fr�iele societ��ii" cucerindu-i �i prinz�ndu-i �n jocul protagoni�tilor �i al muzicii.
   "La sf�r�itul piesei, publicul va r�m�ne cu sunetul muzicii. Cea mai frumoas� parte este binecunoscuta scen� de sf�r�it, de�i finalul nu este prea pl�cut. Bellini a spus odat� c� o oper� bun� este cea care �i face pe spectatori s� pl�ng�. Sper s� reu�im �i noi aceast� performan��, dar cred c� publicul va aprecia �i umorul pe care �l con�ine opera", a declarat Kristin Jacobsen.

   �n lumea artelor

   Cu fiecare reprezenta�ie r�spl�tit� cu aplauzele celor care o privesc cu ochi critic, regizorul cunoa�te �mplinirea. Fericirea inund� sufletul cu fiecare ropot. Aceasta este nota pe care o a�tepta: "Cel mai important lucru este faptul c� teatrul nu poate func�iona f�r� ajutorul publicului. Teatrul nu este asemenea picturii. C�nd realizezi un tablou, �l po�i �ine ascuns �n atelierul t�u, �n schimb, piesa trebuie prezentat� spectatorilor. La fel ca �i �n cazul teatrului se �nt�mpl� �i cu opera, succesul depinde de felul �n care este primit�. O prezin�i publicului �i a�tep�i reac�iile. Sper s� avem un public numeros, iar spectatorilor s� li se par� interesant� opera". Odat� cu l�sarea cortinei, o nou� idee se va na�te. Aceast� reprezenta�ie va fi l�sat� �n urm�, regizorul p�str�nd amintiri care nu vor putea fi �terse niciodat�.
   "Eu provin din lumea artelor, a celor vizuale, dar am f�cut �i �coala de actorie �i �mi place s� pun lucrurile cap la cap. Sunt interesat� de mai multe forme de art�. �n ultimul timp, am f�cut mult teatru, �n special regie. Un lucru interesant este c� opera la care lucrez acum seam�n� foarte mult cu o pies� pe care am pus-o �n scen� �n Germania, <Kabale und Liebe> de Schiller. Am f�cut un turneu �n China anul trecut �i a fost interesant de v�zut felul �n care oamenii de acolo au reac�ionat la piesa aceea. Piesa seam�n� foarte mult cu <Rigoletto>, un stil modern, care este apreciat. Sunt amintirile unui regizor", care, am completa noi, m�ine va aduce pe scen� un nou spectacol, ce va na�te impresii frumoase, memorabile at�t pentru creatorul lui, c�t �i pentru iubitorul artei, aflat �n scaunul spectatorului.
   http://www.gds.ro/Life%20&%20Style/2010-02-08/Rigoletto,+in+viziunea++lui+Kristin+Jacobsen

   _________________________________________________________________
   Hotmail: Po�t� electronic� de �ncredere, cu protec�ia anti-spam puternic� de la Microsoft.
   https://signup.live.com/signup.aspx?id=60969

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.