Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
  • Back
  • About Group

  • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

This group is for the 1981 graduates of METU Industrial Engineering.
Bu grup 1981'de ODTÜ Endüstri Mühendisliği'nden mezun olmuş olan arkadaşların birbirleriyle daha kolay haberleşmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Gruba katılımın artması ile mezunlar arasındaki iletişim de daha kolay ve çabuk sağlanacaktır. Gruba gönderilecek yazıların içeriğinin "Dernekler Yasası" nın belirlediği çerçeve muhteviyatında kalmasına özen gösterilmelidir. Gruba gönderilen yazılardaki görüş ve düşünceler yazarlarına ait olup, derneği, grup kurucusunu ve yöneticilerini sorumlu kılmaz.

Group Information

Group Settings

  • This is a restricted group.
  • Attachments are permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership requires approval.
  • Messages are not moderated.
  • All members can post messages.

Message History